Sanačný systém Baumit Sanova Trass
star_border

Sanačná omietka vhodná pre steny zaťažené vysokou vlhkosťou a soľami

Baumit Sanova MonoTrass

 • Na murivá s nízkym až vysokým zasolením a vlhkosťou
 • Do interiéri i exteriéru
 • Na ručné aj strojové spracovanie

Sanačný systém je vhodný pre vnútorné aj vonkajšie použitie na murivo so zvýšenou vlhkosťou a vysokým stupňom zasolenia. Omietka spĺňa kritériá smernice WTA 2-2-91 na vlastnosti sanačných omietkových systémov. Hrúbka omietky závisí od použitia (interiér, exteriér) a od zaťaženia muriva vlhkosťou a soľami.

Skladba

1. Príprava podkladu: sanančný prednástrek Baumit Sanova Pre, 50 - 70 % krytie

2. Sanačná omietka: Baumit Sanova MonoTrass

 • Murivo a kamenné murivo (nepravidelné) s nízkym zaťažením vlhkosťou a soľami
  Interiér/ Exteriér : hrúbka omietky min. 20 mm (jednovrstvové spracovanie)
 • Murivo (nepravidelné) s nízkym až stredným zaťažením vlhkosťou a soľami
  Interiér/ Exteriér: hrúbka omietky do 30 mm, dvojvrstvové spracovanie
 • Murivo, kamenné murivo (nepravidelné) so zvýšeným zaťažením vlhkosťou a stredným až vysokým zaťažením soľami
  Interiér/Exteriér: hrúbka omietky od 30 do max. 80 mm, viacvrstvové spracovanie

Povrchová úprava

Na sanačnú omietku nie je už potrebné nanášať štukovú omietku. Baumit Sanova Monotrass má hladený zrnitý povrch s veľkosťou zrna cca 1 mm. V prípade ak chcete dosiahnuť jemnejší vzhľad, na vyzretú omietku môžete naniesť ešte sanačnú jemnú štukovú omietku Baumit Sanova Fine.

Tiež môžete zvoliť povrchovú úpravu:

Interiér

Exteriér 

Baumit Kalkulátor

Kalkulácia materiálu

Vypočítajte si spotrebu materiálu a cenu sanačného systému Baumit pomocou nášho kalkulátora. Pomôžeme vám s rozpočtom na akékoľvek stavebné práce.

Postup krok za krokom

Sanačný prednástrek

1. Príprava podkladu
Na vhodne upravený podklad nanesieme ručne alebo strojovo sanačný prednástrek Baumit Sanova Pre s krytím 50 - 70 %.  Technologická prestávka min. 3 dni (v závislosti od klimatických podmienok).

Vlhčenie podkladu

2. Vlhčenie podkladu
Pred nanášaním omietky podklad navlhčíme (iba v prípade, že je podklad suchý).

OMietaci stroj

3a. Miešanie - omietací stroj
Sanačná omietka Baumit MonoTrass je vhodná aj na strojové spracovanie vhodnými omietacími strojmi (napr. G4 so statorom D 6/3, bez domiešavača).

MIešanie v miešačke

3b. Miešanie v miešačke
Sanačnú omietku Baumit Monotrass môžeme zamiešať v bežných miešačkách s cca 5 - 6 l vody/ 25 kg vrece. Doba miešania v miešačke s núteným miešaním 3 - 5 min., v samospádovej miešačke 5 - 6 min.

Strojné nanášanie omietky

4a. Strojové nanášanie
Pri strojovom spracovaní sanačnú omietku striekame na podklad v tvare húsenice v max. hrúbke omietky 25 mm v jednom pracovnom kroku. 

Ručné nanášanie omietky

4b. Ručné nanášanie omietky
Pri ručnom spracovaní nahadzujeme omietku na podklad murárskou lyžicou v max. hrúbke 25 mm v jednom pracovnom kroku.

Stiahnutie sanačnej omietky do roviny

5. Stiahnutie omietky do roviny
Sanačnú omietku stiahneme latou do roviny.

Zdrsnenie omietky

6. Zdrsnenie omietky
V prípade nanášania sanačnej omietky Baumit Monotrass viacvrstvovo, povrch predchádzajúcej vrstvy omietky vždy vodorovne zdrsníme.

Zahladenie sanačnej omietky

7. Zahladenie omietky
Po miernom zavädnutí povrch vyhladíme vhodným hladidlom, napr. plsteným.

Zrenie sanačnej omietky

8. Zrenie omietky
Čerstvo nanesenú omietku chránime pred rýchlym vysušením. Prvé dva dni ju vlhčiť. Technologická prestávka pred nanášaním ďalších vrstiev je min. 7 dní/ 1 cm hrúbky omietky.

Fasádna farba

9a. Fasádna farba
Na suchý zahladený povrch sanačnej alebo štukovej omietky nanesieme fasádnu farbu valčekom, maliarskou štetkou alebo striekaním. Farba sa nanáša v dvoch vrstvách.

Fasádna omietka

9b. Minerálna omietka
Na vyzretú sanačnú omietku nanesieme penetračný náter a po min. 24 hodinách natiahneme fasádnu minerálnu omietku želanej štruktúry.