Slovensko

Baumit Life: 0401

Správny výber farby pre fasádu by mal reflektovať prostredie, v ktorom sa budova nachádza. Fasáda by mala prirodzene zapadnúť do okolitého prostredia. Ak dokážeme zladiť fasádu s okolím a zároveň sa odlíšiť v jemných detailoch, potešíme nielen seba, ale každé okoloidúce oko.

star_border
Číslo farby
0401
HEX: #895644
RGB: 137/86/68
HBW: 13

Kombinácie

star_border
Číslo farby
0202
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0339
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0347
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
1132
Zistiť viac

Odtiene

star_border
Číslo farby
0401
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0402
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0403
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0404
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0405
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0406
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0407
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0408
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0409
Zistiť viac

Farebné odtiene

Zobrazenie farieb závisí od nastavenia monitora a nemusia vždy zodpovedať reálnym vzorkám. Vybrané odtiene odporúčame si vždy porovnať so vzorkovníkom Baumit a s reálnymi vzorkami. Mierne odlišnosti medzi vzorkovníkom farieb, dodanými vzorkami a zrealizovanou fasádou alebo vnútorným náterom na stenách sú z výrobných dôvodov možné a nemôžu byť predmetom reklamácie.