Získajte štátnu dotáciu na zateplenie alebo obnovu rodinného domu

Už niekoľko rokov sa dá na Slovensku čerpať dotácia na zateplenie staršieho rodinného domu. V pláne obnovy na novú podporu vyčlenila vláda až pol milardy eur. Okrem zateplenia však môžete príspevkom financovať aj nákup tepelného čerpadla či solárnych kolektorov.

Dotácia na zateplenie v novom šate


Podľa štatistík je na Slovensku približne 300-tisíc domov, ktoré by potrebovali obnovu. Preto Ministerstvo dopravy a výstavby SR v minulosti spustilo výzvu, v rámci ktorej ste mohli čerpať finančný príspevok na zateplenie obvodového plášťa či strechy. 

Po novom však môžete dotáciou na obnovu rodinných domov financovať aj výmenu okien (ak je súčasťou celkovej rekonštrukcie), výmenu zdroja tepla (napríklad výmenu kotla alebo inštaláciu tepelného čerpadla), fotovoltické panely, ale aj vypracovanie projektovej dokumentácie či energetického certifikátu. Celú výzvu aktuálne zastrešuje Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP). 

Dotácie na obnovu rodinných domov by mali do roku 2026 dopomôcť k tomu, aby boli slovenské domácnosti šetrnejšie k životnému prostrediu. Napríklad, aby využívali viac energie z obnoviteľných zdrojov či boli energeticky hospodárnejšie. 

Na čo môžete dotáciu na obnovu rodinného domu využiť?


Súčasťou obnovy rodinného domu musí byť minimálne jedno opatrenie, ktoré je uvedené v podmienkach skupiny A:

 • zateplenie fasády domu,

 • zateplenie strechy,

 • výmena okien,

 • zateplenie podlahy nevykurovaného podkrovia,

 • zateplenie stropu nevykurovaného suterénu,

 • zateplenie podlahy na teréne.

Obnova domu - dotácie

Financovať sa ňou dajú aj ďalšie opatrenia zo skupiny B:

 • tepelné čerpadlo,

 • fotovoltické panely,

 • solárne kolektory,

 • plynový kondenzačný kotol,

 • rekuperácia,

 • iný tepelný zdroj,

 • zelená strecha,

 • nádrž na dažďovú vodu,

 • tieniaca technika (vonkajšie žalúzie),

 • odstránenie azbestu.

Dotáciu na obnovu rodinných domov môžete využiť aj na projektovú dokumentáciu a energetické hodnotenie či certifikát.

Aká je výška dotácie na obnovu rodinného domu?

 • Pri úspore energií min. 30 % môžete získať preplatenie až 75 % oprávnených nákladov, maximálny príspevok 15 000 eur.
 • Ak usporíte vaic ako 60 %, automaticky získate navyše ešte ďalších 4 000 eur.

Ostatné výdavky si musí majiteľ zaplatiť sám alebo požiadať banku o špeciálny úver s nízkym úrokom. Majiteľ za úver nebude musieť ručiť, urobí to za neho Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBOR). Splácanie úrokov by tak následne mohli pokryť financie, ktoré sa ušetria na energiách po zrekonštruovaní domu.

Kedy o nej uvažovať?

 • Rodinný dom bol postavený pred rokom 2013 a nachádza sa na území SR. Na potvrdenie veku stavby budete potrebovať jeden z týchto dokumentov: prvé kolaudačné rozhodnutie, znalecký posudok o veku stavby alebo potvrdenie o veku z mestského či obecného úradu.
 • Nemá viac ako 3 bytové jednotky.
 • Je určený na bývanie. Na podnikanie sa môže využívať max. 10 % podlahovej plochy domu. Podľa nových pravidiel môže ísť aj o rodinný dom využívaný na rekreačné účely alebo rodičovský dom, ktorý je prepísaný na deti, ale tie v ňom nebývajú.
 • Ak dosiahnete minimálne 30 % úsporu energií. Energetickú hospodárnosť rodinného domu vám vypracuje odborne spôsobilá osoba v projektovom energetickom hodnotení alebo energetickom certifikáte.

Kto môže o dotáciu na zateplenie či obnovu požiadať?

O dotáciu na obnovu rodinných domov môžete požiadať (dokonca aj spätne), len ak ste vlastníkom nehnuteľnosti. Navyše ním musíte zostať, pokiaľ vám peniaze nevyplatia. Ak máte dom v spoluvlastníctve a chcete o príspevok požiadať, musíte získať súhlas od všetkých ostatných. Takisto musíte mať trvalý pobyt na Slovensku a byť občanom Európskej únie. 

Získanie príspevku tiež závisí od nastavenia podmienok čerpania a jasne zadefinovaných pravidiel. Ak sa chystáte na obnovu, určite sa oplatí pravidelne kontrolovať oficiálnu webovú stránku výzvy.

Ak ste dotáciu na zateplenie už v minulosti získali alebo ste využili iný príspevok z verejných zdrojov, žiadosť vám zamietnu

Kedy poslať žiadosť? 


Výzva k dotáciám na obnovu rodinných domov bola spustená 6. septembra 2022. Zároveň sa otvorili regionálne kancelárie v 10 mestách SR. Ďalšie kolo žiadostí môžete predkladať od 24. apríla 2023. Uzatvorenie výzvy sa predpokladá 28. augusta 2023 alebo po zaevidovaní 10-tisíc žiadostí. 

Obnova rodinných domov

Dotácie na obnovu rodinných domov dostupné aj pre sociálne znevýhodnené rodiny


Agentúra si stanovila chvályhodné ciele pre obnovu a snaží sa ju sprístupniť naozaj pre každého. Aké kroky podnikla?

 • Špeciálne výhodnejšie podmienky platia pre vybrané socioekonomické skupiny. Teda viacdetné rodiny (4 a viac detí) a rodiny s ťažko zdravotne postihnutým dieťaťom. 
 • Zriadenie 10 regionálnych kancelárií, kde by mali žiadateľovi poradiť so žiadosťou a s projektom.
 • Priame oslovenie ľudí z regiónov s najhoršou kvalitou ovzdušia, ktoré spôsobuje zastaralý vykurovací systém.
 • Prebiehajú aj rokovania so Slovenskou komorou architektov, ktorí by mohli vypracovať „katalóg“ pre obnovu najtypickejších starých domov.

Akých dodávateľov si na obnovu môžete vybrať?


Podľa zatiaľ zverejnených informácií si môže majiteľ vybrať vlastnú dodávateľskú firmu či projektanta.

Dotácie na obnovu domu

Nezabudnite si všetko dobre zdokumentovať


Požiadať o dotáciu na obnovu rodinného domu môžete aj po zrealizovaní komplexnej obnovy. Či žiadate o príspevok pred, alebo po realizácii zateplenia, potrebujete mať energetické hodnotenie rodinného domu. Energetický certifikát po novom stačí doložiť do troch mesiacov po podpísaní zmluvy. Ak obnova podlieha aj stavebnému konaniu, nechajte si vypracovať projektovú dokumentáciu. Výhodou je, že pri žiadosti dávate len čestné vyhlásenie a zákonné povinnosti splníte neskôr. Nezabudnite si počas prác urobiť dobrú fotodokumentáciu.

Po realizácii si budete musieť dať vypracovať energetický certifikát. Na zateplenie stien odporúčame použiť zatepľovanie Baumit. Technickú časť žiadosti a posúdenie o 30 % úspore bude vykonávať odborne spôsobilá osoba.

Dotácie na zateplenie

Rozhodujete sa, či sa do rekonštrukcie pustíte? 


Urobte si predbežné kalkulácie
. Ak neviete, aké zateplenie zvoliť, a akou hrúbkou musíte dom zatepliť, aby ste splnili požiadavky, vyskúšajte kalkulačku hrúbky zateplenia alebo požiadajte o vypracovanie orientačného tepelnotechnického výpočtu.

Vybrali ste si tepelnoizolačný systém Baumit, ale neviete, koľko zaplatíte za materiál? Urobte si predbežnú kalkuláciu pomocou Baumit Kalkulátora.