Slovensko

Baumit Life: 0402

Správny výber farby pre fasádu by mal reflektovať prostredie, v ktorom sa budova nachádza. Fasáda by mala prirodzene zapadnúť do okolitého prostredia. Ak dokážeme zladiť fasádu s okolím a zároveň sa odlíšiť v jemných detailoch, potešíme nielen seba, ale každé okoloidúce oko.

star_border
Číslo farby
0402
HEX: #976554
RGB: 151/101/84
TSR: ≥25
HBW: 17

Kombinácie

star_border
Číslo farby
0192
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0197
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0378
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0407
Zistiť viac

Odtiene

star_border
Číslo farby
0401
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0402
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0403
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0404
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0405
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0406
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0407
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0408
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0409
Zistiť viac

Farebné odtiene

Zobrazenie farieb závisí od nastavenia monitora a nemusia vždy zodpovedať reálnym vzorkám. Vybrané odtiene odporúčame si vždy porovnať so vzorkovníkom Baumit a s reálnymi vzorkami. Mierne odlišnosti medzi vzorkovníkom farieb, dodanými vzorkami a zrealizovanou fasádou alebo vnútorným náterom na stenách sú z výrobných dôvodov možné a nemôžu byť predmetom reklamácie.