Slovensko

Baumit Life: 0378

Správny výber farby pre fasádu by mal reflektovať prostredie, v ktorom sa budova nachádza. Fasáda by mala prirodzene zapadnúť do okolitého prostredia. Ak dokážeme zladiť fasádu s okolím a zároveň sa odlíšiť v jemných detailoch, potešíme nielen seba, ale každé okoloidúce oko.

star_border
Číslo farby
0378
HEX: #E0D2C4
RGB: 224/210/196
TSR: 66
HBW: 66

Kombinácie

star_border
Číslo farby
0322
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0372
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0402
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0407
Zistiť viac

Odtiene

star_border
Číslo farby
0371
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0372
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0373
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0374
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0375
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0376
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0377
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0378
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0379
Zistiť viac

Farebné odtiene

Zobrazenie farieb závisí od nastavenia monitora a nemusia vždy zodpovedať reálnym vzorkám. Vybrané odtiene odporúčame si vždy porovnať so vzorkovníkom Baumit a s reálnymi vzorkami. Mierne odlišnosti medzi vzorkovníkom farieb, dodanými vzorkami a zrealizovanou fasádou alebo vnútorným náterom na stenách sú z výrobných dôvodov možné a nemôžu byť predmetom reklamácie.