10 tipov ako skontrolovať práce pri zateplení

Aby zateplenie splnilo vaše očakávania, je potrebné dodržať niekoľko odporučení týkajúcich sa technologického postupu - počnúc prípravnými prácami, realizáciou až po výber fasádnej farby. Pozrime sa spolu na to, čo je potrebné dodržať.

1. Príprava je dôležitá 

Pred zateplením podklad očistite od nečistôt, uvoľňujúcich sa častí, prípadne podklad umyte. Skontrolujte jeho rovinnosť. Pri nerovnostiach väčších ako 20 mm na jeden meter je podklad potrebné vyrovnať vápenno-cementovou omietkou.

2. Založenie prvého radu zateplenia 

Je viacero spôsobov ako založiť zateplenie. Najčastejším spôsobom je založenie zateplenia pomocou soklového profilu. Ten sa osádza v presnej horizontálnej polohe. Šírka zakladacieho profilu zodpovedá hrúbke tepelnoizolačnej dosky.

Náš tip: Namiesto bežného hliníkového soklového profilu použite plastový profil bez tepelných mostov, napr. Baumit Soklový profil Therm

Založenie zateplenia

3. Lepenie 

Lepiacu stierku odporúčame nanášať po obvode izolačnej dosky v šírke cca 50 mm a uprostred bodovo v 3 miestach. Min. 40 % povrchu izolačnej dosky musí byť spojené s podkladom. V budúcnosti tak predídete neželanému vydúvaniu izolačných dosiek. Po uložení spodného radu sa kladú izolačné dosky v smere zdola nahor. Dosky sa v jednotlivých radoch lepia na väzbu. Do škár medzi doskami sa nemá dostať lepiaca stierka. 

Nanášanie lepidla

4. Vyrovnanie nerovností 

Po dobrom zatuhnutí lepiacej stierky, min. 24 hodín po nalepení dosiek, sa polystyrénové izolačné dosky prebrúsia. Odstránia sa tak drobné nerovnosti a výstupky.

Brúsenie izolačných dosiek

5. Kotvenie izolačných dosiek 

Po prebrúsení dosiek je možné začať s kotvením. Výber, druh a spôsob osadenia kotiev by mal byť uvedený v projektovej dokumentácii. 

6. Osadenie sieťky v detailoch

Ešte pred celoplošným presieťkovaním je potrebné na všetkých rohoch otvorov vložiť prídavnú diagonálnu výstuž min. rozmeru 300 x 200 mm. Predíďte tak vytváraniu trhlín v rohoch okien a dverí. Spolu s prídavným vystužením odporúčame osadiť aj rohové a odkvapové profily. Alebo použite už vytvarovanú rohovú diagonálnu výstuž.

Výstuž v rohu

7. Výstužná vrstva 

Lepiaca stierka sa nanáša na izolačné dosky zubovým hladidlom (veľkosť zuba min. 8 mm). Do čerstvej stierky sa vloží sklotextilná mriežka. Jednotlivé kusy sieťky musia byť osadené s presahom min. 10 cm. Povrch stierky sa dôkladne zahladí. Sieťka nemá byť viditeľná. Celková hrúbka výstužnej vrstvy ba mala byť 3 – 5 mm, min. však 3 mm. Výstužnú vrstvu necháme dobre vyzrieť, podľa typu lepiacej stierky a aktuálneho počasia min. 3 až 5 dní. 

Výstužná vrtsva

8. Penetrácia

Na vyzretú výstužnú vrstvu nanesieme penetračný náter

Penetrácia

9. Fasádna omietka

Na vyschnutý penetračný náter nanesieme antikorovým hladidlom fasádnu omietku a následne upravíme štruktúru povrchu omietky plastovým hladidlom.

Zahladenie omietky

10. Svet farieb

Nenechajte nič na náhodu a farebnému riešeniu fasády venujte dostatok času. Baumit vám pomôže pri výbere farby. Základný prehľad a inšpirácie nájdete na našej stránke Baumit Life, ktorá sa plne venuje farbám. Využite aj návštevu fasádneho štúdia, kde máte možnosť si pozrieť farebné odtiene na reálnych vzorkách, nechajte si vyhotoviť farebný návrh alebo využite služby Vzorky a nechajte si zaslať reálne vzorky priamo k vám domov.

Náš tip: Ak potrebujete poradiť, neváhajte a kontaktujte technické poradenstvo. Radi vám poradíme.