Zápustná montáž kotiev
star_border

Zápustná montáž kotiev

  • Pre novostavby i rekonštrukcie
  • Pre rôzne typy izolačných dosiek
  • Zníženie tepelných mostov v mieste kotvenia

Kotva vhodná na zápustnú montáž sa zafézuje hlbšie do izolantu a vzniknutý priestor sa vyplní izolačnou zátkou. Tento spôsob montáže je vhodný pre izolačné dosky min. hrúbky 80 mm.

Postup zafrézovania kotvy

Vyvŕtanie otvoru pre kotvu

1. Vyvŕtanie otvoru

Otvor vŕtame kolmo k ploche podkladu. Priemer vrtáka má byť rovnaký ako priemer kotvy. Minerálne izolačné dosky najprv vopred prepichneme vrtákom a až následne vŕtame otvor. Otvor pre kotvu vŕtame do hĺbky o min. 25 mm väčšej ako je min. kotevná dĺžka príslušnej kotvy.

Osadenie kotvy

2. Osadenie kotvy

Do vyvŕtaného otvoru zatlačíme príslušnú kotvu.

Zafrézovanie kotvy

3. Zafrézovanie kotvy

Následne vŕtačkou vybavenou montážnym nadstavcom kotvu priskrutkujeme k podkladu. Kotvu zafrézujeme 15 mm pod povrch izolantu.

Vloženie izolačnej zátky

4. Vloženie izolačnej zátky

Do vyfrézovaného otvoru zatlačíme uzatvárací disk. Podľa typu izolantu vyberte príslušné izolačné zátky: biely EPS, šedý EPS, minerálna vlna, resolová pena a pod.

Osadené kotvy

5. Osadené kotvy

Izolačné zátky lícuju s povrchom izolačných dosiek.

Kalkulácia zateplenia

Vyberte si vhodné zateplenie a k tomu spôsob kotvenia. V štyroch jendoduchých krokoch si vytvoríte zoznam potrebných produktov spolu so spotrebou materiálu a cenami.

Kotvy pre zápustnú montáž a príslušenstvo