Menu

clear
star_border

Baumit Sanova Trass

 • Na murivá s nízkym až vysokým zasolením a vlhkosťou
 • Do interiéri i exteriéru
 • Na ručné aj strojové spracovanie

Sanačný systém je vhodný pre vnútorné aj vonkajšie použitie na murivo so zvýšenou vlhkosťou a vysokým stupňom zasolenia. Omietka spĺňa kritériá smernice WTA 2-2-91 na vlastnosti sanačných omietkových systémov. Hrúbka omietky závisí od použitia (interiér, exteriér) a od zaťaženia muriva vlhkosťou a soľami.

Skladba

1. Príprava podkladu: Baumit Sanova Prednástrek, 100 % krytie

2. Sanačná omietka: Baumit Sanova trasová omietka WTA

 • Nízke zaťaženie vlhkosťou a soľami
  Interiér: hrúbka omietky 10 - 20 mm
 • Nízke až stredné zaťaženie vlhkosťou a soľami
  Interiér/Exteriér: hrúbka omietky 20 - 30 mm, dvojvrstvové spracovanie
 • Zvýšené zaťaženie vlhkosťou, stredné až vysoké zaťaženie soľami
  Interiér/Exteriér: hrúbka omietky 30 - 80 mm, viacvrstvové spracovanie

Povrchová úprava

Na sanačnú omietku nie je už potrebné nanášať štukovú omietku. Baumit Sanova trasová omietka WTA má hladený zrnitý povrch s veľkosťou zrna cca 1 mm. V prípade ak chcete dosiahnuť jemnejší vzhľad, na vyzretú omietku môžete naniesť ešte sanačnú štukovú omietku Baumit Sanova omietka jemná.

Exteriér

 • MInerálna vápenno-cementová omietka
  Baumit Ušľachtilá omietka, nanáša sa na nezahladený povrch sanačnej omietky
  Baumit FascinaTop, pred nanesením aplikovať ešte penetračný náter.
 • Fasádna omietka
  Pred nanesením fasádnej omietky je potrebné naniesť penetračný náter Baumit PremiumPrimer resp. UniPrimer.
  Baumit NanoporTop, StarTop, SilikonTop, SilikatTop
 • Fasádna farba
  Baumit SanovaColor, NanoporColor, StarColor, SilikonColor, SilikatColor

Interiér

 • Minerálna vápenno-cementová omietka
  Baumit FascinaTop, pred nanesením aplikovať ešte penetračný náter Baumit PremiumPrimer resp. UniPrimer
 • Vnútorná farba
  Baumit SanovaColor

Kalkulácia materiálu

Vyberte si vhodný sanačný omietkový systém a vytvorte si základný cenový rozpočet spolu so spotrebou materiálu.

Postup krok za krokom

Sanačný prednástrek

1. Príprava podkladu

Na vhodne upravený podklad nanesieme celoplošne ručne alebo strojovo kontaktný mostík Baumit Sanova Prednástrek. Technologická prestávka 3 až 7 dní.

Vlhčenie podkladu

2. Vlhčenie podkladu

Pred nanášaním omietky podklad navlhčíme.

OMietaci stroj

3a. Miešanie - omietací stroj

Sanačná omietka je vhodná aj na strojové spracovanie vhodnými omietacími strojmi (napr. G4 so statorom D 6/3, bez domiešavača).

MIešanie v miešačke

3b. Miešanie v miešačke

Omietku môžeme zamiešať v bežných miešačkách s cca 5 - 6 l vody/vrece. Doba miešanie v miešačke s núteným miešaním 3 - 5 min., v samospádovej 5 - 6 min.

Strojné nanášanie omietky

4a. Strojové nanášanie

Pri strojovom spracovaní sanačnú omietku striekame na podklad v tvare húsenice.

Ručné nanášanie omietky

4b. Ručné nanášanie omietky

Pri ručnom spracovaní nahadzujeme omietku na podklad murárskou lyžicou v max. hrúbke 25 mm v jednom pracovnom kroku.

Stiahnutie sanačnej omietky do roviny

5. Stiahnutie omietky do roviny

Sanačnú omietku stiahneme latou do roviny.

Zdrsnenie omietky

6. Zdrsnenie omietky

 Ak omietku nanášame viacvrstvovo, predchádzajúcu vrstvu sanačnej omietky vždy vodorovne zdrsníme.

Zahladenie sanačnej omietky

7. Zahladenie omietky

Po miernom zavädnutí povrch vyhladíme vhodným hladidlom, napr. plsteným.

Zrenie sanačnej omietky

8. Zrenie omietky

Čerstvo nanesenú omietku chránime pred rýchlym vysušením. Prvé dva dni ju vlhčiť. Technologická prestávka pred nanášaním ďalších vrstiev je min. 7 dní/cm hrúbky omietky.

Fasádna farba

9. Fasádna farba

 Na suchý zahladený povrch sanačnej alebo štukovej omietky nanesieme fasádnu farbu valčekom, maliarskou štetkou alebo striekaním. Farba sa nanáša v dvoch vrstvách.

Fasádna omietka

10. Fasádna omietka

Na vyzretú sanačnú omietku nanesieme penetračný náter a po min. 24 hodinách natiahneme fasádnu omietku želanej štruktúry.