Slovensko

Murálna maľba v Trenčíne

Od augusta do októbra mali obyvatelia mesta Trenčín a jeho návštevníci možnosť pozorovať mladých profesionálnych umelcov pri zhotovovaní murálnej maľby.

Murálna maľba v Trenčíne

Kristína Migašová zo Slovenska a Lorenzo Tonda z Talianska sú absolventmi Akadémie výtvarných umení vo Florencii. Do odboru murálne maľby a fresky ich počas štúdia zasvätil významný odborník svetového formátu, profesor Saverio Calogero Vinciguerra. Predmetné dielo v areáli Trenčianskej Galérie je už ich štvrtým spoločným podobného typu.

Výber témy

Výberu témy pre prvú murálnu maľbu tohto typu na Slovensku predchádzalo starostlivé zvažovanie. Zámerom bolo zhotoviť dielo, ktoré bude čerpať zo slovenského prostredia, jeho kultúry, tradícií, folklóru a spoločenskej situácie minulej aj aktuálnej, a zasadiť ho do lokálneho prostredia s charakterom pre dané miesto. Preto nie je náhodou, že nástenná maľba zobrazuje imaginárny výjav zo života Miloša Alexandra Bazovského, ktorého meno trenčianska Galéria nesie.

Murálna maľba v Trenčíne

Čo zobrazuje maľba?

Maliar je na obraze zachytený počas svojho oddychu v tieni stromu. Neďaleko je ľahko rozpoznateľný lesík rozprestierajúci sa v okrajovej časti mesta. Vedľa umelca leží maľba, na ktorej pracuje a ktorá predstavuje hlavný ťažiskový bod celého umeleckého zobrazenia: z pravej strany kompozície sa k Bazovskému blížia traja muži s jasným úmyslom ukradnúť mu jeho rozpracované umelecké dielo. V tom istom momente sa v rovnakom počte vynárajú z blízkeho lesíka satyrovia (inšpirovaní známou slovenskou rozprávkou Tri múdre kozliatka), ktorí prichytia zločincov priamo pri čine, zabraňujúc tak krádeži obrazu. Bazovský však naďalej nerušene spí. V pozadí sa črtá slovenská vidiecka krajina a možno citeľne rozpoznať pokojnú atmosféru chýliacu sa k súmraku. Slnko je umelo vytvorené aplikáciou reflexného zrkadla umiestneného vo výklenku.

Murálna maľba v Trenčíne

Čo o tom hovoria iní?

Ludovico Riviera /maliar/ o maľbe píše: „Zobrazená scéna je alegóriou vzťahu, ktorý medzi sebou udržuje umenie (a umelci) s ľuďmi, politikou a súčasnými spoločenskými situáciami. Rôzne politické režimy, ktoré sa zakorenili v krajinách po celom svete, boli alebo sú použité na skrývanie alebo dokonca ničenie stôp miestnych kultúr. Príroda a očista pomocou fantázie tak tvoria jedinú obrannú stratégiu proti splošteniu a neprávosti nastolenými modernizmom. Táto očista - katarzia, zobrazená vo forme učupeného dievčatka, ktoré sa ako jediné obracia na diváka, nemá snový alebo iracionálny charakter: umelec sa vďaka jeho ospalosti stáva bezmocným voči nebezpečenstvu prameniaceho z odcudzenia jeho diela, ktoré sa stáva zbraňou v rukách moci na vykonávanie svojich vlastných záujmov. 

Murálna maľba v Trenčíne

Umelecké dielo vytvára cez postavu M. A. Bazovského, chráneného satyrmi, priamy vzťah s históriou miestnej komunity. Maliar je premenený na akýsi archetyp umelca, ktorého dielo sa stalo nepochopené plynutím času a veľmi nízkou pozornosťou zo strany spoločnosti. Nástenná maľba tak chce nielen podporiť zvýšenú vnímavosť osobnosti samotného maliara – hlavného protagonistu diela, ale poukázať aj na všeobecne kritickejší pohľad ku geopolitickému prostrediu a na následky spôsobené nedostatkom lásky a rešpektu vo vzťahu k histórii, udalostiam a osobnostiam prispievajúcim k jeho formovaniu. Nie náhodou sa umelecké dielo nachádza vo dvore galérie – verejnej štruktúry, ktorá je zodpovedná za podnecovanie práve takéhoto druhu reflexie.“

Maľba oživila fasádu domčeka 

Murálna (nástenná) maľba vznikala náročným a zdĺhavým procesom. Stena, na ktorej sa maľba nachádza, je súčasťou bezmála 100-ročného domčeka umiestneného v areáli trenčianskej Galérie, ktorý sa využíva ako skladovací priestor pre potreby galérie. Fasáda stavby bola vzhľadom na svoj vek už vo zvetranom stave a teda ako podklad pre budúce veľkoformátové dielo nevyhovujúca. Pôvodná omietka musela byť odstránená v plnom rozsahu až na nosné murivo. Nasledovala realizácia prvých vrstiev omietky. Umelci používali omietky a farby prírodného charakteru, ktoré svojím zložením, ale aj výrobou negatívne nezaťažujú životné prostredie. Zhotovenie vekmi osvedčenej klasickej murálnej maľby so súčasnými prvkami a použitie vysoko kvalitných eko-produktov predurčuje dielo k dlhej životnosti.

Murálna maľba v Trenčíne

Bezcementové omietky 

Kristína Migašová s Lorenzom Tondom si ako základ pre spracovanie nosnej omietky v kombinácii s kremičitým pieskom vybrali prírodné hydraulické vápno bez chemických prísad Baumit NHL 3,5. Na zahladený povrch omietky, po jej dostatočnom vyzretí, mohli začať s maľovaním fresky pomocou silikátových farieb s obsahom kremičitanu draselného. Rad výrobkov Baumit NHL je charakteristický svojim využitím pri stavbách s historickým charakterom a dokonale nahrádza pôvodné stavebné materiály používané v chrámoch, kaštieľoch, či sedliackych usadlostiach budovaných v minulých storočiach. Použitie výrobku Baumit NHL 3,5 pod takúto maľbu len potvrdzuje jej vlastnosti a použiteľnosť aj v modernom stavebníctve. Uznanlivé reakcie pracovníkov miestnej Galérie, obdiv okoloidúcich ľudí a vyvolané nadšenie v mladých študentoch miestnej Strednej umeleckej školy v Trenčíne boli povzbudením a hnacím motorom pre prácu a nepochybne aj vytváranie ďalších podobných diel či už v Trenčíne alebo kdekoľvek na Slovensku.

O tejto maľbe sa dočítate aj v našom Baumit Magazíne.
Text: Martin Petrek, Baumit Slovensko 
Foto: archív Kristíny Migašovej