Baumit Life: 0017

Správny výber farby pre fasádu by mal reflektovať prostredie, v ktorom sa budova nachádza. Fasáda by mala prirodzene zapadnúť do okolitého prostredia. Ak dokážeme zladiť fasádu s okolím a zároveň sa odlíšiť v jemných detailoch, potešíme nielen seba, ale každé okoloidúce oko.

star_border
Číslo farby
0017
HEX: #DFDCD6
RGB: 223/220/214
TSR: ≥25
HBW: 73

Kombinácie

star_border
Číslo farby
0186
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
M326
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0873
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0876
Zistiť viac

Odtiene

star_border
Číslo farby
0014
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0015
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0016
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0017
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0018
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0019
Zistiť viac

Farebné odtiene

Zobrazenie farieb závisí od nastavenia monitora a nemusia vždy zodpovedať reálnym vzorkám. Vybrané odtiene odporúčame si vždy porovnať so vzorkovníkom Baumit a s reálnymi vzorkami. Mierne odlišnosti medzi vzorkovníkom farieb, dodanými vzorkami a zrealizovanou fasádou alebo vnútorným náterom na stenách sú z výrobných dôvodov možné a nemôžu byť predmetom reklamácie.