Baumit NHL 3,5

Prírodné hydraulické spojivo

Hydraulické vápno na výrobu tradičných mált a omietok.

Prírodné hydraulické vápno bez chemických prísad na výrobu mált a omietok, s dobrým vývojom pevnosti. Trieda pevnosti 3,5 podľa STN EN 459-1. Ideálne na obnovu historicky cenných objektov.

  • Bezcementové spojivo pre výrobu mált

  • Vysoká paropriepustnosť

  • Vhodná pre interiér a exteriér

Na výrobu malty alebo omietky zmiešať jeden objemový diel Baumit NHL 3,5 s dvoma až troma objemovými dielmi čistého piesku a vody. Pomer miešania závisí od požadovaného účelu použitia a konečnej pevnosti. Je možné pridať aj vzdušné vápno alebo cement. Jednotlivé pomery nájdete v technickom liste. Hydraulické spojivo sa vyznačuje veľmi dobrým nábehom pevnosti, vyrobené malty a omietky sú veľmi dobre spracovateľné, sú vysokoparopriepustné a regulujú vlhkosť.

Baumit NHL 3,5