Založenie tepelnoizolačného systému
star_border

Založenie tepelnoizolačného systému

Pre začiatkom lepenia izolačných dosiek je potrebné založiť zateplenie. Prvý rad izolačných dosiek môžeme osadiť na zakladacie hliníkové alebo plastové soklové profily. Alternatívne sa dá zateplenie založiť aj pomocou montážnej laty.
Škára medzi zakladacím soklovým profilom a podkladom sa musí utesniť napr. tmelom. Šírka zakladacieho profilu zodpovedá hrúbke tepelnoizolačnej dosky. Pri veľkých hrúbkach izolantov sa používajú rozširovacie alebo vkladacie profily.

Založenie pomocou soklového profilu

Štandardne sa ešte stále používajú hliníkové soklové profily. Pri tepelnoizolačných systémoch na báze polystyrénu je potrebné použiť neperforovaný (na spodnej časti) a pri zateplení s minerálnou vlnou perforovaný soklový profil.
Použitím plastových profilov získate estetické riešenie detailu sokla bez trhlín a tepelných mostov.

Osadenie profilu

Založenie soklového profilu

Na podklad osaďte soklový profil v presnej horizontálnej polohe a požadovanej výške. Následne ho pripevnite s použitím vrutov a hmoždiniek v počte 3 kusy/bm.

Vyrovnanie nerovností

Vyrovnanie soklového profilu

Na vyrovnanie lokálnych nerovností je možné pri kotvení profilu použiť vyrovnávacie podložky pod soklové profily. 

Spájenie profilov a vytváranie rohov

Na zjednodušenie práce sa v oblasti rohov odporúča použiť soklové rohové profily. Alternatívne môžete pre rohy zateplenia  hrany soklových profilov zrezať pod uhlom 45°.
Na spájanie jednotlivých kusov soklových profilov použite spojovacie kusy na soklové profily.

Rohové soklové profily

Založenie pomocou montážnej laty

Pri lepení prvého radu tepelnoizolačných dosiek pomocou montážnej (napr. drevenej alebo hliníkovej) laty najskôr osadíme na podklad montážnu latu do vodorovnej polohy a presnej výšky.

Na podklad nad latu nanesieme celoplošne lepiacu maltu, do ktorej vtlačíme pás výstužnej mriežky na výšku minimálne 200 mm od spodného okraja budúceho radu tepelnoizolačných dosiek. Výstužná mriežka sa po nalepení dosiek a odstránení montážnej laty preloží cez okraj tepelnoizolačných dosiek na ich vonkajší povrch a vtlačí sa do vopred nanesenej lepiacej stierky. Tá sa následne zahladí. Výška preloženej výstužnej mriežky musí byť minimálne 150 mm. Pri tomto spôsobe založenia je potrebné vytvoriť na dolnej hrane tepelnoizolačného systému odkvapový nos (napr. lištou s odkapovým nosom).

Založenie pomocou montážnej laty

Detaily

Technické detaily a ich prevedenie pre tepelnoizolačné systémy nájdete v technologickom predpise alebo na stránke s detailami.

Kalkulácia zateplenia

Vyberte si z našej ponuky výrobkov tepelných izolácií, lepiacich stierok, povrchových úprav či príslušenstva k zatepleniu. Rýchlo a jednoducho získate svoj rozpočet v našom Baumit Kalkulátore