Postup kotvenia zateplenia kotvami Baumit StarTrack
star_border

Baumit StarTrack
Postup kotvenia zateplenia lepiacimi kotvami

Prečo použiť lepiace kotvy?

 • Nahrádza mechanické kotvenie rozpernými kotvami
 • Zabezpečuje dodatočné zafixovanie pôvodnej omietky
 • Vytvára dodatočné lepiace body kľúčovo zviazané s nosným murivom
 • Šetrí energiu, náklady a čas
 • Žiadne tepelné mosty
 • Žiadne fľaky v mieste tanierov rozperných kotiev
 • Vŕtanie do steny nie do izolantu – vŕtanie bez prekvapení
 • Skrátenie doby realizácie tepelnoizolačného systému
 • Jeden typ kotiev pre rôzne hrúbky izolantu
 • Pre novostavby aj rekonštrukcie
 • Obzvlášť vhodná pre väčšie hrúbky izolantu – oblasť nízkoenergetických a pasívnych domov
 • Pre kotvenie polystyrénových izolačných dosiek

Postup, krok za krokom

Osadenie zakladacej lišty na zateplenie

1. Podklad musí byť nosný, čistý, suchý, zbavený výkvetov solí a voľných častí. Pred osadením lepiacej kotvy Baumit StarTrack je potrebné osadiť soklový profil. Pri montáži je nutné dodržiavať vodorovnú rovinu osadenia. Soklový profil pripevníme s použitím vrutov a hmoždiniek v počte 3 kusy/bm.

Rozloženie kotiev na fasáde

2. Osadzovací raster vyznačíme pomocou značkovacej pomôcky. Lepiace kotvy Baumit StarTrack osadíme max. 40 x 40 cm na ploche, max. 10 cm horizontálne od soklového profilu a vertikálne od hrán budovy, okenných a dverných otvorov.

Rozmiestnenie kotiev

3. Priemer vrtáka musí zodpovedať priemeru drieku lepiacej kotvy Baumit StarTrack Ø 8 mm. Do dierovaných a pórovitých materiálov vŕtame bez príklepu, do plnej tehly a betónu s príklepom.

Zatĺkanie kotiev na fasáde

4. Lepiace kotvy vložíme do vyvŕtanej diery, následne zatlčieme plastový tŕň alebo zaskrutkujeme oceľový tŕň kotvy. Osadené lepiace kotvy možu byť vystavené UV žiareniu po dobu max. 6 týždňov.

Nanesenie lepidla na kotvy

5. Bezprostredne pred nalepením izolačných dosiek na osadené lepiace kotvy nanesieme tzv. lepiaci koláč v hrúbke cca 20 mm.

Lepenie izolantu na kotvy

6. Nalepenie izolačných dosiek realizujeme prostredníctvom metódy tzv. „okrajovej húsenice a troch bodov“ – vždy čerstvé do čerstvého. Následne realizujeme výstužnú vrstvu ako pri bežnom zateplení.

Kalkulácia zateplenia

Vyberte si vhodné riešenie pre zateplenie a v štyroch jednoduchých krokoch si vytvorte orientačný rozpočet spolu s potrebným množstvom materiálu. Pridať si môžete aj kotvenie systému alebo jednotlivé príslušenstvo.