Menu

clear
star_border

Sanačné omietky

  • Pre murivo poškodené vlhkosťou a soľami
  • Pre všetky typy historických objektov
  • Trvanlivá ochrana na desaťročia

Zavlhnuté steny nie sú iba problém estetický, voda v murive spravidla prináša so sebou oveľa viac závažných problémov. Vzlínajúcou vlhkosťou transportované soli spôsobujú deštrukciu omietok a muriva, takže primárnym cieľom každej sanácie by malo byť odstránenie príčin vlhkosti ešte pred aplikáciou sanačných omietkových systémov.

Sanácie

Sanačné systémy Baumit Sanova

Sanačné omietkové systémy Baumit svojimi vlastnosťami vyhovujú náročným požiadavkám na vnútorné aj vonkajšie omietky historického muriva. Umožňujú rýchle vysušovanie vlhkého muriva a zároveň znemožňujú transport vlhkosti a solí na povrch omietky, vďaka čomu povrch ostáva suchý a opticky v bezchybnom stave.

Sanačný systém Baumit SanovaTrass

Pre murivo s vysokým obsahom vlhkosti a solí

Optimálne zosúladený systém s jadrovou omietkou na báze trasu a hydraulického vápna, vhodný všade tam, kde sa vyžaduje použitie bezcementového omietkového systému. Testovaný a kontrolovaný podľa smernice WTA.
Spracovateľský bonus: Omietka je jednovrstvová. Pokiaľ vám vyhovuje jemne zrnitý vzhľad (veľkosť zrna 1 mm), nanesenie štukovej omietky už nie je potrebné. Na väčších objektoch je možné i strojové spracovanie omietky. Hrúbky omietky závisia od použitia (interiér, exteriér) a od zaťaženia muriva vlhkosťou a soľami.

Sanačné omietky

Sanačný systém Baumit Sanova L

Sanačné omietky Baumit Sanova L

Pre vnútorné i vonkajšie murivo s miernym až nízkym obsahom vlhkosti a solí. Ideálne riešenie pre investorov s ekologickým cítením: Sanácia vlhkosti a zlepšenie tepelnoizolačných vlastností v jednom. 

Sanačný systém Baumit Sanova S

Sanačné omietky na sokel

Pre murivo s nízkym obsahom vlhkosti a solí. Cementová omietka s vysokou pevnosťou. Vhodná hlavne tam, kde sa vyžaduje dlhodobá ochrana exponovaných častí stien v interéri i v exteréri, soklov a pod.

Urobte si základný prehľad spotreby materiálu vrátane orientačného cenového rozpočtu