Sanačný systém Baumit Sanova S
star_border

Sanačný systém Baumit Sanova S

  • Pre murivo s nízkym stupňom vlhkosti  a zasolenia
  • Vhodné pre plochy s vyšším mechanickým zaťažením ako napríklad soklové časti
  • Do interiéru, exteriéru, na ručné alebo strojové spracovanie

Sanačný omietkový systém je vhodný pre vnútorné aj vonkajšie použitie na murivo s nízkym stupňom vlhkosti a zasolenia. Sanačná omietka na cementovej báze má vysokú pevnosť a preto je vhodná pre namáhané časti budov ako napríklad sokel, pivničné priestory a pod. 

Skladba

1. Príprava podkladu
Baumit Sanova Pre, 50 - 70 % krytie

2. Sanačná omietka
Omietka Baumit Sanova S, min. hrúbka omietky 20 mm, zrenie omietky cca 10 dní/ 1 cm omietky. V prípade nanášania omietky Baumit Sanova S na omietku Baumit Sanova Por je min. hrúbka 15 mm.

3. Štuková omietka
Baumit Sanova Fine, hrúbka 3 - 4 mm, alternatívne je možné použiť aj renovačnú stierku Baumit MultiRenova, pre hrúbku 3 - 7 mm.

Povrchová úprava

Okrem vápennocementovej Baumit Ušľachtilej omietky sa všetky povrchové úpravy nanášajú na vyzretú štukovú sanačnú omietku Sanova Fine alebo na štukovú omietku Baumit MultiRenova. 

Interiér

Exteriér

Pracovný postup krok za krokom

Sanačný prednástrek

1. Príprava podkladu
Na upravený podklad nanesieme celoplošne ručne alebo strojovo sanačný penetračný náter Baumit Sanova Pre s krytím 50 - 70 %. Technologická prestávka 3 až 7 dní.

Miešanie sanačnej omietky

2. Miešanie omietky
Obsah vreca zmiešame v samospádovej alebo v kontinuálnej miešačke s cca 7 - 8 l čistej vody/ 40 kg
vrece, doba miešania 4 - 5 min. Pri strojovom spracovaní je potrebné použiť omietacie stroje so
špeciálnym domiešavačom (napr. Rotoquirl).

Nahadzovanie sanačnej omietky

3. Nanášanie omietky
Omietku Baumit Sanova S nahadzujeme ručne na podklad murárskou lyžicou alebo aj strojovo. V jednom pracovnom kroku je možné nanášať omietku do hrúbky 2 cm.

Zdrsnenie sanačnej omietky

4. Zdrsnenie omietky
Pri väčších alebo premenlivých hrúbkach nanášame omietku viacvrstvovo s nanášaním druhej vrstvy na zdrsnenú predchádzajúcu vrstvu omietky. Technologická prestávka medzi jednotlivými vrstvami je min. 1 deň, max. 2 dni.

Stiahnutie omietky latou do roviny

5. Stiahnutie omietky do roviny
Poslednú vrstvu sanačnej omietky zarovnáme a stiahneme drevenou latou do roviny.

Zrenie sanačnej omietky

6. Zrenie omietky
Pred nanášaním ďalších vrstiev musí byť dodržaná technologická prestávka min. 10 dní/ 1 cm hrúbky omietky.

Nanesenie štukvej omietky

7. Sanačná štuková omietka
Na vyzretú sanačnú omietku nanášame omietku Baumit Sanovu Fine antikorovým hladidlom v hrúbke 3 - 4 mm.  

Zašúchanie štukovej omietky

8. Zahladenie štukovej omietky
Po zavädnutí štukovú omietku jemne vyhladíme filcovým alebo polystyrénovým hladidlom a necháme vyzrieť.

Povrchová úprava

9. Povrchovú úprava
Na vyzretú štukovú omietku nanesieme valčekom, maliarskou štetkou alebo striekaním fasádnu alebo vnútornú farbu. Ak nanášame fasádnu omietku, vopred je potrebné naniesť penetračný náter.

Baumit Kalkulátor

Kalkulácia materiálu

Vyberte si vhodný sanačný systém a urobte si základnú cenovú kalkuláciu spolu so spotrebou materiálu.