star_border

Technická dokumentácia

Tepelnoizolačné systémy - Vyhlásenia o parametroch (VoP/DoP)

Baumit open - ETA 09/0256

Baumit Pro - ETA 16/0911

Baumit Star EPS - ETA 15/0460

Baumit Star MW - ETA 15/0431

Baumit Star Resolution - ETA 15/0232

Baumit Ceramic EPS/MW - ETA 20/0246

Balkónové systémy

Detaily pre tepelnoizolačné systémy

Jednotlivé riešenia a detaily pre tepelnoizolačné systémy

Udeľovanie licencií pre zatepľovacie práce

Licencie na tepelnoizolačné práce vydávajú firmám akreditované inšpekčné orgány TSÚS, n.o. a EUCERT s.r.o. Aktuálne podmienky udeľovania licencií a formuláre pre žiadosti nájdete na stránkach daných orgánov.

Zo sprievodných dokumentov k žiadosti firma Baumit poskytuje tri z nich:

Vyhlásenia o parametroch

Jednotlivé dokumenty (technické listy, karty bezpečnostných údajov, vyhlásenie o parametroch, vyhlásenie výrobcu) pre jednotlivé produkty podľa abecedy

Karty bezpečnostných údajov

Jednotlivé dokumenty (technické listy, karty bezpečnostných údajov, vyhlásenie o parametroch, vyhlásenie výrobcu) pre jednotlivé produkty podľa abecedy