< name="google-site-verification" contenmetat="ZAPVNQ0ctPAKy9aOGCmu1DPRbtKmL0FldgJLl6Tw7V8" />

Slovensko

Menu

clear

Baumit Sanova Por

Sanova puferová omietka

Sanačná podkladová omietka na ukladanie solí, pre hrúbku 20 - 80 mm.

Vysoko pórovitá sanačná jadrová omietka pre vnútorné a vonkajšie použitie, na ručné spracovanie. Vhodná ako podkladová vrstva pod Sanova omietku L, resp. S na bezpečné ukladanie kryštalizujúcich solí v prípade aplikácie sanačného omietkového systému Sanova L, resp. S na murivo poškodené vysokým resp. zvýšeným obsahom solí.

  • Jadrová sanačná omietka

  • Vysoká pórovitosť

  • Vhodná pre interiér a exteriér

Balenie
25 kg vrece
Počet balení na palete:
48
Faktor difúzneho odporu μ
cca 10
Kapilárna nasiakavosť w
> 1 kg/m²
Pevnosť v tlaku
cca 3.5 MPa (28 dní)
Objemová hmotnosť
cca 1000 kg/m³
Min. hrúbka
20 mm
Spotreba
cca 10 kg/m²/cm
Výdatnosť
cca 2.5 m²/cm/vrece
Spotreba vody
cca 9 - 10 l/25 kg vrece
Súčiniteľ tepelnej vodivosti
cca 0.33 W/(m.K)
Pórovitosť
cca 55 %
Obsah vzduchu v čerstvej malte
cca 25 %
Balenie
1 paleta = 48 vriec = 1200 kg
Baumit Sanova Por
star_border

Urobte si rozpočet

Vyberte si vhodný sanačný systém a urobte si základný cenový rozpočet spolu so spotrebou materiálu.