Baumit Soklový profil Therm

SockelProfil therm

Pre založenie tepelnoizolačného systému bez tepelných mostov.

Plastový soklový profil s odkvapovým nosom a integrovanou sklotextilnou mriežkou, umožňujúci riešenie detailu sokla bez nežiadúcich trhlín a tepelných mostov. Lineárny stratový súčiniteľ ψ: 0,014 W/(m.K). Šírky: 8, 10, 12, 14, 16 cm. Dĺžka: 2,0 m. Predaj možný aj na kusy.

  • Minimálne tepelné mosty

  • Odkvapový nos pre odvádzanie vody

  • 2-dielny profil

Šírka zakladacieho profilu zodpovedá hrúbke tepelnoizolačnej dosky. Ak máte napr. izolant hrúbky 16 cm, použijete Soklový profil Therm SL 16. Druhý diel soklového profilu s integrovanou sieťkou sa nasadzuje až po nalepení izolantu. Táto časť je dlhšia kvôli vzájomnému prepojeniu jednotlivých dielov soklového profilu. Presah integrovanej sklotextilnej mriežky slúži na vzájomné preloženie mriežky. Integrovaná sklotextilná mriežka znižuje riziko vzniku nežiaducich trhlín.

Baumit Soklový profil Therm
Baumit Kalkulátor

Kalkulácia zateplenia

Vyberte si vhodné zateplenie a vytvorte si základný cenový rozpočet spolu so zoznamom a spotrebou potrebného materiálu. Do kalkulácie si môžete pridať aj kotvenie zateplenia či jednotlivé príslušenstvo.