Sanačný systém Sanova L pre obnovu budov a pamiatok
star_border

Sanačný systém Baumit Sanova L

  • Pre murivo s miernym zasolením a vlhkosťou
  • Sanačná a tepelnoizolačná omietka v jednom
  • Pre vnútorné aj vonkajšie použitie, ručné spracovanie

Sanačný systém je vhodný pre vnútorné aj vonkajšie použitie na murivo s miernym stupňom vlhkosti a zasolenia. Ľahká sanačná omietka má dobré tepelnoizolačné vlastnosti. Nie je vhodná pre oblasť soklov a pre časti, kde hrozí odstrekujúca voda (použiť omietku Baumit Sanova S). Až do hrúbky 3 cm je možné nanášať omietku v jednej vrstve.

Skladba systému

1. Príprava podkladu
Baumit Sanova Prednástrek, 50 - 70 % krytie

2. Sanačná omietka
Baumit Sanova omietka L, min. hrúbka omietky 30 mm; zrenie omietky cca 5 dní / 1 cm omietky.  V prípade nanášania omietky Baumit Sanova L na omietku Baumit Sanova Por je min. hrúbka 15 mm. 

3. Štuková omietka
Baumit Sanova Fine, hrúbka 3 - 4 mm

Povrchová úprava

Okrem vápennocementovej Baumit Ušľachtilej omietky sa všetky povrchové úpravy nanášajú na vyzretú štukovú sanačnú omietku.

Interiér

Exteriér

Pracovný postup - krok za krokom

Sanačný prednástrek

1. Príprava podkladu
Na upravený podklad nanesieme celoplošne ručne alebo strojovo sanačný penetračný náter Baumit Sanova Pre s krytím 50 - 70 %. Technologická prestávka 3 až 7 dní.

Vlhčenie podkladu

2. Vlhčenie podkladu
Pred nanášaním omietky podklad navlhčíme (iba v prípade, že je podklad suchý).

Miešanie omietky

3. Miešanie omietky
Obsah vreca zmiešame v samospádovej alebo kontinuálnej miešačke s cca 18 l čistej vody/ 50 l vrece, doba miešania 3 - 5 min.

Ručné nanášanie sanačnej omietky

4. Nanášanie omietky
Omietku Baumit Sanova L nahadzujeme na podklad murárskou lyžicou. Až do 3 cm hrúbky omietky pracujeme jednovrstvovo.

Zdrsnenie omietky

5. Zdrsnenie podkladu
Pri väčších alebo premenlivých hrúbkach nanášame omietku viacvrstvovo. Predchádzajúcu vrstvu vždy zdrsníme. 

Stiahnutie omietky do roviny

6. Stiahnutie omietky do roviny
Poslednú vrstvu sanačnej omietky zarovnáme a stiahneme drevenou latou do roviny.

zrenie sanačnej omietky

7. Zrenie omietky
Čerstvo nanesenú omietku udržiavame min. 2 dni vo vlhkom stave. Pred nanášaním ďalších vrstiev musí byť dodržaná technologická prestávka min. 5 dní/ 1 cm hrúbky omietky.

Nanesenie štukovej omietky

8. Štuková omietka
Na vyzretú sanačnú omietku nanášame sanačnú štukovú omietku Baumit Sanovu Fine antikorovým hladidlom v hrúbke 3 - 4 mm.  Po zavädnutí jemne vyhladíme filcovým alebo polystyrénovým hladidlom a necháme cca 7 dní vyzrieť.

Fasádna farba

9. Povrchová úprava
Na vyzretú štukovú omietku nanesieme valčekom, maliarskou štetkou alebo striekaním fasádnu alebo vnútornú farbu. Ak nanášame fasádnu omietku, vopred je potrebné naniesť penetračný náter.

Baumit Kalkulátor

Aká je cena Sanačného systému Baumit Sanova L?

Vypočítajte si spotrebu a cenu sanačného systému Baumit Sanova jednoducho v našom kalkulátore.