< name="google-site-verification" contenmetat="ZAPVNQ0ctPAKy9aOGCmu1DPRbtKmL0FldgJLl6Tw7V8" />

Slovensko

Menu

clear
star_border

Čo použiť na vyrovnanie podlahy?

Na vyrovnanie nerovného povrchu podlahy do 30 mm sa používajú samonivelizačné stierky. Zabezpečia finálne vyrovnanie pred kladením podlahy, ako aj prídržnosť k podkladu. Pred samotnou pokládkou podlahy tak nevznikajú nežiaduce pnutia, ktoré sa môžu prenášať do krytiny, ale aj do podkladu a spôsobiť poškodenie. Pokiaľ zápasíte s nerovnosťami väčšími ako 30 mm, stierku je vhodné nanášať vo viacerých vrstvách alebo zvážiť použitie nivelizačného poteru, prípadne iného riešenia suchou skladbou.

Hlavnou zásadou pri nivelizácii je použitie správneho materiálu vhodného na daný podklad. Na sadrové anhydritové potery použijeme sadrové stierky, na cementové potery sú vhodné cementové aj sadrové stierky.

Samonivelizačné stierky

Samonivelizačné stierky

Samonivelizačné stierky sú vhodné pre všetky obytné priestory vrátane kuchýň a kúpeľní. Je možné ich použiť aj na vyrovnanie podkladu s podlahovým vykurovaním. Majú jednoduché spracovanie a po vyzretí sú ideálnym podkladom pre kladenie dlažby alebo iných podlahových krytín. Stierky aplikujeme výlučne kontaktným spôsobom, spojovací mostík medzi podkladom a stierkou tvorí penetračný náter.

Cementové samonivelizačné stierky

  • Baumit Nivello 10 triedy CT-C30-F7. Vhodná do všetkých obytných priestorov vrátane kuchýň a kúpeľní, aj na podklad s podlahovým vykurovaním. Pre menšie hrúbky od 3 do 10 mm.

  • Baumit Nivello 30 triedy CT-C35-F6. Vhodná na vyrovnanie cementových poterov, vhodné aj na podklad s podlahovým vykurovaním. Vhodné do všetkých obytných priestorov vrátane kuchýň a kúpeľní. Je vhodná pre väčšie hrúbky 2 - 30 mm.

Sadrové samonivelizačné stierky

  • Baumit Nivello Quattro triedy CA-C20-F6 na anhydritovej báze. Používa sa na vyrovnanie  sadrových aj cementových podkladov. Je vhodná pre hrúbky 1 – 25 mm, ako podklad pre všetky typy krytín, aj na podklad s podlahovým vykurovaním. Do všetkých obytných priestorov vrátane kuchýň a kúpeľní. Jednoduché spracovanie, bez rizika vzniku trhlín spôsobených zmrašťovaním materiálu.

Potery a stierky

Postup, ako vyrovnať podlahu pomocou stierky?

1. Výber stierky

Cementové podlahy môžeme vyrovnať samonivelizačnými stierkami Baumit Nivello 10, Nivello 30 alebo Nivello Quattro. V prípade anhydritovej podlahy je potrebné siahnuť po samonivelizačnej stierke Baumit Nivello Quattro. Spotrebu samonivelizačnej stierky si môžete vypočítať pomocou Baumit Kalkulátora.

2. Potrebné náradie

Miešadlo s nízkymi otáčkami, nádoba na miešanie, murárska lyžica, oceľové hladidlo, penový valček, ježkový valček, brúska na podlahu, priemyselný vysávač.

3. Príprava podkladu

Podklad musí byť suchý, dostatočne vyzretý, drsný, bez trhlín a bez nečistôt - ideálne je ho vopred povysávať. V prípade nesúdržného podkladu je potrebné podklad upraviť otryskávaním alebo frézovaním. 
Podklad je potrebné vopred ošetriť penetračným náterom. Na nasiakavé podklady použiť Baumit Grund, na slabo nasiakavé či nenasiakavé podklady, ako napr. podklady so zvyškami asfaltového lepidla Baumit SuperPrimer.

4. Lokálne nerovnosti v podklade

Pokiaľ sa v podlahe vyskytujú väčšie nerovnosti, je potrebné ich lokálne opraviť a zahladiť. Pri starších cementových poteroch na tento účel použijeme napr. vyrovnávaciu maltu Baumit Preciso Speed. Dôležité je, aby nerovnosť bola vyplnená a samonivelizačná stierka sa mohla dobre previazať s podlahou. Pri menších nerovnostiach sa môžeme spoľahnúť na vlastnosti samonivelačnej hmoty.

Lokálne nerovnosti v podlahe

5. Dilatácia podlahy

Nivelačnú stierku od okolitých stien a zvislých konštrukcií odporúčame oddeliť pomocou Baumit okrajovej dilatačnej pásky PE min. hrúbky 5 mm.

6. Príprava nivelačnej hmoty

Vždy postupujte podľa konkrétneho pracovného listu k danej samonivelizačnej stierke. Obsah vreca nasypeme do nádoby s predpísaným množstvom vody a vymiešame ručným elektrickým miešadlom s nízkymi otáčkami na homogénnu bezhrudkovú hmotu. Pri miešaní je potrebné miešať vždy celý obsah vreca požadovanú dobu. Odporúčame dodržiavať pokyny uvedené v technickom liste danej samonivelizačnej stierky.

Vyliatie nivelacky

7. Vylievanie nivelačky

Dobre premiešanú čerstvú nivelizačnú hmotu vylejeme na podklad ošetrený penetračným náterom. Stierkou alebo hladidlom ju rovnomerne roztiahneme do požadovanej výšky (max. 10 - 30 mm podľa typu stierky). Po vyliatí je potrebné stierku odvzdušniť prevzdušňovacím valčekom. Tu platí pravidlo, že valčekom prechádzame vo vrstve stierky v navzájom kolmých smeroch.

Nivelačná hmota

Rady a tipy, ako na podlahovú stierku

  • Namiešaná stierka je spracovateľná cca 20 - 30 minút pri teplote 20 °C. Pri nižšej teplote sa doba spracovateľnosti predlžuje a pri vyšších teplotách skracuje. Optimálna teplota je 16 až 22 °C.

  • Ak vyrovnávate väčšie plochy, je potrebné pracovať s minimálnymi prestávkami, aby sa jednotlivé zámesy mohli dobre previazať skôr, ako začne materiál tuhnúť. Už zatuhnutý materiál nie je vhodné riediť vodou.

  • Po vyliatí stierky je potrebné dbať na to, aby neschla príliš rýchlo. Nemalo by na ňu svietiť priame slnko a je vhodné ju chrániť pred mrazom. 

Podlahová krytina a samonivelizačná stierka

Či sa už jedná o drevenú podlahu, dlažbu alebo laminát, skôr ako sa pustíte do pokládky podlahy, je vhodné overiť si zostatkovú vlhkosť vo vyrovnanej podlahe a zistiť, či je stierka dostatočne vyzretá. Je vhodné overiť si hodnoty zvyškovej vlhkosti podlahovej stierky pred kladením. Pri keramickej dlažbe, laminátovej podlahe, PVC, textilných krytinách je to maximálne 2,5 %, pri drevených podlahách maximálne 2,0 %.

Podlahový poter

Samonivelizačné potery

Samonivelizačné potery používame na vyrovnanie väčších nerovností podláh v interiéri. Sú vhodné aj pre podlahové kúrenie.

Cementové samonivelizačné potery

Klasické cementové potery (tzv. Estrich) sú vhodné pre všetky priestory vrátane garáží a vlhkých prevádzok. Obzvlášť vhodné pre podklady, kde sa vyžadujú akumulačné vlastnosti. Cementové potery sú vhodné aj pre podlahové vykurovanie. Práca s klasickým poterom je o niečo náročnejšia a vyžaduje si istú zručnosť. V prípade väčších plôch sa nie vždy podarí dosiahnuť požadovanú rovinnosť povrchu a následne sa vyžaduje ďalšia vrstva samonivelizačnej stierky. Hrúbka poteru od 35 do 70 mm.

Anhydritové samonivelizačné potery

Sadrové anhydritové potery Baumit Alpha zhotovujeme ako kontaktné, oddelené a plávajúce potery. Vďaka vynikajúcej tepelnej vodivosti sú ideálne pre podlahové vykurovanie. Samonivelizačný efekt zabezpečuje ideálne rovný povrch, uľahčuje prácu a šetrí čas. Vhodné pre rýchlejšiu realizáciu väčších plôch. Materiál počas zrenia vykazuje iba veľmi malé objemové zmeny. Vhodné pre všetky obytné priestory vrátane bežných kuchýň a kúpeľní. Od hrúbky 25 mm.