< name="google-site-verification" contenmetat="ZAPVNQ0ctPAKy9aOGCmu1DPRbtKmL0FldgJLl6Tw7V8" />

Slovensko

Menu

clear

Baumit Nivello Quattro

Samonivelizačná sadrová stierka (CA-C20-F6) do interiéru, do 25 mm.

Univerzálna samonivelizačná stierka triedy CA-C20-F6 na báze sadrového spojiva na vyrovnanie povrchu cementových a anhydritových poterov pred kladením podlahovej krytiny. Vhodná i na potery s podlahovým vykurovaním. Pre hrúbky 1 - 25 mm.

  • Samonivelizačná stierka

  • Pre hrúbky 1 - 25 mm

  • Interiér

Podklad vopred ošetriť vhodným penetračným náterom, Baumit Grund na nasiakavé podklady a Baumit SuperPrimer na nenasiakavé podklady.

Balenie
25 kg vrece
Počet balení na palete:
54
Pevnosť v tlaku
> 20 N/mm²
Reakcia na oheň
A1
Min. hrúbka
1 mm
Pevnosť v ťahu pri ohybe
> 6 N/mm²
Doba spracovania
cca 30 min
Spotreba
cca 1.6 kg/m²/mm
Výdatnosť
cca 5.2 m²/vrece pri hrúbke 3 mm
Trieda
CA C20 F6 (podľa STN EN 13 813)
Pochôdznosť
po cca 2 - 3 h
Spotreba vody
cca 6 l/vrece
Balenie
25 kg vrece, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg
Baumit Nivello Quattro
star_border

Vypočítajte si spotrebu samonivelizačnej stierky alebo poteru a získajte aj základný cenový rozpočet

Najčastejšie otázky

Ktorá stierka je vhodná na ručné spracovanie?

Všetky samonivelizačné stierky Baumit Nivello je možné použiť na ručné, ako aj na strojové spracovanie. Spracovanie nie je náročné, ale odporúčame mať skúsenosti s vylievaním podlahy.

Vyrovnávam podlahy v dome, ale mám kombináciu sadrových aj cementových poterov. Potrebujem vyrovnať podlahu aj vo vlhkých / mokrejších miestnostiach ako je kúpeľňa, WC. Máte nejakú univerzálnu stierku alebo budem potrebovať rôzne stierky a ešte to rozdeliť na suché a mokré miestnosti?

Bude vám stačiť univerzálna samonivelizačná stierka Baumit Nivello Quattro. Je na báze špeciálneho spojiva na vyrovnanie cementových aj sadrových poterov. Je taktiež vhodná pre všetky obytné priestory, vrátane kuchýň a kúpeľní.

Ako dlho trvá, kým stierka Baumit Nivello Quattro vyzrie?

Technologická prestávka pred kladením ďalších vrstiev na stierku Baumit Nivello Quattro je cca 24 hod./3 mm hrúbky vrstvy (pri teplote vzduchu 20 °C a vlhkosti menej ako 70 %). Pri nižšej teplote a vyššej vlhkosti sa daný čas predlžuje. Každý ďalší 1 mm vrstvy potrebuje pre zrenie min. ďalších 24 hod.

Môžem s nivelačkou vyrovnať aj úplne malé hrúbky od 1 do 4 - 5 mm. S akým materiálom to mám vyrovnať?

Samonivelizačná stierka Baumit Nivello Quatro je určená na vyrovnanie nerovností podkladových sadrových aj cementových poterov v rozsahu od 1 mm do 25 mm.

Môžem použiť niektorú z vašich stierok ak mám v podklade trhliny?

Pred zhotovením podlahovej stierky je potrebné trhliny v podklade najprv opraviť. Podľa šírky trhlín a následnej konečnej podlahovej krytiny sa trhliny vypĺňajú injektážnou hmotou alebo sa opravia tzv. zošitím. Podrobný postup nájdete v technologickom predpise Baumit Potery a podlahové stierky v kapitole 3.4.

Ktorá stierka Baumit Nivello Quattro alebo Baumit Nivello 30 môže ísť na podlahové kúrenie?

Obidve podlahové stierky sú vhodné na vyrovnanie poterov s podlahovým kúrením. Ak sa myslí zaliatie podlahového kúrenia, tam je potrebné použiť samonivelizačné potery Baumit Alpha.

Je Baumit Nivello Quattro vhodné aj na podlahu v kúpeľni?

Pre bežné obytné kuchyne, kúpeľne je samonivelizačná stierka vhodná. Nie je vhodná do exteriéru alebo do vlhkých priestorov ako sú napr. garáže, verejné vývarovne a kuchyne, sprchy hotelov a verejných zariadení.

Ekologický produkt s označením EMICODE®EC1 PLUS­­ pre zdravé bývanie

Toto označenie udeľuje od roku 1997 medzinárodne uznávané nezávislé odborné združenie GEV – Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e. V. (v preklade Združenie pre podlahové materiály, lepidlá a stavebné výrobky s kontrolovanými emisiami).
Udeľuje sa na základe náročných skúšok v akreditovaných skúšobných laboratóriách, ktoré posudzujú stavebné výrobky ako potenciálny zdroj emisií VOC, ktoré znižujú kvalitu vnútorného vzduchu v budovách.
Označenie výrobkov EMICODE® poskytuje spotrebiteľom, spracovateľom i architektom istotu pri výbere výrobkov s minimálnym negatívnym vplyvom na kvalitu vnútorného vzduchu a ochranu zdravia, pričom Baumit výrobky s označením EC1 PLUS spĺňajú tie najprísnejšie kritériá EMICODE® stanovené na hranici súčasnej technickej realizovateľnosti.
Viac informácií nájdete na www.emicode.com.