Baumit Life: 0895

Správny výber farby pre fasádu by mal reflektovať prostredie, v ktorom sa budova nachádza. Fasáda by mala prirodzene zapadnúť do okolitého prostredia. Ak dokážeme zladiť fasádu s okolím a zároveň sa odlíšiť v jemných detailoch, potešíme nielen seba, ale každé okoloidúce oko.

star_border
Číslo farby
0895
HEX: #949494
RGB: 148/148/148
TSR: ≥25
HBW: 29

Kombinácie

star_border
Číslo farby
0878
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
1123
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0488
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0881
Zistiť viac

Odtiene

star_border
Číslo farby
0891
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0892
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0893
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0894
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0895
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0896
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0897
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0898
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0899
Zistiť viac

Farebné odtiene

Zobrazenie farieb závisí od nastavenia monitora a nemusia vždy zodpovedať reálnym vzorkám. Vybrané odtiene odporúčame si vždy porovnať so vzorkovníkom Baumit a s reálnymi vzorkami. Mierne odlišnosti medzi vzorkovníkom farieb, dodanými vzorkami a zrealizovanou fasádou alebo vnútorným náterom na stenách sú z výrobných dôvodov možné a nemôžu byť predmetom reklamácie.