Slovensko

star_border

Detaily s obkladom

Komplet detaily s obkladom

Komplet detaily s obkladom

Kotvenie

Skladba zateplenia s obkladom (rez)

Schéma kotvenia cez výstužnú vrstvu (pod obklad)

Detaily sokla

Sokel zateplený priebežný s obkladom

Detaily pri okne

Vonkajší parapet - okno v rovine s murivom (rez)

Detail ostenia/nadpražia okna osadeného v rovine s murivom - dilatačný profil

Detaily v styku s plochou strechou

Napojenie atiky 

Detaily v styku so šikmou strechou

Detail napojenia - neodvetraná šikmá stena

Dilatácie v zateplení s obkladom

Rozdelenie dilatačných škár v zateplení s obkladom

Dilatačná škára - objektová

Dilatačná škára - vnútorný roh

Dilatačná škára - dilatovanie obkladu v ploche (dilatačné celky)

Dilatačná škára - vonkajší roh