Nivelačný poter a vyrovnanie podlahy - Ako na to?
star_border

Nivelizácia podlahy: Účinný a jednoduchý spôsob, ako ju vyrovnať

Chystáte sa vyrovnávať podlahu nivelizáciou? Zistite, aký je rozdiel medzi samonivelizačnou stierkou a poterom, do akých priestorov sa hodia a ako pri nivelizácii postupovať, aby bol výsledok trvácny a bez chýb. 

Čo použiť na vyrovnanie podlahy?

Na vyrovnanie nerovného povrchu podlahy do 30 mm sa používajú samonivelizačné stierky. Zabezpečia finálne vyrovnanie pred kladením podlahy, ako aj prídržnosť k podkladu. Pred samotnou pokládkou podlahy tak nevznikajú nežiaduce pnutia, ktoré sa môžu prenášať do krytiny či do samotného podkladu a spôsobiť poškodenie. Ak zápasíte s nerovnosťami väčšími ako 30 mm, nivelizačnú stierku je vhodné nanášať vo viacerých vrstvách alebo zvážiť použitie nivelačného poteru, prípadne iného riešenia suchou skladbou.

Hlavnou zásadou pri nivelizácii je použitie správneho materiálu, ktorý sa hodí na daný podklad. Na sadrové anhydritové nivelačné potery použite sadrové stierky, na cementové potery sú vhodné sadrové aj cementové stierky.

Vyrovnanie podlahy

Samonivelizačné stierky

Samonivelizačné stierky sú vhodné pre všetky obytné priestory vrátane kuchýň a kúpeľní. Dajú sa použiť aj na vyrovnanie podkladu s podlahovým kúrením. Majú jednoduché spracovanie a po vyzretí sú ideálnym podkladom pre položenie dlažby alebo iných podlahových krytín. Stierky aplikujte výlučne kontaktným spôsobom a ako spojovací mostík medzi podkladom a stierkou zvoľte penetračný náter.

Cementové samonivelizačné stierky

  • Baumit Nivello 10 triedy CT-C30-F7. Vhodná do všetkých obytných priestorov vrátane kuchýň a kúpeľní, aj na podklad s podlahovým vykurovaním. Pre menšie hrúbky od 3 do 10 mm.

  • Baumit Nivello 30 triedy CT-C35-F6. Vhodná na vyrovnanie cementových poterov, vhodné aj na podklad s podlahovým vykurovaním. Vhodné do všetkých obytných priestorov vrátane kuchýň a kúpeľní. Je vhodná pre väčšie hrúbky 2 - 30 mm.

Sadrové samonivelizačné stierky

  • Baumit Nivello Quattro triedy CA-C20-F6 na anhydritovej báze. Používa sa na vyrovnanie  sadrových aj cementových podkladov. Je vhodná pre hrúbky 1 – 25 mm, ako podklad pre všetky typy krytín, aj na podklad s podlahovým vykurovaním. Do všetkých obytných priestorov vrátane kuchýň a kúpeľní. Jednoduché spracovanie, bez rizika vzniku trhlín spôsobených zmrašťovaním materiálu.

Potery a stierky

Postup, ako vyrovnať podlahu pomocou stierky

1. Výber stierky

Cementové podlahy môžeme vyrovnať samonivelizačnými stierkami Baumit Nivello 10, Nivello 30 alebo Nivello Quattro. V prípade anhydritovej podlahy je potrebné siahnuť po samonivelizačnej stierke Baumit Nivello Quattro. Spotrebu samonivelizačnej stierky si môžete vypočítať pomocou Baumit Kalkulátora.

2. Potrebné náradie

Na vyrovnanie podlahy nivelačnou stierkou budete potrebovať: miešadlo s nízkymi otáčkami, nádobu na miešanie, murársku lyžicu, oceľové hladidlo, penový valček, ježkový valček, brúsku na podlahu a priemyselný vysávač.

3. Príprava podkladu

Aby nivelačná stierka mala dostatočnú prídržnosť, podklad, na ktorý sa nanáša musí byť suchý, dostatočne vyzretý, drsný, bez trhlín a bez nečistôt –  ideálne je vopred ho povysávať. V prípade nesúdržného podkladu treba podklad upraviť otryskávaním alebo frézovaním. 
Podklad vopred ošetrite penetračným náterom. Na nasiakavé podklady použite Baumit Grund, na slabo nasiakavé či nenasiakavé podklady, ako napr. podklady so zvyškami asfaltového lepidla Baumit SuperPrimer.

4. Lokálne nerovnosti v podklade

Ak sú v podklade väčšie nerovnosti, je potrebné ich lokálne opraviť a zahladiť. Pri starších cementových poteroch na tento účel môžete použiť napr. vyrovnávaciu maltu Baumit Preciso Speed. Dôležité je, aby nerovnosť bola vyplnená a samonivelizačná stierka sa mohla dobre previazať s podlahou. Pri menších nerovnostiach sa môžete spoľahnúť na vlastnosti samonivelačnej hmoty.

Lokálne nerovnosti v podlahe

5. Dilatácia podlahy

Nivelačnú stierku od okolitých stien a zvislých konštrukcií oddeľte pomocou Baumit okrajovej dilatačnej pásky PE min. hrúbky 5 mm.

6. Príprava nivelačnej hmoty

Vždy postupujte podľa konkrétneho pracovného listu k danej samonivelizačnej stierke. Obsah vreca nasypete do nádoby s predpísaným množstvom vody a ručným elektrickým miešadlom s nízkymi otáčkami vymešajte na homogénnu bezhrudkovú hmotu. Pamätajte, že vždy je potrebné miešať celý obsah vreca po požadovanú dobu. Odporúčame dodržiavať pokyny uvedené v technickom liste danej samonivelizačnej stierky.

Vyliatie nivelacky

7. Vylievanie nivelačky

Dobre premiešanú čerstvú nivelizačnú hmotu vylejte na podklad ošetrený penetračným náterom. Stierkou alebo hladidlom ju rovnomerne roztiahnite do požadovanej výšky (max. 10 – 30 mm podľa typu stierky). Po vyliatí ju ešte odvzdušnite prevzdušňovacím valčekom. Platí tu  pravidlo, že valčekom je potrebné prechádzať vo vrstve stierky v navzájom kolmých smeroch.

Nivelačná hmota

Rady a tipy, ako na podlahovú stierku

  • Namiešaná nivelizačná stierka je spracovateľná cca 20 – 30 minút pri teplote 20 °C. Pri nižšej teplote sa doba spracovateľnosti predlžuje a pri vyšších teplotách skracuje. Optimálna teplota je 16 až 22 °C.

  • Ak vyrovnávate väčšie plochy, je potrebné pracovať s minimálnymi prestávkami, aby sa jednotlivé zámesy mohli dobre previazať skôr, ako začne materiál tuhnúť. Už zatuhnutý materiál nie je vhodné riediť vodou.

  • Po vyliatí nivelizačnej stierky je potrebné dbať na to, aby neschla príliš rýchlo. Nemalo by na ňu svietiť priame slnko a je tiež vhodné ju chrániť pred mrazom.

Podlahová krytina a samonivelizačná stierka

Či ide o drevenú podlahu, dlažbu alebo laminát, skôr, ako sa pustíte do pokládky podlahy, je dôležité overiť si zostatkovú vlhkosť vo vyrovnanej podlahe a zistiť, či je stierka dostatočne vyzretá. Pri keramickej dlažbe, laminátovej podlahe, PVC, textilných krytinách má byť vlhkosť  maximálne 2,5 %, pri drevených podlahách maximálne 2,0 %.

Podlahový poter

Samonivelizačné potery

Samonivelizačné či inak povedané nivelačné potery používame na vyrovnanie väčších nerovností podláh v interiéri. Sú vhodné aj pre podlahové kúrenie.

Cementové potery

Klasické cementové potery (tzv. Estrich) sú vhodné do všetkých priestorov vrátane garáží a vlhkých prevádzok. Obzvlášť vhodné sú pre podklady, kde sa vyžadujú akumulačné vlastnosti. Cementový poter môžete použiť aj pre podlahové vykurovanie. Práca s klasickým poterom je o niečo náročnejšia a vyžaduje si určitú zručnosť. V prípade väčších plôch sa nie vždy podarí dosiahnuť požadovanú rovinnosť povrchu, a tak je potrebná ďalšia vrstva samonivelizačnej stierky. Hrúbka poteru od 35 do 70 mm.

Anhydritové samonivelizačné potery

Sadrové anhydritové nivelačné potery Baumit Alpha zhotovujeme ako kontaktné, oddelené a plávajúce potery. Vďaka vynikajúcej tepelnej vodivosti sú ideálne pre podlahové vykurovanie. Samonivelizačný efekt zabezpečuje ideálne rovný povrch, uľahčuje prácu a šetrí čas. Anhydritový nivelačný poter je vhodný na rýchlejšiu realizáciu väčších plôch. Materiál počas zrenia vykazuje iba veľmi malé objemové zmeny. Hodí sa do všetkých obytných priestorov vrátane bežných kuchýň a kúpeľní. Od hrúbky 25 mm.