Menu

clear
star_border

Sanačný systém Baumit Sanova S

 • Pre murivo s nízkym stupňom vlhkosti  a zasolenia
 • Vhodné pre plochy s vyšším mechanickým zaťažením ako napríklad soklové časti
 • Do interiéru, exteriéru, na ručné alebo strojové spracovanie

Sanačný omietkový systém je vhodný pre vnútorné aj vonkajšie použitie na murivo s nízkym stupňom vlhkosti a zasolenia. Sanačná omietka na cementovej báze má vysokú pevnosť a preto je vhodná pre namáhané časti budov ako napríklad sokel, pivničné priestory a pod. 

Skladba

1. Príprava podkladu
Baumit Sanova Prednástrek, 70 - 100 % krytie

2. Sanačná omietka
Baumit Sanova omietka S, min. hrúbka omietky 20 mm; zrenie omietky cca 10 dní / 1 cm omietky

3. Štuková omietka
Baumit Sanova omietka jemná, hrúbka 3 - 4 mm; alternatívne je možné použiť aj renovačnú stierku Baumit VivaRenova, pre hrúbku 3 - 7 mm

Povrchová úprava

Exteriér

 • MInerálna vápenno-cementová omietka
  Baumit Ušľachtilá omietka, nanáša sa na nezahladený povrch sanačnej omietky
  Baumit FascinaTop, pred nanesením aplikovať ešte penetračný náter.
 • Fasádna omietka
  Pred nanesením fasádnej omietky je potrebné naniesť penetračný náter Baumit PremiumPrimer resp. UniPrimer.
  Baumit NanoporTop, StarTop, SilikonTop, SilikatTop
 • Fasádna farba
  Baumit SanovaColor, NanoporColor, StarColor, SilikonColor, SilikatColor

Interiér

 • Minerálna vápenno-cementová omietka
  Baumit FascinaTop, pred nanesením aplikovať ešte penetračný náter Baumit PremiumPrimer resp. UniPrimer
 • Vnútorná farba
  Baumit SanovaColor

Pracovný postup krok za krokom

Sanačný prednástrek

1. Príprava podkladu

Na upravený podklad nanesieme celoplošne ručne alebo strojovo kontaktný mostík Baumit Sanova Prednástrek. Technologická prestávka 3 až 7 dní.

Miešanie sanačnej omietky

2. Miešanie omietky

Obsah vreca zmiešame v samospádovej alebo v kontinuálnej miešačke s cca 7 - 8 l čistej vody/40 kg
vrece, doba miešania 4 - 5 min. Pri strojovom spracovaní je potrebné použiť omietacie stroje so
špeciálnym domiešavačom (napr. Rotoquirl).

Nahadzovanie sanačnej omietky

3. Nanášanie omietky

Omietku nahadzujeme ručne na podklad murárskou lyžicou alebo aj strojovo. V jednom pracovnom kroku je možné nanášať omietku do hrúbky 2 cm.

Zdrsnenie sanačnej omietky

4. Zdrsnenie omietky

Pri väčších alebo premenlivých hrúbkach nanášame omietku viacvrstvovo s nanášaním druhej vrstvy na zdrsnenú predchádzajúcu vrstvu omietky. Technologická prestávka medzi jednotlivými vrstvami je min. 1 deň, max. 2 dni.

Stiahnutie omietky latou do roviny

5. Stiahnutie omietky do roviny

Poslednú vrstvu sanačnej omietky zarovnáme a stiahneme drevenou latou do roviny.

Zrenie sanačnej omietky

6. Zrenie omietky

Pred nanášaním ďalších vrstiev musí byť dodržaná technologická prestávka min. 10 dní/1 cm
hrúbky omietky.

Nanesenie štukvej omietky

7. Sanačná štuková omietka

Na vyzretú sanačnú omietku nanášame Baumit Sanovu jemnú omietku antikorovým hladidlom v hrúbke 3 - 4 mm.  

Zašúchanie štukovej omietky

8. Zahladenie štukovej omietky

Po zavädnutí štukovú omietku jemne vyhladíme filcovým alebo polystyrénovým hladidlom a necháme cca 7 dní vyzrieť.

Povrchová úprava

9. Povrchovú úprava

Na vyzretú štukovú omietku nanesieme valčekom, maliarskou štetkou alebo striekaním fasádnu alebo vnútornú farbu. Ak nanášame fasádnu omietku, vopred je potrebné naniesť penetračný náter.

Kalkulácia materiálu

Vyberte si vhodný sanačný systém a urobte si základnú cenovú kalkuláciu spolu so spotrebou materiálu.