< name="google-site-verification" contenmetat="ZAPVNQ0ctPAKy9aOGCmu1DPRbtKmL0FldgJLl6Tw7V8" />

Slovensko

Menu

clear
star_border

Tmavé fasády

Sýte farby sú trendom, ktorý predstavuje pre výrobcov materiálov skutočnú výzvu. Spojiť farebné predstavy architekta, dizajnéra či investora s vysokými požiadavkami na efektívnosť a kvalitu materiálu s dlhou životnosťou. 

Tmavé fasády

Prečo dochádza k prehrievaniu fasád?

Tmavé odtiene priťahujú veľa slnečného žiarenia, čím dochádza k nežiaducemu prehrievaniu povrchu.
Farby sa zvyknú označovať súčiniteľom svetelnej odrazivosti HBW, ktorý hovorí, koľko % svetelnej energie odrazí daný povrch.
Pre lepšiu predstavivosť, biela farba má hodnotu HBW 100, čo znamená, že odrazí 100 % svetla. Naopak čierna farba pohltí všetko svetlo a tak má hodnotu odrazivosti 0.
Pohltené slnečné žiarenie tak vytvára teplo na povrchu. 
Tepelný izolant chráni dom a teplo tak neuniká von. Na druhej strane však bráni slnečnej energii, aby prechádzala dnu.
A tak v tenkej cca 5 mm vrstve na povrchu, ktorú tvorí vrstva lepidla so sieťkou a fasádna omietka, dochádza k prehrievaniu a nárastu teploty, dôsledkom čoho môže dôjsť k poškodeniu omietky a k vzniku trhlín.

Cool pigmenty

Pomocnú ruku podali výrobcovia pigmentov a priniesli na trh špeciálne cool pigmenty, ktoré absorbujú oveľa menej slnečného žiarenia a ich povrch je chladnejší. 
Ako to dokázali? 

Slnečné žiarenie pozostáva z viacerých zložiek. Okom vnímame len viditeľnú časť svetla. Výrobcov ale zaujímala hlavne infračervená zložka, ktorá vytvára teplo. Po niekoľkoročnom výskume sa im podarilo vytvoriť pigmenty, ktoré dokážu odrážať viac slnečnej energie, a to hlavne jeho tepelnú zložku..

Jednoduchšie pravidlá

Pri výbere farby na dom sa teraz ľahko zorientujete. Pre zateplené fasády platia jednoduché pravidlá. Na bežné zateplenie môžete použiť všetky farebné odtiene s TSR 25 a viac, a to bez akéhokoľvek obmedzenia.

Ale čo s tmavšími odtieňmi?
Ani tam sa nemusíte v dizajne obmedzovať. Len musíte rátať s vyššími nákladmi na správny výber materiálu a realizáciu. Ani v tomto prípade nehrá rolu izolant. Môžete použiť minerálnu vlnu, aj polystyrén.
Akurát musíte na izolante zrealizovať zdvojenú výstužnú vrstvu pomocou flexibilnej lepiacej stierky alebo použiť jednu vrstvu so špeciálnou disperznou stierkou vystuženou vláknami. V tomto prípade získate ako bonus aj fasádu odolnejšiu voči mechanickému poškodeniu.

Fasádne omietky a farby Baumit

Pigmenty novej generácie sú použité aj vo fasádnych omietkach a farbách Baumit. Pre lepšiu orientáciu sa začali farebné odtiene označovať súčiniteľom TSR, ktorý nahradil pôvodný HBW. TSR je súčiniteľ celkovej slnečnej odrazivosti, ktorý charakterizuje schopnosť fasády odrážať všetky zložky slnečného žiarenia.
Štúdie a skúsenosti ukázali, že použitím cool pigmentov môžete dosiahnuť na povrchu nižšiu teplotu aj viac ako o 10 °C. To má vplyv aj na teplotu okolitého vzduchu, ktorý nie je tak prehrievaný vyžarujúcom teplom.

súčiniteľ celkovej slnečnej odrazivosti

Prevedenie výstužnej vrstvy zateplenia pod tmavé farebné odtiene s TSR < 25

Zateplenie Baumit open
Dvojitá výstužná vrstva: 2x (Baumit openContact + openTex)
Celková hrúbka výstužnej vrstvy: 5 - 6 mm

Zateplenie Baumit Star EPS
Alt. 1: Dvojitá výstužná vrstva: 2x (Baumit StarContact White alt. StarContact + StarTex)
Celková hrúbka výstužnej vrstvy: 5 - 6 mm
Alt. 2: Štandardná výstužná vrstva: 1x Baumit StarContact Forte + StarTex
Celková hrúbka výstužnej vrstvy: 5 - 8 mm

Zateplenie Baumit Power
Štandardná výstužná vrstva: 1x Baumit PowerFlex + StarTex
Celková hrúbka výstužnej vrstvy: 3 - 4 mm

Zateplenie Baumit Star Mineral
Dvojitá výstužná vrstva: 2x (Baumit StarContact White alt. StarContact + StarTex)
Celková hrúbka výstužnej vrstvy: 6 - 7 mm

Tmavá fasáda

Rozpočet na fasádnu omietku či zateplenie

Vyberte si vhodnú fasádnu omietku či celý systém zateplenia a urobte si orientačný rozpočet pre potrebný materiál.