Slovensko

Baumit Life: 0912

Správny výber farby pre fasádu by mal reflektovať prostredie, v ktorom sa budova nachádza. Fasáda by mala prirodzene zapadnúť do okolitého prostredia. Ak dokážeme zladiť fasádu s okolím a zároveň sa odlíšiť v jemných detailoch, potešíme nielen seba, ale každé okoloidúce oko.

star_border
Číslo farby
0912
HEX: #65635F
RGB: 101/99/95
HBW: 12

Kombinácie

star_border
Číslo farby
0019
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0025
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0019
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0877
Zistiť viac

Odtiene

star_border
Číslo farby
0911
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0912
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0913
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0914
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0915
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0916
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0917
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0918
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0919
Zistiť viac

Farebné odtiene

Zobrazenie farieb závisí od nastavenia monitora a nemusia vždy zodpovedať reálnym vzorkám. Vybrané odtiene odporúčame si vždy porovnať so vzorkovníkom Baumit a s reálnymi vzorkami. Mierne odlišnosti medzi vzorkovníkom farieb, dodanými vzorkami a zrealizovanou fasádou alebo vnútorným náterom na stenách sú z výrobných dôvodov možné a nemôžu byť predmetom reklamácie.