Slovensko

Baumit Life: 0295

Správny výber farby pre fasádu by mal reflektovať prostredie, v ktorom sa budova nachádza. Fasáda by mala prirodzene zapadnúť do okolitého prostredia. Ak dokážeme zladiť fasádu s okolím a zároveň sa odlíšiť v jemných detailoch, potešíme nielen seba, ale každé okoloidúce oko.

star_border
Číslo farby
0295
HEX: #ECB980
RGB: 236/185/128
TSR: 64
HBW: 55

Kombinácie

star_border
Číslo farby
0292
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0912
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0017
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0363
Zistiť viac

Odtiene

star_border
Číslo farby
0291
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0292
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0293
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0294
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0295
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0296
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0297
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0298
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0299
Zistiť viac

Farebné odtiene

Zobrazenie farieb závisí od nastavenia monitora a nemusia vždy zodpovedať reálnym vzorkám. Vybrané odtiene odporúčame si vždy porovnať so vzorkovníkom Baumit a s reálnymi vzorkami. Mierne odlišnosti medzi vzorkovníkom farieb, dodanými vzorkami a zrealizovanou fasádou alebo vnútorným náterom na stenách sú z výrobných dôvodov možné a nemôžu byť predmetom reklamácie.