Postup: Ako na zateplenie domu svojpomocne
star_border

Praktický postup: Ako prebieha zateplenie domu? 

Rozhodli ste sa pustiť do zateplenia domu a neviete ako na to? Prečítajte si náš praktický návod, vďaka ktorému získate prehľad, ako prebieha zatepľovanie. Ide však o náročný proces, kde zaváži každý detail. Preto ak nepatríte ku zručným kutilským majstrom, nechajte to radšej na odborníkov. 

Prečo je polystyrén vhodný na zatepľovanie domu? 

Polystyrén nazývaný aj EPS alebo expandovaný polystyrén má v rámci zateplenia mnoho výhod. Pri jeho výrobe sa spotrebuje len málo energie a nevznikajú ani ďalšie odpady. Samotný polystyrén obsahuje približne 98 % vzduchu. EPS (expandovaný polystyrén) predstavuje len 1 % z celkového priemeru komunálneho odpadu. Polystyrén je tak šetrný k životnému prostrediu a je recyklovateľný. V Európe už vznikajú aj prvé závody na recykláciu stavebného polystyrénu. 

Okrem EPS sa často využíva aj XPS – extrudovaný polystyrén. Narozdiel od EPS sa vyrába vytláčaním (extrúziou). Extrúzia je výrobný proces, v ktorom sa pomocou teploty a tlaku materiál roztaví, schladí a vytvaruje do požadovaného tvaru. XPS izolačné dosky sú vhodné hlavne pre oblasť soklov.

Pri výbere izolácie sa zamerajte len na kvalitné certifikované produkty označené značkou CE.

Výhody zateplenia polystyrénom

  • dobré izolačné vlastnosti

  • ľahká manipulácia a spracovanie vďaka nízkej objemovej hmotnosti

  • paropriepustný

  • nižšie náklady na materiál a prácu

  • zdravotne nezávadný

  • šetrný k životnému prostrediu

Druhy polystyrénu


Pre kontaktné tepelnoizolačné systémy používame v postupe zateplenia domu fasádne polystyrény označované triedou F. Najviac používaným izolantom v stavebníctve je biely polystyrén (EPS-F). Novou generáciou sú šedé izolačné dosky Baumit StarTherm, ktoré vďaka obsahu infračervených absorbérov (grafitových častíc) dosahujú o viac ako 23 % lepšie tepelnoizolačné vlastnosti. Postup zateplenia domu však ostáva rovnaký.

Pre jednoduchšie spracovanie sú niektoré typy šedých izolačných dosiek potiahnuté reflexnou svetlou vrstvou, napr. Baumit StarTherm reflect . Vďaka reflexnej vrstve, ktorá odráža slnečné žiarenie, sa eliminuje prehýbanie izolačných dosiek a ich odlepenie krátko po nalepení. Perforované izolačné dosky Baumit open reflect zase dosahujú vďaka patentovanému systému otvorov vysoko paropriepustné vlastnosti.

Akou hrúbkou a izolantom zatepliť?

Orientačnú hrúbku zateplenia si viete vypočítať pomocou kalkulačky hrúbky zateplenia. Vyberte si konkrétny typ muriva a izolantu. Kalkulačka vám vypočíta hrúbku izolantu a podľa normových požiadaviek navrhne minimálne zateplenie. Ak vo výbere nenájdete vaše murivo, kontaktujte nás alebo požiadajte o tepelnotechnický výpočet. 

Využiť môžete aj náš Baumit Kalkulátor, s ktorým získate prehľad o rozpočte. Vyberte si zateplenie fasády podľa vašich požiadaviek a vypočítajte si spotrebu spolu so základným cenovým rozpočtom. K zatepleniu si môžete naceniť aj kotvenie s príslušenstvom.

Aké sú normové požiadavky na zatepľovanie domu?

Podľa aktualizovanej technickej normy STN 73 0540-2 musí stavebná konštrukcia vyhovovať na sedem požadovaných tepelnotechnických vlastností. Naším výpočtom získate orientačné hodnoty pre tri vlastnosti, a to súčiniteľ prestupu tepla U resp. tepelný odpor konštrukcie R (m2K/W) (odporučíme vám hrúbku alebo druh tepelnej izolácie), vnútornú povrchovú teplotu stien a množstvo skondenzovanej vodnej pary v konštrukcii počas roka.

Od 1.1.2016 pri návrhoch vonkajších stien treba splniť normalizovanú (požadovanú) hodnotu tepelného odporu R = 4,4 m2K/W (U = 0,22 W/(m2.K)). 
Od 1.1.2021 pri návrhoch vonkajších stien je odporúčané navrhovať všetky novostavby a aj obnovované budovy na cieľovú odporúčanú hodnotu tepelného odporu R = 6,5 m2K/W (U = 0,15 W/(m2.K)).

Tepelnotechnický výpočet

Čo potrebujeme?


Lokalita - kde sa daná stavba nachádza (mesto, obec)

Typ stavby - rodinný dom, bytový dom a pod.

Skladba obvodovej konštrukcie - typ muriva, hrúbka muriva, stavebná sústava bytového domu, pôvodné omietky či zateplenie

Uvažované zateplenie (EPS, open, minerál a pod.)


Čo dostanete?


E-mailom vám zašleme vypracovaný tepelnotechnický prepočet vo formáte PDF na váš objekt s navrhnutým zatepľovacím systémom. Odporučíme vám hrúbku izolácie a typ povrchovej úpravy.
Vo výpočte nájdete skladbu konštrukcie, posúdenie konštrukcie na tepelný odpor a porovnanie s normovými požiadavkami. Priebeh teplôt a parciálnych tlakov v textovej aj grafickej forme, posúdenie konštrukcie na kondenzáciu vodnej pary a posúdenie hygienického kritéria (riziko vzniku plesní) v kúte a mimo kúta.

Požiadanie o výpočet, formulár

Ak máte záujem o tepelnotechnický výpočet, vyplňte, prosím, požadované údaje a odošlite ich cez daný formulár.

Pracovný postup zateplenia domu – krok po kroku

Pri realizácii kontaktného tepelnoizolačného systému dodržiavajte projektovú dokumentáciu, platné normy (STN 73 2901:2015), smernice a technologický predpis.

Pozrite tiež:


Založenie zateplenia_soklový profil

1. Založenie zateplenia: Podklad musí byť dostatočne rovný, +- 20 mm/m. Väčšie nerovnosti vyrovnajte vápennocementovou omietkou, prípadne použite izolačné dosky premenlivej hrúbky. Soklový profil k podkladu pripevnite pomocou zatĺkacích hmoždiniek v minimálnom počte 3 ks/bm. Pri montáži dodržiavajte vodorovnú rovinu osadenia. 

Lepenie izolačných dosiek

2. Lepenie izolačných dosiek: Lepiacu stierku nanášajte na izolačné dosky po obvode a uprostred dosky bodovo v 3 miestach. Po uložení spodného radu pokračujte v ukladaní dosiek v jednotlivých radoch vo väzbe smerom nahor. Dbajte na to, aby sa do škár nedostala lepiaca stierka. V prípade dostatočne rovného podkladu môžete lepidlo naniesť zubovým hladidlom aj celoplošne.

vyplnenie škár

3. Vyplnenie škár: Škáry medzi izolačnými doskami do šírky 4 mm vyplňte tepelnoizolačnou penovou hmotou na celú hrúbku izolačných dosiek. Škáry so šírkou viac ako 4 mm nie sú prípustné. Minimálna šírka prírezov (zvyšky izolačných dosiek) je 150 mm.

Brúsenie izolačných dosiek

4. Brúsenie izolačných dosiek: Po zaschnutí použitej lepiacej malty prebrúste polystyrénové dosky, aby ste odstránili drobné nerovnosti a výstupky.

Kotvenie izolačných dosiek

5. Kotvenie izolačných dosiek: Tepelnoizolačné dosky môžete min. po 24 hod. po ich nalepení kotviť. Počet kotiev je minimálne 6 kusov na m2. Pri podkladoch z dutinových murovacích prvkov používajte skrutkovacie kotvy. Ak chcete zabrániť tepelným mostom, použite zápustné kotvy alebo lepiace kotvy Baumit StarTrack, ktoré sa osádzajú ešte pred lepením izolačných dosiek.

Osadenie profilov na zateplenie

6. Osadenie profilov: Pred realizáciou výstužnej vrstvy osaďte pomocou lepiacej stierky všetky potrebné profily ako rohové, dilatačné profily a prídavnú výstuž.

Sieťka na rohy otvorov

7. Vystuženie rohov otvorov: V rohoch otvorov na prenesenie šikmých šmykových napätí vložte pred realizáciou výstužnej vrstvy navyše prídavnú diagonálnu výstuž veľkosti minimálne 300 x 200 mm. Výstuž ukladajte pod uhlom 45 °. Na vystuženie detailu okna môžete použiť aj vytvarovanú rohovú výstuž

Nanesenie lepiacej stierky

8. Nanášanie stierky: Na čisté izolačné dosky naneste lepiacu stierku zubovým hladidlom s veľkosťou zubu 8 – 10 mm.

Zatlačenie sieťky

9. Výstužná vrstva: Do vrstvy lepiacej stierky vložte sklotextilnú mriežku. Jednotlivé kusy sieťky spájajte s presahom minimálne 10 cm. Pomocou antikorového hladidla mriežku vtlačte do lepidla. 

Zahladenie výstužnej vrstvy

10. Zahladenie výstužnej vrstvy: Povrch stierky zahlaďte hladidlom. Celková hrúbka výstužnej vrstvy musí byť najmenej 3 mm. Krytie sklotextilnej sieťky stierkou musí byť minimálne 1 mm, v mieste presahov jednotlivých pásov najmenej 0,5 mm.

Penetrácia pod fasádnu omietku

11. Penetračný náter: Po vyzretí výstužnej vrstvy (minimálne 3 až 7 dní, podľa typu použitej stierky) pred nanesením fasádnej omietky napenetrujete podklad penetračným náterom napr. Baumit PremiumPrimer.

Nanesenie fasádnej omietky

12. Fasádna omietka: Fasádnu omietku naneste na podklad antikorovým hladidlom a následne vytvorte pomocou plastového hladidla požadovanú štruktúru. 

Či už sa pustíte do zatepľovania svojpomocne, alebo si na to zavoláte profesionálov, je dobré vedieť, ako má správny postup zateplenia domu vyzerať. Vďaka tomu porozumiete nielen dôležitosti jednotlivých krokov, ale si aj skontrolujete prácu majstrov.