Slovensko

Baumit PremiumPrimer

Penetračný náter pod fasádne omietky s vylepšenými vlastnosťami.

Základný penetračný náter prémiovej kvality, na zlepšenie vlastností a vyrovnanie nasiakavosti podkladu pod fasádne omietky, predovšetkým pri obnove starších fasád a v tepelnoizolačných systémoch Baumit Star a Baumit open. Dokonale kryje a prekrýva i vlásočnicové trhliny v podklade do šírky 0,3 mm.

  • Prémiová kvalita

  • Jednoduché spracovanie

  • Prekryje vlásočnicové trhlinky < 0,3 mm

Pred nanášaním Baumit PremiumPrimer obsah vedra dôkladne premiešať a nanášať na podklad celoplošne valčekom alebo štetcom a to rovnomerne bez prerušenia. Technologická prestávka min. 24 hod. V prípade potreby, napr. pri veľmi teplom počasí, je možné upraviť konzistenciu základného náteru pridaním max. 5 % vody. Pri prílišnom preriedení náteru môže povrch "skriedovatieť".

Varianty

Balenie
20 kg vedro
Počet balení na palete:
24
Hustota
cca 1.5 kg/dm³
Hodnota pH
cca 8
Doba schnutia
min. 24 h (v závislosti od klimatických podmienok)
Spotreba
cca 0.23 kg/m² (v závislosti od podkladu)
Výdatnosť
cca 87 m²/vedro (v závislosti od podkladu)
Balenie
1 paleta = 24 vedier = 480 kg
Balenie
5 kg vedro
Počet balení na palete:
64
Hustota
cca 1.5 kg/dm³
Hodnota pH
cca 8
Doba schnutia
min. 24 h (v závislosti od klimatických podmienok)
Spotreba
cca 0.23 kg/m² (v závislosti od podkladu)
Výdatnosť
cca 22 m²/vedro (v závislosti od podkladu)
Balenie
5 kg vedro, 1 paleta = 64 vedier = 320 kg
Typ balenia
vedro
Baumit PremiumPrimer
star_border

Ekologický produkt s označením EMICODE®EC1 PLUS­­ pre zdravé bývanie

Toto označenie udeľuje od roku 1997 medzinárodne uznávané nezávislé odborné združenie GEV – Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e. V. (v preklade Združenie pre podlahové materiály, lepidlá a stavebné výrobky s kontrolovanými emisiami).
Udeľuje sa na základe náročných skúšok v akreditovaných skúšobných laboratóriách, ktoré posudzujú stavebné výrobky ako potenciálny zdroj emisií VOC, ktoré znižujú kvalitu vnútorného vzduchu v budovách.
Označenie výrobkov EMICODE® poskytuje spotrebiteľom, spracovateľom i architektom istotu pri výbere výrobkov s minimálnym negatívnym vplyvom na kvalitu vnútorného vzduchu a ochranu zdravia, pričom Baumit výrobky s označením EC1 PLUS spĺňajú tie najprísnejšie kritériá EMICODE® stanovené na hranici súčasnej technickej realizovateľnosti.
Viac informácií nájdete na www.emicode.com. 

Baumit Kalkulátor

Urobte si rozpočet pre vašu fasádu. 

Jednoducho v pár krokoch si vytvoríte základný rozpočet spolu so spotrebou materiálu.