Baumit UniPrimer

Penetračný náter pod fasádne omietky

Univerzálny základný náter (penetrácia) na vyrovnanie nasiakavosti a zlepšenie prídržnosti podkladu pod fasádne omietky Baumit.

  • Na vyrovnanie nasiakavosti podkladu

  • Na zlepšenie prídržnosti

  • Jednoduché spracovanie

Penetračný náter Baumit UniPrimer nanášajte na podklad valčekom alebo štetcom a to rovnomerne bez prerušenia. V prípade potreby napr. pri veľmi teplom počasí je možné pridať max. 5 % vody (max. 1 l vody/ 25 kg vedro). V prípade, že sa na podklade vyskytujú mikrovlásočnicové trhliny, použite špeciálny penetračný náter obohatený vláknami Baumit FillPrimer.

Baumit UniPrimer

Ekologický produkt s označením EMICODE®EC1 PLUS­­ pre zdravé bývanie

Toto označenie udeľuje od roku 1997 medzinárodne uznávané nezávislé odborné združenie GEV – Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e. V. (v preklade Združenie pre podlahové materiály, lepidlá a stavebné výrobky s kontrolovanými emisiami).
Udeľuje sa na základe náročných skúšok v akreditovaných skúšobných laboratóriách, ktoré posudzujú stavebné výrobky ako potenciálny zdroj emisií VOC, ktoré znižujú kvalitu vnútorného vzduchu v budovách.
Označenie výrobkov EMICODE® poskytuje spotrebiteľom, spracovateľom i architektom istotu pri výbere výrobkov s minimálnym negatívnym vplyvom na kvalitu vnútorného vzduchu a ochranu zdravia, pričom Baumit výrobky s označením EC1 PLUS spĺňajú tie najprísnejšie kritériá EMICODE® stanovené na hranici súčasnej technickej realizovateľnosti.
Viac informácií nájdete na www.emicode.com. 

Baumit Kalkulátor

Urobte si rozpočet pre vašu fasádu. 

Jednoducho v pár krokoch si vytvoríte základný rozpočet spolu so spotrebou materiálu.