Slovensko

Baumit Life: 0602

Správny výber farby pre fasádu by mal reflektovať prostredie, v ktorom sa budova nachádza. Fasáda by mala prirodzene zapadnúť do okolitého prostredia. Ak dokážeme zladiť fasádu s okolím a zároveň sa odlíšiť v jemných detailoch, potešíme nielen seba, ale každé okoloidúce oko.

star_border
Číslo farby
0602
HEX: #8E5A5B
RGB: 142/90/91
TSR: 39
HBW: 14

Kombinácie

star_border
Číslo farby
0883
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0868
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0399
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
M306
Zistiť viac

Odtiene

star_border
Číslo farby
0601
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0602
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0603
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0604
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0605
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0606
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0607
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0608
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0609
Zistiť viac

Farebné odtiene

Zobrazenie farieb závisí od nastavenia monitora a nemusia vždy zodpovedať reálnym vzorkám. Vybrané odtiene odporúčame si vždy porovnať so vzorkovníkom Baumit a s reálnymi vzorkami. Mierne odlišnosti medzi vzorkovníkom farieb, dodanými vzorkami a zrealizovanou fasádou alebo vnútorným náterom na stenách sú z výrobných dôvodov možné a nemôžu byť predmetom reklamácie.