Slovensko

Baumit Life: 0291

Správny výber farby pre fasádu by mal reflektovať prostredie, v ktorom sa budova nachádza. Fasáda by mala prirodzene zapadnúť do okolitého prostredia. Ak dokážeme zladiť fasádu s okolím a zároveň sa odlíšiť v jemných detailoch, potešíme nielen seba, ale každé okoloidúce oko.

star_border
Číslo farby
0291
HEX: #CB7D3B
RGB: 203/125/59
TSR: 46
HBW: 28

Kombinácie

star_border
Číslo farby
0369
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0911
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0238
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0391
Zistiť viac

Odtiene

star_border
Číslo farby
0291
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0292
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0293
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0294
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0295
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0296
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0297
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0298
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0299
Zistiť viac

Farebné odtiene

Zobrazenie farieb závisí od nastavenia monitora a nemusia vždy zodpovedať reálnym vzorkám. Vybrané odtiene odporúčame si vždy porovnať so vzorkovníkom Baumit a s reálnymi vzorkami. Mierne odlišnosti medzi vzorkovníkom farieb, dodanými vzorkami a zrealizovanou fasádou alebo vnútorným náterom na stenách sú z výrobných dôvodov možné a nemôžu byť predmetom reklamácie.