Slovensko

Postup: 9 krokov na zateplenie sokla na dome
star_border

Zateplenie sokla

Správne zateplenie závisí aj od dobre prevedených detailov. Jedným z nich je aj správne zateplenie soklovej časti budovy.
Pokiaľ kontaktný tepelnoizolačný systém (ETICS) prebieha až po úroveň terénu, je potrebné do výšky min. 500 mm nad úroveň terénu použiť z dôvodu nízkej nasiakavosti tepelnoizolačné dosky XPS z extrudovaného polystyrénu alebo izolačné dosky EPS Perimeter. Mechanické kotvenie rozpernými kotvami je vždy potrebné. 

Správne lepidlo

Bežný podklad: Na bežný podklad lepíme izolačné dosky XPS alebo Perimeter pomocou lepiacej stierky Baumit StarContact White, StarContact alebo openContact.

Bituménový podklad: Použijeme lepidlo Baumit SupraFix alebo Baumit BituFix 2K.

Stierkovanie: Izolačné dosky XPS alebo Perimeter stierkujeme pomocou lepidla Baumit StarContact White, StarContact alebo openContact.

Lepidlá na soklové izolačné dosky

Skladba zateplenia sokla

Detail sokla - zateplenie

1. Podklad: V mnohých prípadoch podklad tvorí bituménová izolácia

2. Lepenie: Baumit SupraFix, Baumit BituFix 2K

3. Izolant: Fasádne izolačné dosky XPS-P alebo EPS Perimeter

4. Výstužná vrstva: lepiaca stierka Baumit StarContact White resp. StarContact s vloženou sklotextilnou sieťkou Baumit StarTex

5. Fasádna omietka: Baumit StarTop, SilikonTop, marmolit MosaikTop, CrystalTop. V prípade aplikácie na lepiacu stierku StarContact White penetrácia nie je potrebná. Pri použití StarContact vopred podklad napenetrovať pomocou Baumit PremiumPrimer alebo UniPrimer.

6. Doplnková ochrana voči vode: Hydroizolačný šedý náter Baumit FlexProtect

7. Baumit Nasadzovacia lišta na soklový profil, s odkvapovým nosom
8. Tesniaca páska alebo pretierateľný pružný tmel
9. Ochranná fólia

Detaily sokla

Podľa typu stavby a architektúry soklová časť môže byť zrealizovaná viacerými spôsobmi. Sokel uskočený, priebežný, založený na montážnu latu, ku každému nájdete technický detail.

Baumit Kalkulátor

Vypočítajte si základný orientačný cenový rozpočet spolu so spotrebou materiálu pomocou kalkulátora v štyroch základných krokoch.

Baumit produkty