Energetický certifikát: Čo to je a kedy ho potrebujete?

Získanie a vybavenie energetického certifikátu nie je také zložité, ako sa môže na prvý pohľad zdať. Ak si nie ste istý, čo to energetický certifikát je a ako ho získať, prečítajte si náš blog. 

Čo je energetický certifikát?

Energetický certifikát je dokument, ktorý hodnotí, ako budova „hospodári“ s energiami. Posudzuje, aké množstvo primárnej energie bolo dodané a z akého zdroja pochádza. Určuje sa sčítaním všetkých energií, ktoré bežnou prevádzkou spotrebujete, teda vykurovaním, ohrevom vody, vetraním či osvetlením. 

Po vypočítaní je stavba zaradená do energetickej triedy od A až po G. Momentálne musia novostavby spĺňať najprísnejšie požiadavky na energetickú triedu A0. Výsledné číslo ovplyvňuje aj zdroj energie, ktorý má pridelený koeficient. Čím je vyšší, tým je zdroj energie pre životné prostredie škodlivejší. Napríklad: 

 • fotovoltika – 0,0
 • kotol spaľujúci drevo – 0,1
 • kotol na drevenú štiepku – 0,15
 • kotol na drevené palety – 0,2
 • plyn – 1,1
 • elektrina – 2,2

Väčšinou môžete tieto zdroje kombinovať. Napríklad fotovoltiku využijete na ohrev teplej vody a kotlom na drevnú štiepku vykúrite celý dom. Pri výpočte sa potom zohľadní pomer jednotlivých zdrojov.

Podmienky zaradenia do energetickej triedy A0


Od 1. januára 2021 musia všetky novostavby spadať pod energetickú triedu A0. Na to, aby vašu stavbu do tejto triedy zaradili, sa musí výsledná hodnota spotreby energie dostať pod úroveň 54 kWh/m2. Ako to dosiahnuť?

 • Kvalitné zateplenie strechy a fasády,
 • rekuperačné vetranie,
 • šikovné orientovanie domu podľa svetových strán – (juh väčšie okná na získanie tepla zo slnečnej energie)
 • fotovoltika na ohrev teplej vody, 
 • dobré tepelnoizolačné vlastnosti okien a dverí,
 • účinný zdroj tepla a kvalitná regulácia teploty.

Presné podmienky certifikácie sú uvedené v zákone o energetickej hospodárnosti budov 555/2005 Z. z

Ak rozmýšľate nad zateplením alebo inou rekonštrukciou bytu či domu a chcete zistiť, koľko vás vyjde, vypočítajte si to jednoducho pomocou nášho Baumit kalkulátora

Kedy je potrebný energetický certifikát?

Energetický certifikát domu potrebujete, keď: 

 • máte novostavbu alebo významne renovovanú budovu, ktorú ste skolaudovali po 1. januári 2008,
 • nehnuteľnosť plánujete predať alebo prenajať, 
 • žiadate dotáciu. 

Takisto sa môže stať, že ho od vás budú pri vybavovaní úveru vyžadovať niektoré banky. Ak energetický certifikát preukáže, že boli použité kvalitné stavebné materiály, môžete získať nižšie percento úroku na hypotéke. Hodí sa, aj keď premýšľate o dotácii z plánu obnovy rodinných domov.

Povinnosť zabezpečiť energetický certifikát domu a bytu má vždy majiteľ. Platnosť takéhoto certifikátu je 10 rokov a ste povinní ho po celú dobu uchovávať. Ak teda plánujete dom predať, musíte ho novému majiteľovi odovzdať. Takisto pri prenájme ste povinní nájomníkovi odovzdať kópiu

Ak plánujete kúpiť dom, nezabudnite si ho ešte pred predajom vypýtať. Vďaka tomu získate podrobný prehľad o nákladoch na energie a celkovú úspornosť stavby. 

Kto vydáva energetický certifikát a ako to prebieha?

Energetický certifikát môže vydať len odborne spôsobilá osoba, ktorej Slovenská komora stavebných inžinierov (SKSI) vydala osvedčenie o odbornej spôsobilosti. Ak je váš dom novostavba, certifikát dostanete priamo v projekte. 

Ak ide o prerábku, energetický certifikát dostanete až po dokončení domu. To znamená, že by mal mať dokončené zatepľovanie a nainštalované vykurovanie, pripravenú teplú vodu či vyriešenú klimatizáciu. Na základe energetického certifikátu potom stavebný úrad vydá kolaudačné rozhodnutie. 

Ako vybavíte energetický certifikát? 


Pri vybavovaní energetického certifikátu sa radšej obráťte priamo na spoločnosti alebo jednotlivcov, ktorí sami certifikáty vydávajú. Najjednoduchšie ich nájdete na internete. V zozname SKSI si viete overiť, či expert, ktorého plánujete osloviť, je odborne spôsobilý. Ak máte známych, ktorí riešili v nedávnej dobe niečo podobné, oslovte ich a spýtajte sa na skúsenosti. 

Podklady, ktoré potrebujete na vybavenie energetického certifikátu:

 • podrobné fotografie aktuálneho stavu stavby,
 • výkresovú dokumentáciu, 
 • zoznam použitých stavebných materiálov a zariadenia v dome.

S dodávateľmi certifikátu si môžete pre presnejšie výpočty dohodnúť aj obhliadku vášho domu. Ak však máte podklady podrobné, obhliadka nebude potrebná. Každý vystaviteľ certifikátu má navyše vlastné postupy certifikácie, niektorí majú obhliadky povinné, iní ich zase nevyžadujú. Preto podrobnosti zistíte najjednoduchšie vtedy, keď sa s nimi skontaktujete a opýtate sa ich na celý priebeh. 

Celý proces vybavenia energetického certifikátu je pri novostavbách rýchly. Vybavíte ho už do niekoľko dní, približne jedného týždňa. Aj keď je proces vybavenia pri starších stavbách o niečo zložitejší, nezaberie viac ako pár týždňov

Čo obsahuje správne vypracovaný energetický certifikát? 

Na každom správne vyhotovenom energetickom certifikáte nájdete: 

 • opis budovy a jej presnú adresu,
 • minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť a zaradení do príslušnej kategórie, 
 • výsledky výpočtu a zaradenie do energetickej triedy,
 • popis technického a energetického stavu budovy,
 • údaje o ročnej spotrebe energií,
 • podiel energie z obnoviteľných zdrojov,
 • podpis oprávnenej osoby vykonávajúcej certifikáciu, 
 • dátum vydania a platnosti certifikátu.

V prílohe, ktorá je súčasťou celej dokumentácie, by sa mali nachádzať popísané technické a energetické nedostatky domu a energetický štítok.

Koľko stojí energetický certifikát?

Cena energetického certifikátu sa odvíja nielen od typu projektu, ale aj od spoločnosti, ktorá ho vypracuje. Takisto aj od toho, či je alebo nie je nutná prehliadka domu. Najlacnejší certifikát pre rodinný dom získate už za 100 eur. Ak potrebujete aj obhliadku, zaplatíte približne 300 eur. Sumy sú však orientačné a líšia sa od stavby. 

Chcete získať viac tipov, ako znížiť energetickú náročnosť vášho domu? Prihláste sa do nášho newslettera a majte prístup k nielen radám, ale aj rozhovorom so zaujímavými osobnosťami.