Slovensko

Baumit Life: 0388

Správny výber farby pre fasádu by mal reflektovať prostredie, v ktorom sa budova nachádza. Fasáda by mala prirodzene zapadnúť do okolitého prostredia. Ak dokážeme zladiť fasádu s okolím a zároveň sa odlíšiť v jemných detailoch, potešíme nielen seba, ale každé okoloidúce oko.

star_border
Číslo farby
0388
HEX: #DED3C6
RGB: 222/211/198
HBW: 66

Kombinácie

star_border
Číslo farby
0322
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0381
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0233
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0382
Zistiť viac

Odtiene

star_border
Číslo farby
0381
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0382
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0383
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0384
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0385
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0386
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0387
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0388
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0389
Zistiť viac

Farebné odtiene

Zobrazenie farieb závisí od nastavenia monitora a nemusia vždy zodpovedať reálnym vzorkám. Vybrané odtiene odporúčame si vždy porovnať so vzorkovníkom Baumit a s reálnymi vzorkami. Mierne odlišnosti medzi vzorkovníkom farieb, dodanými vzorkami a zrealizovanou fasádou alebo vnútorným náterom na stenách sú z výrobných dôvodov možné a nemôžu byť predmetom reklamácie.