star_border

Ako na správnu drenáž okolo domu?

Zdroj: Freepik.com

Ak je murivo pred vodou nedostatočne chránené,
môže doň preniknúť voda.
Spôsobuje to nepríjemnosti
ako vlhké steny a múry,
plesne či opadávanie omietky.
Šikovný majster si však drenáž
okolo domu dokáže urobiť
aj sám.
Čo je drenáž?

Drenáž pomáha zachytávať a odvádzať nahromadenú podzemnú a stekajúcu dažďovú vodu. Ide o sieť rúr, ktoré spolu tvoria systém. Vďaka tomu efektívne odstránia problém napríklad s prenikaním vody do pivnice alebo vlhnutím muriva

Na výstavbu drenáže využívajú majstri rôzne materiály a postupy. Základná drenáž sa však skladá z izolácie vo forme nopovej fólie, geotextílie, štrku a rúr. Každá stavba a pozemok si vyžaduje individuálne posúdenie a riešenie. Preto ešte predtým, ako sa do drenáže okolo domu pustíte, poraďte sa s odborníkmi alebo si nechajte vypracovať projekt

Zdroj: Bigstock.com

Prečo potrebujete drenáž okolo domu?

Ak máte navlhnuté či mokré steny, v pivnici vyráža spodná voda alebo máte za stavbou spád smerujúci k fasáde, riešením môže byť drenáž okolo domu. Správne urobená drenáž chráni váš dom pred zbytočným prenikaním vody do konštrukcie. Neriešené presakovanie vody do základov domu najčastejšie spôsobuje nepríjemnosti, ako napríklad vlhké steny, odlupovanie omietky či nadmernú vlhkosť v dome.

Drenáž okolo domu dokáže: 
  • odvádzať prebytočnú podzemnú a dažďovú vodu,
  • chrániť murivo pred poškodením, ktorú spôsobuje vysoká vlhkosť,
  • chrániť pivnicu pred vytopením,
  • chrániť pred tvorbou húb a plesní.

Zdroj: Bigstock.com

Okrem drenáže okolo domu a správne vyspádovaného pozemku však potrebujete prispôsobiť aj omietkový systém. Najskôr však musíte poznať dôvod vlhnutia stien, aby opravy neboli len dočasné riešenie.

Po odstránení príčiny vlhnutia stien sa pustite do ich opravy. Ideálna na sokle a miesta s väčším mechanickým zaťažením je sanačná omietka Baumit Sanova S. Ak hľadáte riešenie pre rodinný dom či chalupu, siahnite po univerzálnej sanačnej omietke Baumit Sanova Uni, ktorá je vhodná nielen dovnútra, ale aj vonkajška. Takisto sa dá veľmi ľahko spracovať. Pri oprave vlhkosťou poškodeného muriva postupujte podľa nášho návodu.

Ak je murivo zaťažené vysokou vlhkosťou, ošetrite ho sanačnou omietkou Baumit Sanova MonoTrass. Je určená na vonkajšie a vnútorné použitie. Pred jej nanášaním vždy pripravte podklad – kontaktný mostík Baumit Sanova Pre. Oprava muriva silno zaťaženého vlhkosťou môže ovplyvniť aj statiku stavby. Ešte predtým, ako sa pustíte do prác, obráťte sa na odborníka, ktorý vám navrhne presný a bezpečný postup. 

Čo potrebujete na drenáž okolo domu? 

Drenážne rúry

Na drenáž okolo domu môžete využiť dva typy rúr – jednovrstvové a dvojvrstvové.
Jednovrstvové rúry vo zvitkoch sú viac ohybné a sú dostupné vo veľkostiach 50, 65, 80, 100, 125, 160 a 200 milimetrov. Vďaka ich pružnosti ich ľahko nainštalujete, pričom si stále zachovávajú odolnosť. Dĺžku majú od 50 do 200 metrov.

Dvojvrstvové drenážne rúry sa skladajú z vnútornej hladkej vrstvy a vonkajšej rebrovanej. Vrstva bez drážok zrýchľuje prietok vody, aj preto sa tento typ rúr využíva na drenáž, ktorá potrebuje odviesť väčšie množstvo vody.

Rúry, ktoré budete viesť tesne popri stavbe, vyberajte neperforované. Iba tak zabezpečíte bezpečné odvádzanie vody. Po minimálne dvoch metroch od hranice domu už môžete použiť perforované rúry (trativod), aby sa voda postupne dostávala do podložia alebo vsakovacej jamy. 

Zdroj: Bigstock.com

Geotextília 

Jej hlavnou funkciou je oddeľovanie vrstiev, ktoré majú rozdielne vlastnosti (zem a štrk). Vďaka tomu zaisťuje stabilitu celého systému. Chráni tiež materiály pred poškodením a uľahčuje odvádzanie vody. Perforované rúry zase chráni pred zanesením a znečistením. Okrem toho znižuje tlak na základy a zabraňuje tvorbe plesní

Drenážny štrk

Na správny odvod vody potrebujete aj vhodnú veľkosť štrku (frakciu). Najčastejšie sa používa štrk s označením 16/32, čo znamená, že priemer sa pohybuje medzi 16 až 32 mm.

Drenáž

Zdroj: Bigstock.com

Kontrolné šachty

Sú dôležitou súčasťou celého systému. Slúžia na monitorovanie prietoku vody a stavu rúr. Zaisťujú tiež vyplavenie nečistôt a umožňujú prípadné opravy v určených častiach systému. Zhotovujú sa prevažne pri väčších projektoch.

Náradie na výkopové práce

Nezabudnite ani na náradie, ktorým obkopete základy domu či vytvoríte potrebný zákop. Určite sa vám zíde lopata, fúrik, krompáč. Výkopové práce si viete značne urýchliť bagrom. Šikovná pomôcka je tiež prístroj na meranie hĺbky, s ktorým ľahko vytvoríte potrebný spád.

Ak neviete, ktoré materiály sú pre vás najvhodnejšie, poraďte sa so stavbármi, ktorí majú s drenážou niekoľkoročné skúsenosti. Za zle zvolený systém zbytočne vyhodíte peniaze a nevyriešite ani váš problém s vodou.

Postup, ako na správnu drenáž okolo domu

Kvalitne zrealizovaná drenáž okolo domu je nevyhnutná pre jej správne fungovanie. Preto si projekt nechajte vypracovať špecialistami. Obsahovať by mal všetky špecifikácie, ako je: 

  • umiestnenie odtokových potrubí,
  • hĺbka a dĺžka výkopov,
  • miesta pre kontrolné a drenážne studne či vsakovacie jamy,
  • spôsob odvádzania dažďovej a nadbytočnej vody,
  • materiál.

1. Začnite s výkopovými prácami

Zdroj: Freepik.com


Po určení umiestnenia a spádovania drenážneho systému vykopte priekopy okolo domu. Dno by malo byť minimálne 30 cm pod hornou hranicou základu. Najvyšší bod, ktorý je zároveň aj najďalej od vývodu, umiestnite tak, aby ste dodržali 0,5 % sklon k miestu, kde budete vodu odvádzať. Tým vytvoríte spád, cez ktorý bude voda sama odtekať. 

2. Pripevnite na odkryté základy nopovú fóliu 


Základy domu podľa projektu od odborníkov zateplite. Potom na ne namontujte nopovú fóliu, ktorá chráni základy pred stekajúcou vodou. Typ kotvenia zvoľte podľa podkladu, najčastejšie sa používajú plastové úchytky (hmoždinky). Môžete ju pripevniť horizontálne alebo vertikálne, po celej dĺžke múru a s výbežkami smerujúcimi k povrchu steny

3. Nasypte prvú vrstvu štrku a položte rúry

Drenáž

Zdroj: Bigstock.com

Dno jamy vyložte geotextíliou tak, aby väčšia časť prekrývala aj odkopanú časť priekopy.Potom na ňu nasypete približne 10 cm vrstvu štrkopiesku (zrnitosť 0/32) a naň položte vhodné drenážne rúry (perforované ešte obaľte geotextíliou).

Nezabudnite na kontrolné šachty a skontrolujte všetky spoje, aby boli pevné a nepresakovali. Dávajte tiež pozor na spád. Na koniec celého odtokového systému vybudujte odtokový bod,

cez ktorý budete prebytočnú vodu odvádzať. Najideálnejšie je, ak ju viete napojiť na kanalizáciu alebo vyviesť do najbližšieho potoka

Vodu môžete tiež odvádzať do zberných alebo vsakovacích jám umiestnených na vašom pozemku. Musíte ich však dať dostatočne ďaleko od základov stavby.

TIP: Ak chcete byť ekologickí, môžete ju zachytávať vo vlastnej zbernej nádrži. Takto nazbieranú úžitkovú vodu môžete využívať na polievanie záhrady či trávnika. 

Ako skontrolovať, či drenáž okolo domu správne funguje?

Je viacero možností, ako prísť na to, či drenáž okolo domu robí to, čo má. Napríklad sa po daždi prejdite a skontrolujte, či sa okolo základov domu nezadržiava voda. Okolie by malo byť bez kaluží a nie príliš premočené.

Takisto sa pozrite do kontrolných šácht, či nazbieraná voda odteká a nestojí v nich. Po určitom čase tiež skontrolujte, či sú steny v suteréne suchšie a nenesú známky vlhkosti – plesne, soľné ruže či odlupovanie omietky.  

Zdroj: Bigstock.com

Prietok v systéme môžete skontrolovať aj tak, že do šachty nalejete dostatok vody. Nezabudnite tiež odstraňovať nazbierané nečistoty, zabránite tak zbytočnému upchatiu systému.

Pravidelná údržba a kontrola drenážneho systému je kľúčová pre zabezpečenie jeho dlhodobej účinnosti a ochranu základov vášho domu pred poškodením spôsobeným vodou.

Aká je cena drenáže okolo domu?

Suma za drenážny systém sa líši od veľkosti domu, zložitosti terénu a použitého materiálu. Takisto si firmy účtujú za svoju prácu rôzne sumy. Priemerná cena drenáže okolo domu sa pohybuje medzi 15 až 25 eur za meter, a to vrátane materiálu a práce. Ide však len o jednoduché riešenie pri novostavbe. Suma pri starších domoch s komplikovanejším systémom je často vyššia.

Zároveň si môžete vypočítať predbežnú kalkuláciu na naše sanačné omietky v našom kalkulátore. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.