Obklad na fasádu: 6 krokov na nalepenie obkladu
star_border

Ako zatepliť a nalepiť obklad na fasádu

Tepelnoizolačný systém Baumit Ceramic

Fasády domov sú ako naše zrkadlo. Farebné návrhy riešime spolu s architektami alebo ich stvárnime podľa našich predstáv. Kombinujeme rôzne farebné odtiene, štruktúry, ale aj rôzne materiály ako drevo a obklad. Práve kombinácia fasádnej omietky a obkladu, tehličiek, prírodného alebo umelého kameňa, nám prinášajú nekonečné možnosti stvárnenia a nadčasové riešenia architektúry. 
Okrem estetického hľadiska, fasáda musí odolávať aj nepriazni počasia. Hlavne v náročnejších podmienkach práve obklad na fasáde prináša viacero výhod.  

  • Vyššia odolnosť voči mechanickému zaťaženiu 
  • Zvýšená ochrana pred poveternostnými vplyvmi 
  • Lepšia zvuková izolácia 

Obklad na fasade_Baumit Ceramic

Obklad na polystyrén aj minerálnu vlnu

Systém Baumit Ceramic umožňuje lepenie keramického obkladu alebo kameňa aj na kontaktne zateplené fasády. Použiť môžeme izolant na báze EPS aj minerálnu vlnu. Obklad na polystyrén môžeme použiť pre rodinné domy a prízemné časti alebo sokle budov. Kvôli požiarnym predpisom pri vyšších budovách do 25 m je obmedzené použitie a musíme použiť minerálnu vlnu s kolmým vláknom tzv. lamelu. 

A aký obklad môžem lepiť na fasádu?

Na lepenie je vhodný keramický obklad, klinker tehličky, prírodný kameň a to celoplošne alebo len na zvýraznenie jednotlivých častí fasády. Dôležité je však dodržať maximálnu hmotnosť a tiež odporúčanú hrúbku obkladu. Pri lepení obkladu na polystyrén môžeme použiť keramický obklad alebo Klinker s hrúbkou do 15 mm, kamenný obklad do 20 mm. Pri minerálnej vlne by mala byť hrúbka obkladu max. 15 mm na prízemí a pri vyššej výške budovy do 15 mm pre Klinker a keramický obklad a max. 10 mm pre prírodný kameň. 

Náš tip: Mnohokrát nájdeme v dokumentácii uvedenú len max. hmotnosť obkladu. Ale do úvahy musíme brať celkovú hmotnosť zateplenia, obkladu aj škárovacej hmoty. 

Tab.: Odporúčaná hmotnosť obkladu pri lepení na polystyrén alebo minerálnu vlnu (MW)

Baumit Ceramic EPS

Baumit Ceramic MW

Celková hmotnosť

max. 70 kg/m
max. 75 alebo 60 kg/m2 (1) 

Hmotnosť zateplenia (2)

cca 15 kg/m2 
cca 27 kg/m

Hmotnosť obkladu

max. 55 kg/m2 
max. 48 alebo 33 kg/m2 (1) 

(1) Vyššiu max. hmotnosť systému Baumit Ceramic  je možné pri použití na prízemie budovy, nižšia hmotnosť sa vyžaduje pri väčšej výške, avšak max. do výšky 25 m.  
(2) Hmotnosť zateplenia pri hrúbke izolantu 15 cm

Obklad na fasáde - Baumit Ceramic

Produkty pre systém Baumit Ceramic

Zateplenie a lepenie obkladu na fasádu, krok za krokom

1. Lepenie izolantu

Na lepenie izolantu použijeme Baumit ProContact, ktorý zmiešame s predpísaným množstvom vody. Po 5 minútovom odležaní ešte raz premiešamie.  
Lepidlo na polystyrén nanášame po celom obvode dosky a uprostred bodovo minimálne v 3 miestach tak, aby po nalepení minimálne 60 % povrchu dosky bolo spojených s podkladom nalepením.  
Na minerálnu vlnu, tzv. lamelu nanášame lepidlo vždy celoplošne tak, aby po nalepení bolo minimálne 80 % povrchu dosky spojenej s podkladom. 

Zateplenie a lepenie obkladu na fasádu - Baumit Ceramic

2. Tepelný izolant

Ako tepelnú izoláciu môžeme použiť polystyrén s objemovou hmotnosťou 13,5 až 20 kg/m3. Pri minerálnej vlne je potrebné vždy použiť izolant s kolmým vláknom, tzv. lamelu s objemovou hmotnosťou 78,0 – 116,5 kg/m3

3. Stierkovanie

Min. po 24 hodinách po nalepení izolantu môžeme zrealizovať výstužnú vrstvu.  Povrch minerálnych dosiek najprv upravíme tenkou vrstvou stierky. Po zatuhnutí zrealizujeme výstužnú vrstvu. 
Na stierkovanie použijeme tú istá lepiacu maltu ako na lepenie, Baumit ProContact. Na nalepený izolant stierku nanášame zubovým hladidlom. Následne pomocou hladidla do stierky vtlačíme sklotextilnú mriežku a povrch zahladíme. Použijeme špeciálnu sieťku Baumit CeramicTex, pracuje sa s ňou lepšie ako s pancierovou výstužou.

4. Kotvenie

Kotvenie zateplenia realizujeme cez výstužnú vrstvu. Ešte pokiaľ stierka nie je úplne zatuhnutá, do podkladu navŕtame otvory pre rozperné kotvy. Následne zatlačíme kotvy do pripravených otvorov. Min. počet kotiev pre fasády s obkladom je 8 ks/m2. Po osadení kotiev výstužnú vrstvu zahladíme. Celková hrúbka výstužnej vrstvy by mala byť min. 3 mm, v prípade minerálnej vlny 4 mm. 

5. Lepenie obkladu

Lepenie obkladu realizujeme až po vyschnutí výstužnej vrstvy t. j. min. po 5 dňoch. Lepidlo na obklad nanášame na podklad, kde bude obklad nalepený, ako aj na rubovú plochu obkladu. Obklad musíme na podklad dobre zatlačiť, aby medzi podkladom a obkladom nevznikli dutiny. Hrúbka lepidla (cca 4 mm) resp. veľkosť zubov hladidla závisí od formátu obkladu. Prebytočné lepidlo v škárach odstránime. Predídeme tak vzniku farebných rozdielov po zrealizovaní škárovania. 

Lepenie obkladu na fasádu_Baumit Ceramic

6. Škárovanie obkladu

Škárovanie obkladu realizujeme najskôr 3 dni po jeho nalepení. Odporúčame používať ochranné siete na lešenie alebo aspoň škárovanie nerealizovať na priamom slnku.  

Postupovať môžeme dvoma spôsobmi: 

  • celoplošným škárovaním, vhodné pre hladké a nenasiakavé obklady,
  • priamym vyplnením škár, vhodné pre drsné a nasiakavé obklady. 

Priame vypĺňanie škár

Pri nasiakavých alebo drsnejších obkladoch ako pieskovec, tehlové pásiky a pod. na škárovanie obkladu použijeme produkt Baumit Ceramic F. Príliš nasiakavé podklady najskôr zľahka navlhčíme (v škárach nesmie stáť voda).  
Škárovacia hmota má mať po zamiešaní zavlhnutú polosuchú konzistenciu. Nanášame ju priamo do škár pomocou škárovacej lyžice. Hmota musí vyplniť celý objem škáry bez dutín.  
Pri šírke škár viac ako 10 mm škárujeme v dvoch vrstvách technikou čerstvé do čerstvého. Po miernom zavädnutí škárovačky upravíme tvar a štruktúru škáry vhodným náradím do zaobleného tvaru (napr. dreveným kolíkom a pod.) tak, aby škárovacia hmota neprečnievala cez obklad, resp. bola mierne zahĺbená.  
Počas škárovania nepridávame vodu do škárovacej hmoty a takisto nenamáčame náradie do vody. Prebytočnú hmotu pred jej vytvrdnutím odstránime ometením, napr. kefou, vždy nasucho. Aby nedošlo k znečisteniu obkladu, na očistenie nevytvrdnutej hmoty nepoužívame vodu ani vlhké náradie.

Priame vyplnanie skar - Baumit Ceramic

Celoplošné škárovanie obkladu

Pri nenasiakavých a hladkých povrchoch obkladu použijeme na škárovanie produkt Baumit Ceramic S. Škárovacia hmota má mať po zamiešaní plastickú konzistenciu. Do škár ju vtláčame diagonálne pomocou gumenej stierky alebo škárovacieho hladidla tak, aby sme vyplnili celý objem škár. Po zavädnutí zvyšky hmoty odstránime 1 až 2x vlhkou špongiou. Finálne umytie obkladu, napr. od povlaku, robíme až po vyschnutí hmoty.

Celoplošné škárovanie obkladu na fasáde