Baumit Nivello 20

Samonivelizačná cementová stierka do 20 mm

Samonivelizačná stierka triedy CT-C25-F5 podľa normy STN EN 13 813, na cementovej báze určená na vyrovnanie povrchu cementových poterov pred kladením podlahovej krytiny. Vhodná i na potery s podlahovým vykurovaním. Pre hrúbky 1 - 20 mm.

  • Samonivelizačná stierka

  • Pre hrúbky 1 - 20 mm

  • Pre interiér

Čerstvo nanesenú samonivelizačnú stierku je potrebné zhomogenizovať a odvzdušniť pomocou prevzdušňovacieho valčeka. Podklad vopred ošetriť vhodným penetračným náterom, Baumit Grund na nasiakavé podklady a Baumit SuperPrimer na nenasiakavé podklady.

Baumit Nivello 20