Slovensko

Sprievodca: Ako na dotáciu zelená domácnostiam?

Rozhodli ste sa investovať do tepelného čerpadla? Projekt Zelená domácnostiam umožňuje získať finančný prostriedok na inštaláciu zariadení, ktoré využívajú obnoviteľné zdroje energie. Zistite, ako prebieha celý proces od vyplnenia žiadosti až po vyplatenie dotácie. 

Na čo slúži projekt Zelená domácnostiam? 

V rámci projektu Zelená domácnostiam môžete získať dotáciu na inštaláciu tepelných čerpadiel, ktoré slúžia predovšetkým na vykurovanie. Projekt má na starosti Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA). Jeho cieľom je oživiť trh so zariadeniami na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Takisto aj znižovanie emisií a skleníkových plynov. 

Okrem príspevku na tepelné čerpadlo môžete čerpať dotáciu aj na zateplenie. Cez plán obnovy rodinných domov tak získate príspevok na zateplenie fasády domu, strechy či výmenu okien.

Výška preplatenej sumy je určená automaticky na základe druhu a výkonu zariadenia. Podpora však nesmie presiahnuť 50 % z oprávnených výdavkov. Tie zistíte až z vystavenej faktúry za inštaláciu.

Na aké zariadenia môžete získať podporu?

V rámci projektu Zelená domácnostiam môžete zatiaľ získať dotáciu na štyri druhy zariadení. 

Malé zariadenia na výrobu elektriny do 10 kW:

  • fotovoltaické panely.

Zariadenia na výrobu tepla:

  • tepelné čerpadlá,

  • kotly na biomasu,

  • slnečné kolektory. 

Vyplácanie dotácií zo Zelenej domácnostiam je zatiaľ pozastavené, no s projektom sa ráta aj do budúcna. Registrácia nových žiadostí je preto aj naďalej otvorená. 

9 krokov k získaniu dotácie Zelená domácnostiam

1. Overte si, či ste vhodný kandidát


Ešte predtým, než požiadate o príspevok zistite, či ste vhodný kandidát na jeho získanie. Základnou podmienkou je vlastniť alebo spoluvlastniť nehnuteľnosť. Takisto sa domácnosť musí nachádzať v niektorom z regiónov mimo Bratislavského kraja.

2. Zistite, ktorý obnoviteľný zdroj energie je pre vás vhodný


Overte si, či môže vôbec vaša domácnosť využívať takýto typ zdroja energie. Každé z nich má svoje výhody a obmedzenia. Takisto aj špecifické podmienky inštalácie. Ak sa chcete zorientovať, poraďte sa cez bezplatné energetické poradenstvo. Poradiť sa tiež môžete aj priamo s predajcami zariadení. Určite však oslovte viacerých a preverte si informácie z dôveryhodných zdrojov.

3. Vyberte riešenie, ktoré spĺňa vaše požiadavky a uzatvorte zmluvu


Zariadenie si vyberáte u zhotoviteľa, ktorý pripraví technický návrh a príde vám ho namontovať. Nemôžete si však vybrať hocikoho, musí byť zapísaný v zozname oprávnených zhotoviteľov

Po vybratí dodávateľa si zo zoznamu zariadení nájdite také, ktoré spĺňa požadované technické podmienky. Aby ste získali dotáciu zo Zelená domácnostiam, musí byť zariadenie v dobe platnosti poukážky dodané a nainštalované. Jej platnosť sú 3 mesiace. Najskôr si preto overte, či je dodávateľ schopný dodržať stanovený termín. Po vypršaní si ju už nemôžete nechať preplatiť. 

Pred uzatvorením zmluvy sa uistite, či naozaj zahŕňa všetky odporúčané ustanovenia. Nezabudnite si vyžiadať technické návrhy. Tie totiž slúžia ako podklady pre vyplnenie žiadosti o vydanie dotácie z projektu Zelená domácnostiam. Uvediete tam presný typ zariadenia spolu s výrobcom. 

4. Vyplňte žiadosť o poukážku


Žiadosť o poukážku vyplníte elektronicky cez informačný systém. Je dostupný na stránke zelenadomacnostiam.sk. Ak si nie ste istí, k dispozícii máte aj videonávod, podľa ktorého môžete postupovať. Hneď, ako vyplníte formulár, systém odošle na vašu e-mailovú adresu verifikačnú správu. 

V nej musíte do 24 hodín potvrdiť záujem o poukážku. Až keď to potvrdíte, bude vaša žiadosť zaregistrovaná. Okrem informačného e-mailu potom dostanete aj prístupové údaje do elektronického formulára, pomocou ktorých môžete žiadosť upravovať. 

5. Dohodnite čas inštalácie a poskytnite aktivačný kód na vydanie poukážky


Spojte sa so svojím dodávateľom zariadenia a stanovte si pevný dátum dodania a inštalácie. Hneď, ako sa dohodnete, dajte mu aktivačný kód, s ktorým aktivuje vydanie poukážky. Kód nájdete vo formulári na úpravu žiadosti v časti 5.

Po zadaní kódu sa mu zobrazia údaje o mieste inštalácie. Skontrolujte údaje ešte raz. Ak v nich nájdete chybu, pôvodnú žiadosť zrušte a vyplňte novú. Poukážku aktivujte len vtedy, keď ste si istí, že sú všetky údaje správne. Informáciu o jej vydaní získate buď na portáli, alebo v informačnom e-maili.

6. Počkajte, kým vám príde domov vytlačená poukážka


Po aktivovaní poukážky vám príde domov zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia. Jej súčasťou je aj poukážka. Všetky dokumenty dostanete v dvoch verziách aj spolu s podpisom od SIEA (Slovenská inovačná a energetická agentúra). 

7. Uplatnite poukážku do troch mesiacov


Celý proces od podpísania zmluvy až po požiadanie o preplatenie musí prebehnúť do 90 dní. Väčšinu administratívy však za vás vybaví zhotoviteľ. Ten sa k tomu zaviazal v zmluve o preplácaní poukážok. Iba po jej podpísaní môže byť zaradený do zoznamu. Všetky dokumenty, ktoré ste dostali poštou mu odovzdajte, no ešte predtým si ich pre istotu zhotovte v dvoch kópiách a jednu si odložte. 

Dokumenty musia obsahovať:

  • zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia,

  • relevantné čestné prehlásenia,

  • všetky povinné prílohy. 

Ako zástupca domácnosti, obe zmluvy podpíšete. Váš podpis musí byť úradne osvedčený. V prípade manželov zmluvu musia podpísať obidvaja. Ak ide o bytový dom s viacerými vlastníkmi, podpísaná musí byť nadpolovičná väčšina. Všetky potrebné dokumenty vám budú doručené spolu so zmluvou. 

8. Počkajte na realizáciu inštalácie


Nezabudnite si dohodnúť najneskorší deň inštalácie. Nechajte si časovú rezervu, pretože v niektorých prípadoch sa to môže natiahnuť kvôli nepriaznivému počasiu. Súčasťou inštalácie musia byť aj všetky povinné revízie a skúšky. Po nainštalovaní sa presvedčte, že je všetko funkčné. Zariadenie musíte totiž minimálne 2 roky prevádzkovať.

9. Posúdenie žiadosti a preplatenie poukážky


Faktúra, ktorú vám majster vystaví musí spĺňať všetky náležitosti. SIEA (Slovenská inovačná a energetická agentúra) totiž posudzuje vecnú oprávnenosť výdavkov. Zároveň aj určí ich skutočnú výšku. Aby bola poukážka preplatená, celá inštalácia musí byť vykonaná tak, ako bola na nej uvedená. 

Znamená to, že nemôžete zmeniť zariadenie, či mať nižší počet zariadení. K žiadosti musí zhotoviteľ priložiť aj fotografie, ktoré vloží do informačného systému. Ak je žiadosť úplná, SIEA poukážku preplatí. 

Prihláste sa do newslettera a nenechajte si ujsť zaujímavé novinky nielen o dotáciách, ale aj zo sveta stavebníctva. Čakajú vás v ňom napríklad rady a tipy na stavbu či rozhovory so zaujímavými osobnosťami. 

Hoci sa vám na prvý pohľad môže zdať celý proces komplikovaný, nevzdávajte to. Vďaka projektu Zelená domácnostiam môžete získať dotáciu vo výške od 1 500 až do 3 400 eur v závislosti od typu zariadenia. A to aj za cenu menších komplikácií rozhodne stojí za to.

Rozhodujete sa, či sa pustíte, napríklad, do zateplenia? 


Urobte si predbežné kalkulácie. Ak neviete, aké zateplenie zvoliť, a akou hrúbkou musíte dom zatepliť, aby ste splnili požiadavky, vyskúšajte kalkulačku hrúbky zateplenia alebo požiadajte o vypracovanie orientačného tepelnotechnického výpočtu.

Vybrali ste si tepelnoizolačný systém Baumit, ale neviete, koľko zaplatíte za materiál? Urobte si predbežnú kalkuláciu pomocou Baumit Kalkulátora.