Baumit Life: 0893

Správny výber farby pre fasádu by mal reflektovať prostredie, v ktorom sa budova nachádza. Fasáda by mala prirodzene zapadnúť do okolitého prostredia. Ak dokážeme zladiť fasádu s okolím a zároveň sa odlíšiť v jemných detailoch, potešíme nielen seba, ale každé okoloidúce oko.

star_border
Číslo farby
0893
HEX: #6C6D6E
RGB: 108/109/110
TSR: <25
HBW: 16

Kombinácie

star_border
Číslo farby
0229
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0844
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0017
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
1014
Zistiť viac

Odtiene

star_border
Číslo farby
0891
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0892
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0893
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0894
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0895
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0896
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0897
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0898
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0899
Zistiť viac

Farebné odtiene

Zobrazenie farieb závisí od nastavenia monitora a nemusia vždy zodpovedať reálnym vzorkám. Vybrané odtiene odporúčame si vždy porovnať so vzorkovníkom Baumit a s reálnymi vzorkami. Mierne odlišnosti medzi vzorkovníkom farieb, dodanými vzorkami a zrealizovanou fasádou alebo vnútorným náterom na stenách sú z výrobných dôvodov možné a nemôžu byť predmetom reklamácie.