Slovensko

Baumit Life: 0881

Správny výber farby pre fasádu by mal reflektovať prostredie, v ktorom sa budova nachádza. Fasáda by mala prirodzene zapadnúť do okolitého prostredia. Ak dokážeme zladiť fasádu s okolím a zároveň sa odlíšiť v jemných detailoch, potešíme nielen seba, ale každé okoloidúce oko.

star_border
Číslo farby
0881
HEX: #4C4948
RGB: 76/73/72
HBW: 7

Kombinácie

star_border
Číslo farby
0016
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0171
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0397
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0512
Zistiť viac

Odtiene

star_border
Číslo farby
0881
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0882
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0883
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0884
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0885
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0886
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0887
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0888
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0889
Zistiť viac

Farebné odtiene

Zobrazenie farieb závisí od nastavenia monitora a nemusia vždy zodpovedať reálnym vzorkám. Vybrané odtiene odporúčame si vždy porovnať so vzorkovníkom Baumit a s reálnymi vzorkami. Mierne odlišnosti medzi vzorkovníkom farieb, dodanými vzorkami a zrealizovanou fasádou alebo vnútorným náterom na stenách sú z výrobných dôvodov možné a nemôžu byť predmetom reklamácie.