Baumit Nivello Quattro

Samonivelizačná sadrová stierka do 25 mm

Univerzálna samonivelizačná stierka triedy CA-C20-F6 podľa normy STN EN 13 813, na báze sadrového spojiva na vyrovnanie povrchu cementových a anhydritových poterov pred kladením podlahovej krytiny. Vhodná i na potery s podlahovým vykurovaním. Pre hrúbky 1 - 25 mm.

  • Samonivelizačná stierka

  • Pre hrúbky 1 - 25 mm

  • Pre interiér

Podklad vopred ošetriť vhodným penetračným náterom, Baumit Grund na nasiakavé podklady a Baumit SuperPrimer na nenasiakavé podklady.

Baumit Nivello Quattro

Najčastejšie otázky

Ktorá stierka je vhodná na ručné spracovanie?

Všetky samonivelizačné stierky Baumit Nivello je možné použiť na ručné, ako aj na strojové spracovanie. Spracovanie nie je náročné, ale odporúčame mať skúsenosti s vylievaním podlahy.

Vyrovnávam podlahy v dome, ale mám kombináciu sadrových aj cementových poterov. Potrebujem vyrovnať podlahu aj vo vlhkých / mokrejších miestnostiach ako je kúpeľňa, WC. Máte nejakú univerzálnu stierku alebo budem potrebovať rôzne stierky a ešte to rozdeliť na suché a mokré miestnosti?

Bude vám stačiť univerzálna samonivelizačná stierka Baumit Nivello Quattro. Je na báze špeciálneho spojiva na vyrovnanie cementových aj sadrových poterov. Je taktiež vhodná pre všetky obytné priestory, vrátane kuchýň a kúpeľní.

Ako dlho trvá, kým stierka Baumit Nivello Quattro vyzrie?

Technologická prestávka pred kladením ďalších vrstiev na stierku Baumit Nivello Quattro je cca 24 hod./3 mm hrúbky vrstvy (pri teplote vzduchu 20 °C a vlhkosti menej ako 70 %). Pri nižšej teplote a vyššej vlhkosti sa daný čas predlžuje. Každý ďalší 1 mm vrstvy potrebuje pre zrenie min. ďalších 24 hod.

Môžem s nivelačkou vyrovnať aj úplne malé hrúbky od 1 do 4 - 5 mm. S akým materiálom to mám vyrovnať?

Samonivelizačná stierka Baumit Nivello Quatro je určená na vyrovnanie nerovností podkladových sadrových aj cementových poterov v rozsahu od 1 mm do 25 mm.

Môžem použiť niektorú z vašich stierok ak mám v podklade trhliny?

Pred zhotovením podlahovej stierky je potrebné trhliny v podklade najprv opraviť. Podľa šírky trhlín a následnej konečnej podlahovej krytiny sa trhliny vypĺňajú injektážnou hmotou alebo sa opravia tzv. zošitím. Podrobný postup nájdete v technologickom predpise Baumit Potery a podlahové stierky v kapitole 3.4.

Ktorá stierka Baumit Nivello Quattro alebo Baumit Nivello 30 môže ísť na podlahové kúrenie?

Obidve podlahové stierky sú vhodné na vyrovnanie poterov s podlahovým kúrením. Ak sa myslí zaliatie podlahového kúrenia, tam je potrebné použiť samonivelizačné potery Baumit Alpha.

Je Baumit Nivello Quattro vhodné aj na podlahu v kúpeľni?

Pre bežné obytné kuchyne, kúpeľne je samonivelizačná stierka vhodná. Nie je vhodná do exteriéru alebo do vlhkých priestorov ako sú napr. garáže, verejné vývarovne a kuchyne, sprchy hotelov a verejných zariadení.