Baumit Life: 0389

Správny výber farby pre fasádu by mal reflektovať prostredie, v ktorom sa budova nachádza. Fasáda by mala prirodzene zapadnúť do okolitého prostredia. Ak dokážeme zladiť fasádu s okolím a zároveň sa odlíšiť v jemných detailoch, potešíme nielen seba, ale každé okoloidúce oko.

star_border
Číslo farby
0389
HEX: #E2D9CD
RGB: 226/217/205
TSR: ≥25
HBW: 70

Kombinácie

star_border
Číslo farby
0384
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0602
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0386
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
1021
Zistiť viac

Odtiene

star_border
Číslo farby
0381
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0382
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0383
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0384
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0385
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0386
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0387
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0388
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0389
Zistiť viac

Farebné odtiene

Zobrazenie farieb závisí od nastavenia monitora a nemusia vždy zodpovedať reálnym vzorkám. Vybrané odtiene odporúčame si vždy porovnať so vzorkovníkom Baumit a s reálnymi vzorkami. Mierne odlišnosti medzi vzorkovníkom farieb, dodanými vzorkami a zrealizovanou fasádou alebo vnútorným náterom na stenách sú z výrobných dôvodov možné a nemôžu byť predmetom reklamácie.