star_border

Porota

Predložené projekty hodnotí 13 členov poroty. Všetci víťazi budú predstavení na slávnostnom odovzdávaní cien v máji 2024 v Ľubľane.


Photo: Mateja Jordovič Potočnik, Lenka Kavčič is a jury member of the Baumit LifeChallenge awarding the most beautiful facades of Europe.

Lenka Kavčič

Slovinsko, Predsedkyňa poroty

Lenka Kavčič je architektka, mentorka, lektorka a obhajkyňa kvalitnej architektúry. Špecializuje sa na inovatívne prístupy k priestorovým zásahom a presadzuje vyššiu kultúru bývania.

Založila inštitút aFRONT, ktorý je organizátorom Open House Slovenia (OHS). Už desať rokov je OHS najväčším architektonickým festivalom v Slovinsku, ktorý predstavuje najdôležitejšieho online sprievodcu súčasnou slovinskou architektúrou. Festival OHS je nositeľom najvyššieho architektonického ocenenia v krajine - Plečnikovej medaily.

Rovnaké ocenenie získala aj Lenka Kavčič za projekt Hravá architektúra približujúci architektúru deťom a zlatú medailu BIO 16 - Bienále priemyselného dizajnu. Jej poslaním je dosiahnuť vyššiu úroveň priestorovej kultúry a architektonických štandardov, pretože je presvedčená, že priestor by mal byť venovaný ľuďom a že len spoluprácou môžeme zachovať a vytvoriť lepšie priestory pre našu budúcnosť.

Kurtul Erkmen is a jury member of the Baumit LifeChallenge in Valencia awarding the most beautiful facades of Europe.

Kurtul Erkmen

Turecko

Kurtul Erkmen sa narodil v Istanbule. Po stredoškolskom vzdelaní na istanbulskej strednej škole Erkek začal v roku 1978 študovať na katedre architektúry na istanbulskej Akadémii výtvarných umení. V roku 1980 začal pracovať v spoločnosti TE Construction Limited, ktorú založil spolu s architektom Lemim Erkmenom a architektom Şemi Erkmenom. V súčasnosti pokračuje vo svojej projekčnej činnosti v kancelárii KG Architecture v istanbulskom Bebeku, ktorú spoluzakladal v roku 1990. Bol tiež zakladajúcim partnerom dvoch zahraničných spoločností pôsobiacich od roku 1999 v Rumunsku pod názvom KGROM a od roku 2007 v Kazachstane pod názvom ErmasKG, členom predstavenstva akciovej spoločnosti Yen-Tur a členom predstavenstva Istanbulskej nadácie pre kultúru a umenie budúcnosti.

Erkmen, ktorý je držiteľom rôznych ocenení a vystavených prác zo súťaží architektonických projektov, sa zúčastňuje ako člen poroty na súťažiach architektonických projektov a ako prednášateľ na rôznych podujatiach, ako sú panelové diskusie a konferencie. Okrem svojich architektonických prác Kurtul Erkmen jeden semester prednášal na Univerzite výtvarných umení Mimar Sinan na Katedre architektúry v rámci kurzov architektonických projektov. V súčasnosti pôsobí ako lektor kurzu odborného základného vzdelávania na Katedre architektúry tej istej univerzity. Je tiež zakladajúcim predsedom Aura Istanbul (Istanbulská akadémia architektúry a urbanistických štúdií) a členom predstavenstva Istanbulskej komory slobodných architektov.

Kurtul Erkmen is a jury member of the Baumit LifeChallenge in Valencia awarding the most beautiful facades of Europe.

Igor Grozdanic

Bosna and Hercegovina

Igor Grozdanič je architekt s 36-ročnou praxou v oblasti urbanistického plánovania a architektúry. Skúsenosti má s projektovaním komplexných objektov vo funkcii projektového riaditeľa/projektového manažéra/vedúceho architekta/urbanistu. Projektoval polyfunkčné/konferenčné/komerčné objekty, nemocnice, väznice, kancelárie a vedecko-technologické parky, hotely, bytové domy a apartmánové domy, prípravoval urbanistické plány, projekčné programy a štúdie realizovateľnosti. 

Štúdium architektúry ukončil v roku 1987 a získal cenu Jahiela Finciho za najlepšie študijné výsledky na Fakulte architektúry Univerzity v Sarajeve. Prvé roky jeho profesionálnej kariéry v architektonickej a inžinierskej kancelárii DOM SPI v Sarajeve boli poznačené účasťou na mnohých súťažiach, v ktorých získal významné ocenenia. Kvôli vojne opustil svoju krajinu v roku 1992 a pracoval pre Studio Rondina v Taliansku. V rokoch 1993 až 1998 strávil päť veľmi produktívnych rokov v architektonickej kancelárii HENN Architects v Mníchove v Nemecku, kde pracoval na veľmi komplexných a multifunkčných projektoch vrátane univerzít, laboratórnych budov, výskumných a vývojových zariadení, vedeckých ústavov, kancelárií a priemyselných parkov. V tomto období ako člen projekčného tímu HENN získal niekoľko ocenení v projektových súťažiach. V roku 1999 založil so svojou partnerkou Sanjou Galic Studio nonstop v Sarajeve v Bosne a Hercegovine, čím začal veľmi intenzívne viac ako 25-ročné pracovné skúsenosti v Sarajeve na národnej i medzinárodnej úrovni. V tomto období navrhli a postavili niekoľko veľmi komplexných budov, ktoré formujú centrálnu mestskú oblasť Sarajeva. V tom istom čase získali niekoľko ocenení v urbanistických a architektonických súťažiach. Trikrát získali cenu Grand Prix Collegium Artisticum za najlepšie navrhnuté a postavené budovy v príslušných rokoch. V rokoch 2006 až 2010 bol členom mestského poradného orgánu primátora Sarajeva a v rokoch 2002 až 2006 členom poradného výboru pre územný plán kantónu Sarajevo. V súčasnosti je spoluzakladateľom a partnerom architektonickej kancelárie Studio nonstop a pôsobí ako výkonný riaditeľ.

Alexander Gutzmer is a jury member of the Baumit LifeChallenge awarding the most beautiful facades of Europe. (Foto: Ulrike Myrzik)

Alexander Gutzmer

Nemecko

Dr. Alexander Gutzmer je autor a výskumník so zameraním na architektúru a urbanizmus. Desať rokov bol šéfredaktorom nemeckého architektonického časopisu Baumeister. Ako riaditeľ redakcie vydavateľstva Callwey bol zodpovedný aj za ďalšie tituly tejto spoločnosti vrátane Toposu, medzinárodnej revue urbanistického dizajnu. V súčasnosti je Alexander riaditeľom pre komunikáciu a marketing v developerskej spoločnosti Euroboden.

Alexander je tiež profesorom pre médiá a komunikáciu na univerzite Quadriga v Berlíne. V roku 2019 bol hosťujúcim profesorom na Humboldtovej univerzite v Berlíne a v rokoch 2017 až 2018 hosťujúcim profesorom na mexickej obchodnej škole Tecnológico de Monterrey. 

Jeho najnovšia kniha "Grenze aller Grenzen" skúma kultúrnu krajinu na hranici medzi Mexikom a USA. Vydal aj knihy o vzťahu značiek a mesta v čase digitalizácie alebo o architektúre futbalových štadiónov a letísk.

Roger Kostarczyk is a jury member of the Baumit LifeChallenge awarding the most beautiful facades of Europe. (Foto: Ulrike Myrzik)

Roger Kostarczyk

Poľsko

Roger Kostarczyk ukončil Technickú univerzitu v Gdansku a nastúpil do rodinnej architektonickej firmy AKO ARCHITEKCI, kde v roku 2015 prevzal pozíciu generálneho riaditeľa. V roku 2017 pripravil prechod spoločnosti na technológiu projektovania BIM.

Podieľal sa na mnohých projektoch v Poľsku, ako aj v Londýne, Dubline a Bergene. Hlavné zameranie architektonickej kancelárie, ktoré zabezpečuje Roger Kostarczyk, sa kladie na projektovanie v oblasti hotelierstva (hotely a hotelové rezorty), ako aj na projekty navrhnuté v historickom kontexte alebo prísne pod ochranou pamiatkového úradu. Projektové práce Rogera Kostarczyka vychádzajú z hlbokej analýzy okolia s cieľom prispôsobiť a obohatiť okolie projektu. Výsledkom je to, čo Roger nazýva "kontextuálna architektúra". Tento prístup sa odráža v mnohých realizáciách.

Roger Kostarczyk is a jury member of the Baumit LifeChallenge awarding the most beautiful facades of Europe. (Foto: Ulrike Myrzik)

Bogdan-Constantin Neagu

Rumunsko

Bogdan-Constantin Neagu sa narodil v roku 1974 v Bukurešti. V roku 1998 ukončil štúdium na Univerzite architektúry a urbanizmu "Ion Mincu" a v roku 2003 založil vlastný architektonický ateliér NBC ARHITECT, ktorý Informačná banka výstavby, architektúry a urbanizmu "Ion Mincu", Univerzita architektúry a urbanizmu a časopis Business Week vybrali medzi 50 najlepších z Rumunska. 

Projekty ateliéru NBC ARHITECT, ktorého vedúcim architektom je Bogdan-Constantin Neagu, boli za viac ako 20 rokov činnosti nominované vo väčšine sekcií každoročných a dvojročných architektonických súťaží: architektúra budov, zmena účelu, rehabilitácia, rekonštrukcia, interiérový dizajn, objektový dizajn a urbanizmus. Je teda jednou z mála architektonických kancelárií z Rumunska, ktoré to dosiahli. 

Roger Kostarczyk is a jury member of the Baumit LifeChallenge awarding the most beautiful facades of Europe. (Foto: Ulrike Myrzik)

Samuel Netočný

Slovensko

Štúdium v Brne, Brightone a vo Viedni umožnilo Samuelovi Netočnému obsiahnuť celú šírku architektonického odboru. Univerzita v Brne sa zameriava na technickú stránku stavby. Brightonská škola otvára konceptuálne myslenie a Akadémia výtvarných umení vo Viedni sa snaží zasadiť architektúru do širšieho politického, ekonomického a sociálneho kontextu. Popri štúdiu spolu s priateľom a kolegom Vojtěchom Jemelkom formulujú programový manifest lokalizmu a skúmajú vernakulárnu architektúru pod značkou KKKD (Koncept kultúrne dedičnej krajiny). Uprednostňujú pragmaticko-romantický pohľad a zameriavajú sa na hľadanie funkčných princípov architektúry bez architektov. Estetickú kvalitu týchto stavieb podľa nich vytvára účelný výber konštrukčných detailov, citlivé umiestnenie stavby vo vzťahu k prírodným podmienkam a využitie poznatkov dedených z generácie na generáciu. Popri tom dopĺňajú krajinu drobnými sakrálnymi objektmi.

Samuel Netočný pristupuje ku klientovi individuálne a k miestu s pokorou. Snaží sa o kvalitnú architektúru, ktorá neprekryje svoje okolie, ale logicky ho dopĺňa. Usiluje sa o normálnu stavbu v najširšom zmysle slova.

Roger Kostarczyk is a jury member of the Baumit LifeChallenge awarding the most beautiful facades of Europe. (Foto: Ulrike Myrzik)

Paul Preiss

Rakúsko

Paul Preiss vyštudoval architektúru na Technickej univerzite vo Viedni a venoval sa najmä bytovej výstavbe. V roku 2004 založil vo Viedni spolu so svojimi dvoma partnermi Romanom Drbusekom a Christophom Janauschekom architektonickú kanceláriu g.o.y.a. Pod vplyvom miestneho dopytu po inovatívnych riešeniach v oblasti dotovanej bytovej a vzdelávacej výstavby a skúseností získaných v priebehu rokov navrhli a zrealizovali mnoho zaujímavých projektov. 
Tieto poznatky sa mu podarilo odovzdať študentom na prednáškach, napríklad na Technickej univerzite alebo na Univerzite úžitkového umenia vo Viedni. Účasť na rôznych súťažiach aj pôsobenie v ich porote sa v priebehu rokov stalo milovanou úlohou.

Roger Kostarczyk is a jury member of the Baumit LifeChallenge awarding the most beautiful facades of Europe. (Foto: Ulrike Myrzik)

Bruno Rechner

Chorvátsko

Bruno Rechner pracuje ako hlavný architekt v spoločnosti Rechner d.o.o., ktorú založil Predrag Rechner v roku 1991. Ich hlavnou pracovnou náplňou je architektonické navrhovanie, poradenstvo, inžinierska činnosť a projektovanie. Ich projekty boli vystavované a prezentované na domácich a zahraničných výstavách a v časopisoch, boli pätnásťkrát ocenené na rôznych architektonických cenách a podujatiach po celom svete. Od Singapuru, Slovinska, USA, Turecka, Talianska a Španielska až po Indiu. Realizácie spoločnosti navštevuje množstvo študentov a architektov v rámci odbornej prípravy a štúdia súčasnej architektúry.

Guillermo Reynés is the chairman of the Baumit LifeChallenge in Valencia awarding the most beautiful facades of Europe.

Guillermo Reynés Vázquez-Rovira

Španielsko

Guillermo Reynés je riaditeľom a zakladateľom mladej spoločnosti GRAS-Reynés Arquitectos, ktorá má veľké plány v oblasti architektúry a urbanistického dizajnu.

Vyštudoval architektúru na Navarrskej univerzite a neskôr začal svoju profesionálnu kariéru spoluprácou vo viacerých medzinárodne uznávaných architektonických ateliéroch, napríklad v ateliéri Carlos Ferrater v Barcelone a holandskom ateliéri MVRDV v Rotterdame.

GRAS-Reynés Arquitectos vyvíja svoju činnosť najmä v Španielsku, hoci je čoraz viac prítomný aj v zahraničí. Zahŕňa rôzne oblasti architektúry, od výstavby obytných domov až po tvorbu viacbytových domov cez hotely, kancelárske budovy alebo urbanistický dizajn.

V roku 2008 spoločnosť GRAS vyhrala medzinárodnú súťaž Ecocity v Montecorve (Logroño, Španielsko). Pre GRAS architektov to bol vrchol, ktorý firme priniesol medzinárodnú pozornosť. V roku 2016 bol ateliér pozvaný na účasť na výstave "Čas, priestor, existencia" na 15. bienále architektúry v Benátkach. Nedávno, v roku 2018, získal Guillermo ocenenie 40 UNDER 40 Europe Design Award, pričom bol považovaný za jedného zo 40 najlepších začínajúcich architektov v Európe.

Ďalším dôležitým aspektom v profesionálnom rozvoji Guillerma Reynésa je jeho kariéra prednášateľa na mnohých inštitúciách, ako je napríklad univerzita CEU vo Valencii, IAAC (Inštitút pokročilej architektúry v Barcelone) a Architecture League v New Yorku a ďalšie.

Guillermo Reynés is the chairman of the Baumit LifeChallenge in Valencia awarding the most beautiful facades of Europe.

Radomir Tankov Serafimov 

Bulharsko

Architekt Radomir Tankov Serafimov sa narodil v roku 1973 v Sofii. V roku 1997 s vyznamenaním ukončil štúdium na Katedre verejných budov na Univerzite architektúry, stavebníctva a geodézie v Sofii. Od roku 1998 je partnerom v spoločnosti "Atelier Serafimov Architects", kde dodnes pracuje ako hlavný projektant a manažér. Je členom Zväzu architektov v Bulharsku a Komory architektov v Bulharsku.

Od začiatku svojej kariéry sa usiluje o úspešný rozvoj a rast spoločnosti a prijíma každú profesionálnu výzvu. Vďaka tomu sa "Atelier Serafimov Architects" stal jednou z popredných projektových spoločností v krajine.

Radomir Serafimov predstavuje systémy štruktúrovania a riadenia projektov, konštruovania a aktívnej účasti na celkovom procese projektovania. V rámci spoločnosti spája vlastnosti architekta a výkonného riaditeľa.

Ako spoločník a manažér sa architekt Serafimov zúčastňuje na národných a medzinárodných súťažiach, vďaka čomu tím spoločnosti získal množstvo ocenení vrátane 18 cien "Stavba roka". Medzi ocenenými projektmi sú nemocnice, kancelárske komplexy, banky, nákupné centrá, športové haly, priemyselné a dopravné projekty, obytné budovy a mnohé ďalšie.

Guillermo Reynés is the chairman of the Baumit LifeChallenge in Valencia awarding the most beautiful facades of Europe.

Jan Jakub Tesař 

Česká republika

O generáciu mladší partner kancelárie Stempel Tesař Architects mal možnosť spoznať špičkovú architektúru v Holandsku počas štúdia na prestížnej univerzite v Delfte a pracovnej stáže v renomovanej architektonickej kancelárii Jeanne Dekker. Počas štúdia na Fakulte architektúry v Prahe ho oslovil na spoluprácu jeho profesor a vedúci diplomovej práce Jan Stempel. A tu sa začína história kancelárie Stempel & Tesař.

Guillermo Reynés is the chairman of the Baumit LifeChallenge in Valencia awarding the most beautiful facades of Europe.

Molnar Zoltan

Maďarsko

Zoltán Peter Molnár absolvoval štúdium architektúry na Technickej univerzite v Budapešti v roku 1993. Počas štúdia sa naučil, že v architektúre zohrávajú popri projektovaní kľúčovú úlohu aj inžinierske znalosti, čo je princíp, ktorý sa zdôrazňuje aj v architektonickom vzdelávaní na VUT.Počas svojej tri desaťročia trvajúcej profesionálnej kariéry si zachoval vyvážený prístup na oboch frontoch. Pätnásť rokov sa venoval architektonickému navrhovaniu, ďalších dvanásť rokov pôsobil v oblasti architektonického poradenstva a napokon posledné tri roky ako odborný posudzovateľ, pričom dôsledne stál na strane stavieb. Je presvedčený, že cieľavedomé plánovanie a realizácia zabezpečujú najlepší výsledok s minimálnym úsilím. Počas každodennej práce dôkladné poznanie použitých materiálov zabezpečuje čo najplnšie preskúmanie ich potenciálu.Po stopách svojho mentora pevne verí, že inovácia nevzniká z ničoho. Základy stabilnej budúcnosti musia byť postavené na úsilí a úspechoch predchodcov. Jediný spôsob, ako vytvoriť trvalé hodnoty, je neustály rozvoj a prenos existujúcich základných hodnôt.V roku 2020 dostal za svoj mimoriadny profesionálny prínos k rozvoju domáceho stavebníctva pochvalu ministra pre inovácie a technológie.