< name="google-site-verification" contenmetat="ZAPVNQ0ctPAKy9aOGCmu1DPRbtKmL0FldgJLl6Tw7V8" />

Slovensko

Menu

clear

Baumit UniPrimer

Univerzálny základný náter na prípravu podkladu pod fasádne omietky.

Univerzálny základný náter (penetrácia) na vyrovnanie nasiakavosti a zlepšenie prídržnosti podkladu pod fasádne omietky Baumit.

  • Základný náter na vyrovnanie nasiakavosti podkladu

  • Pod fasádne omietky, min. 24 hod. pred nanesením

  • Na zlepšenie prídržnosti fasádnych omietok

Penetračný náter Baumit UniPrimer nanášať na podklad valčekom alebo štetcom a to rovnomerne bez prerušenia. V prípade potreby napr. pri veľmi teplom počasí je možné pridať max. 5 % vody (max. 1 l vody/ 25 kg vedro). V prípade, že sa na podklade vyskytujú mikrovlásočnicové trhliny, odporúčame použiť špeciálny penetračný náter obohatený vláknami Baumit FillPrimer.

Varianty

Balenie
25 kg vedro
Počet balení na palete:
24
Faktor difúzneho odporu μ
cca 150
Hustota
cca 1.6 kg/dm³
Doba schnutia
min. 24 h (v závislosti od klimatických podmienok)
Spotreba
cca 0.3 kg/m² (v závislosti od podkladu)
Výdatnosť
cca 83 m²/vedro (v závislosti od podkladu)
Balenie
25 kg vedro, 1 paleta = 24 vedier = 600 kg
Typ balenia
vedro
Balenie
5 kg vedro
Počet balení na palete:
48
Faktor difúzneho odporu μ
cca 150
Hustota
cca 1.6 kg/dm³
Doba schnutia
min. 24 h (v závislosti od klimatických podmienok)
Spotreba
cca 0.3 - 0.4 kg/m² (v závislosti od podkladu)
Výdatnosť
cca 16 - 12 m²/vedro (v závislosti od podkladu)
Balenie
5 kg vedro, 1 paleta = 48 vedier = 240 kg
Typ balenia
vedro
Baumit UniPrimer
star_border

Ekologický produkt s označením EMICODE®EC1 PLUS­­ pre zdravé bývanie

Toto označenie udeľuje od roku 1997 medzinárodne uznávané nezávislé odborné združenie GEV – Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e. V. (v preklade Združenie pre podlahové materiály, lepidlá a stavebné výrobky s kontrolovanými emisiami).
Udeľuje sa na základe náročných skúšok v akreditovaných skúšobných laboratóriách, ktoré posudzujú stavebné výrobky ako potenciálny zdroj emisií VOC, ktoré znižujú kvalitu vnútorného vzduchu v budovách.
Označenie výrobkov EMICODE® poskytuje spotrebiteľom, spracovateľom i architektom istotu pri výbere výrobkov s minimálnym negatívnym vplyvom na kvalitu vnútorného vzduchu a ochranu zdravia, pričom Baumit výrobky s označením EC1 PLUS spĺňajú tie najprísnejšie kritériá EMICODE® stanovené na hranici súčasnej technickej realizovateľnosti.
Viac informácií nájdete na www.emicode.com. 

Baumit Kalkulátor

Urobte si rozpočet pre vašu fasádu. 

Jednoducho v pár krokoch si vytvoríte základný rozpočet spolu so spotrebou materiálu.