Menu

clear
star_border

Dláždené plochy a chodníky

Systémové riešenia pre chodníky a terasy. Pre zvýšenú stabiliu povrchu a odolnosť. S vodopriepustným podložím ochrana aj pred poškodením zamŕzaním vody.

Pochôdzne plochy

Skladba a použitie produktov závisí od typu podložia, na ktorom je dlažba položená.

Pochôdzne plochy

Pevné priepustné podložie z drenážneho betónu

Zabezpečuje rýchle a plynulé odvádzanie vody z povrchu do podložia. Získate tak stabilný tvar povrchu bez rizika poškodenia vplyvom zaťaženia a bez rizika podmáčania.

1. Drenážny betón
Vodoprepustný Baumit Drenážny betón na prípravu podložia pod dlažbu, min. hrúbka 10 cm.

2. Maltové lôžko
Baumit Drenážna malta na ukladanie kameňa a dlažobných prvkov, min. hrúbka 3 cm

3. Lepiaca malta
Baumit Lepiaca malta na kameň na lepenie a pačokovanie dlažobných prvkov a kameňa

4. Škárovanie dlažby
Baumit Škárovacia malta alebo Škárovacia malta jemná

Priepustné podložie z drenážneho betónu

Priepustná nosná vrstva z kameniva

1. Nosná vrstva
Dostatočne zhutnené kamenivo alebo štrková drvina

2. Maltové lôžko
Baumit Drenážna malta na ukladanie kameňa alebo dlažby, min. hrúbka 60 mm

3. Lepiaca malta
Baumit Lepiaca malta na kameň, na lepenie a pačokovanie dlažobných prvkov

4. Škárovanie dlažby
Baumit Škárovacia malta alebo Škárovacia malta jemná na škárovanie dlažby

Vyspádovaná betónová vrstva

1. Nosná betónová vrstva
Baumit Beton B 20 alebo WU Beton. Pre dostatočný odvod vody je potrebné zabezpečiť 2 % spád a odporúčame použiť aj drenážnu rohož.

2. Maltové lôžko
Baumit Drenážna malta na ukladanie kameňa alebo dlažby, min. hrúbka 30 mm

3. Lepiaca malta
Baumit Lepiaca malta na kameň, na lepenie a pačokovanie dlažobných prvkov

4. Škárovanie dlažby
Baumit Škárovacia malta alebo Škárovacia malta jemná na škárovanie dlažby