Ako vzdušné ióny čistia vzduch
star_border

Ako vzdušné ióny čistia vzduch

Vzdušné ióny sú molekuly vzduchu s elektrickým nábojom a sú prirodzenou súčasťou vzduchu. Ióny tvoria molekuly vody, kyslíka, dusíka, CO2 a podľa toho, či získali alebo stratili elektrón, môžu byť záporné alebo kladné. Záporné ióny sú molekuly kyslíka, s elektrónom navyše. V prirodzenom vzduchu sú kladné aj záporné ióny približne v rovnováhe a vytvárajú ich vysoko polarizačné polia, ako sú blesky, rádioaktívne či kozmické žiarenie, zeleň, voda. Vplyv vzdušných iónov na človeka bol predmetom už mnohých štúdií. Tieto výskumy preukázali pozitívny vplyv negatívnych (záporných) iónov na ľudské zdravie. Ak dôjde k nerovnováhe a začnú prevažovať ióny s kladným nábojom, tzv. pozitívne ióny, človek je menej výkonný, horšie spí a skôr môže ochorieť.

Na množstve iónov záleží

Ak chcete na vlastnej koži zažiť účinky negatívnych iónov, stačí ísť do prírody, na prechádzku do lesa, k vodopádom alebo do jaskyne. Naopak, v mestách, v znečistenom prostredí, ako aj v uzavretých vnútorných priestoroch býva obsah zdraviu prospešných vzdušných iónov veľmi nízky.  Navyše smog, cigaretový dym, ale aj umelé materiály, z ktorých sa vyrába nábytok či koberce, ako aj počítače, monitory a pod. sú zdrojom pozitívnych iónov. Pozitívne ióny preto v uzavretom interiéri často prevažujú a sú zdrojom našej nepohody alebo dokonca mnohých zdravotných problémov.  A naopak, ak je koncentrácia negatívnych iónov vyššia, tak je vzduch čistejší, sviežejší a človek sa cíti lepšie.

Zdravé vzdušné ióny ako v prírode

A ako môžu stavebné materiály ovplyvniť tvorbu zdraviu prospešných iónov?

Túto otázku si položili aj vo výskumnom centre Baumit a začali pracovať na vývoji vhodného materiálu do interiéru. Po mnohých rokoch výskumu je všetko pripravené a v roku 2021 prinášame na slovenský trh nový systém vnútorných stierok a farby Baumit Ionit. Pozitívny efekt tvorby vzdušných iónov prostredníctvom systému Baumit Ionit potvrdila aj komplexná štúdia vedená Lekárskou univerzitou vo Viedni, ako aj výskum uskutočnený inými inštitútmi*. 

*Hutteretal.: Exposure to Air Ions in Indoor Environments: Experimental Study with Healthy Adults, Int. J. Environ. Res. Public Health 2015 (Zdroj: Výskumný park Viva, Wopfing)

Ako ióny čistia vzduch?

Záporné ióny sú ľahšie ako iné častice vzduchu a sú veľmi pohyblivé. Vďaka svojmu náboju dokážu priťahovať kladne nabité častice vzduchu, ako sú častice prachu, peľov, plesní. Fungujú ako taký prachový a peľový magnet. Čím viac častíc sa spojí, tým sú tažšie a klesajú nadol na zem, kde ich už ľahko odstránite utretím alebo povysávaním. Dôležité je, že sa nevíria vo vzduchu a nedostanú sa vdýchnutím do tela.

Čisté prostredie bez prachu a alergénov

Vedecky dokázané

Množstvo iónov vo vzduchu môžu navýšiť aj rôzne prístroje či stavebné materiály. My sme sa pozreli práve na stavebné materiály a to vnútorné farby.
Nemecký vedecký inštitút meral obsah iónov vo vnútornom vzduchu v dvoch rôznych miestnostiach. Z výsledkov meraní vyšlo, že miestnosť so špeciálnym minerálnym náterom Baumit IonitColor vykazovala oveľa viac vzdušných iónov ako miestnosť s bežnou disperznou vnútornou farbou. Množstvo iónov sa ustálilo na hodnote 3600/cm3 vzduchu, čo je už približne rovnaký počet ako v prírode alebo lese a dvojnásobne viac ako pri disperznom nátere.

Navyše podľa najnovších meraní dokáže znížiť aj množstvo aerosólu vo vzduchu, a to až o 60 %. Aerosóly sú malé vzdušné častice, ktoré vznikajú pri dýchaní a rozprávaní, a môžu byť nositeľmi vírusov či baktérií. Použitím tohto náteru však ich množstvo i riziko prenosu výrazne znížite.

Porovnanie tvorby vzdušných iónov_Fraunhoferov inštitút

Merania obsahu vzdušných iónov sa uskutočnili aj vo výskumnom parku Viva v období od septembra 2016 do septembra 2017. Výsledok? Priemerná koncentrácia iónov vzduchu v domoch s vnútorným náterom Baumit Ionit Color (dom č. 2 a dom č. 7) bola približne dvakrát vyššia ako v domoch s bežným vnútorným disperzným náterom. 


Dom č. 1

Dom č.2

Dom č. 6

Dom č.7

Obvodová stena

Betón
Betón
Montovaná drevostavba
Montovaná drevostavba

Vnútorná omietka / stierka

Disperzná stierka
Baumit FinoFinish
Vápenná omietka
Baumit KlimaWhite
Sadrokartón
Sadrokartón a stierka
Baumit IonitFino

Vnútorná farba

Disperzná farba
Baumit Divina Classic
Vnútorná farba
Baumit IonitColor
Disperzná farba
Baumit Divina Classic
Vnútorná farba
Baumit IonitColor

Priemerná koncentrácia vzdušných iónov na cm3 vzduchu

2800
4200
2300
4700

Ako ióny vplývajú na ľudský organizmus?

Vzduch obohatený o prospešné záporné ióny má pozitívny dopad aj na náš organizmus, čo potvrdili aj mnohé vedecké štúdie.

Aké benefity môžeme pocítiť?

  • Lepšie dýchanie, pocit čerstvého vzduchu 
  • Pokojnejší spánok 
  • Menej únavy
  • Vyššia koncentrácia, sústredenie sa 
  • Fyzická pohoda 
  • Čistejší vzduch, menej prachu, peľov

Baumit Ionit systém

Unikátny systém Baumit Ionit sa skladá z dvoch produktových radov: hladkej stierky regulujúcej vlhkosť Baumit IonitFino alebo Baumit IonitFinish a vnútornej farby Baumit IonitColor produkujúcej prospešné vzdušné ióny. Vzduch obohatený iónmi čistí vzduch a zlepšuje pohodu v uzavretých priestoroch.