star_border

Kotvenie zateplenia: Ako pri ňom postupovať a na čo si dať pozor?

Aby bolo zateplenie naozaj funkčné, vydržalo vám dlhé roky a spĺňalo všetky technické požiadavky, nezanedbajte správne kotvenie. Ak neviete, aký spôsob kotvenia vybrať, či ako pri ňom postupovať, prečítajte si náš článok. Nájdete v ňom aj zopár praktických tipov, na čo si dať pri realizácii pozor. 

Kotvenie izolantu

V prípade kotvenia zateplenia (tepelnoizolačného systému) treba vychádzať z projektovej dokumentácie. Počet, druh a dĺžka rozperných kotiev závisí od vlastností podkladu a musí byť stanovená statickým výpočtom. A to na základe skúškou zistenej nosnosti rozperných kotiev.

Kotvy a kategória podkladu

Každá certifikovaná kotva má na svojom tanieri označenie pre kategóriu podkladu. To určuje, do akého podkladu ju môžete použiť. Kategórie sú označené písmenami A, B, C, D, E.
Na dutinové murovacie prvky použite vždy skrutkovacie kotvy.
Na minerálne izolačné dosky použite kotvy s oceľovým tŕňom.


Kategória

A – betón
B – plné tehly
C – dutinové tehly
D – ľahký betón
E – pórobetón

Kategória podkladu pre kotvy

Rozloženie a počet kotiev

Počet kotiev pri kotvení zateplenia musí byť daný statickým výpočtom. Odporúčaný minimálny počet je 6 kusov na 1 m2.
Schéma rozmiestnenia kotiev závisí od ich počtu a tiež od typu izolantov. Základné schémy rozmiestnenia nájdete v technických detailoch v časti Kotvenie.

Ako na kotvenie zateplenia

Lepený spoj, lepiace kotvy

Kotvenie zateplenia pomocou lepiacich kotiev
 • Pre izolačné dosky na báze EPS
 • Pre novostavby aj rekonštrukcie
 • Bez vzniku tepelných mostov, eliminujú vykresľovanie kotiev na fasáde
 • Šetria energiu, čas aj peniaze
 • Jedna kotva pre všetky hrúbky izolácie

Kotvenie zateplenie bez fľakov na fasáde

Pri tradičnom kotvení zateplenia a vplyvom počasia dochádza k nežiaducemu vykresľovaniu kotiev na fasáde. Aby ste tomuto javu predišli, môžete kotviť pomocou lepiacej kotvy Baumit StarTrack

Tieto kotvy však osádzajte ešte pred lepením polystyrénových izolačných dosiek, teda priamo na stenu. Jednotlivé izolačné dosky sa lepia až potom. Zároveň musíte pomocou kotvy a vysokokvalitného lepidla vytvoriť dokonalý lepený spoj medzi stenou a izolačnou doskou, ktorý bude bezpečne ukotvený v nosnom podklade. Aby ste vytvorili naozaj spoľahlivý a trvácny spoj, použite lepidlo najvyššej možnej kvality. Ideálna je napríklad lepiaca malta Baumit StarContact White alebo StarContact.

Zápustná montáž

Zápustná montáž kotiev na zateplenie
 • Pre rôzne typy izolačných dosiek od hrúbky 80 mm
 • Na kotvenie zateplenia pre novostavby aj rekonštrukcie
 • Zníženie tepelných mostov v mieste kotvenia

Povrchová montáž

Povrchová montáž kotiev
 • Pre rôzne typy izolačných dosiek
 • Pre novostavby aj rekonštrukcie

Kotvenie zateplenia: Ako si vypočítať dĺžku kotvy

Novostavba, neomietnuté murivo

Potrebná dĺžka kotvy = d1 + d2 + 10 mm (hrúbka lepiacej malty)

d1 – minimálna kotevná dĺžka v mm, je uvedená na kotve alebo v technickom liste danej kotvy
d2 – hrúbka izolantu v mm

Rekonštrukcia

Potrebná dĺžka kotvy = d1 + d2 + d3 + 20 mm (hrúbka lepiacej malty)

d1 – minimálna kotevná dĺžka v mm, je uvedená na kotve alebo v technickom liste danej kotvy
d2 – hrúbka izolantu v mm
d3 – skutočná maximálna hrúbka omietky na murive

Na čo si dať pri kotvení zateplenia pozor?

 • Vŕtanie otvoru na osadenie kotvy realizujte kolmo k ploche podkladu.

 • Priemer vrtáka musí zodpovedať priemeru kotvy.

 • Tepelnoizolačné dosky z minerálnej vlny (MW) treba najskôr prepichnúť vrtákom a až potom vŕtať otvor.

 • Do vysoko pórovitých (napr. pórobetón) a do dutinových stavebných materiálov je potrebné vŕtať otvory bez príklepu. V prípade betónu alebo plných tehál vŕtajte  s príklepom.

 • Otvor pre kotvu treba vŕtať minimálne o 10 mm hlbšie, resp. 25 mm pri zápustnej montáži kotvy, ako je skutočná kotevná hĺbka kotvy, ak nie je v technickej dokumentácii výrobcu uvedené inak.

 • Kotvy osadzujte minimálne vo vzdialenosti  100 mm od okrajov stien, podhľadov, okenných a dverných otvorov alebo dilatačných škár.

 • Tanier rozpernej kotvy nesmie po osadení narúšať rovinnosť tepelnoizolačnej, resp. výstužnej vrstvy. Tanier kotvy nemá byť osadený hlbšie ako 10 mm v tepelnej izolácii (to však neplatí pre zápustnú montáž kotvy).

 • Kotvu, ktorá je zle osadená (nie je pevne ukotvená v podklade) alebo je poškodená, nahraďte novou rozpernou kotvou. Tá sa má osadiť v jej blízkosti.

 • Ak je to možné, zle osadenú kotvu odstráňte. Ak to nejde, musíte ju upraviť tak, aby nenarúšala rovinnosť zateplenia. Otvor, ktorý vznikne v doskách tepelnej izolácie po vybratí kotvy, treba celý vyplniť tepelnoizolačným materiálom.


Kalkulácia zateplenia

Vyberte si vhodný systém na zateplenie a vytvorte si cenový rozpočet spolu so zoznamom potrebného materiálu. V rámci kalkulácie si môžete pridať aj kotvenie systému či príslušenstvo.