Slovensko

Baumit Life: 0861

Správny výber farby pre fasádu by mal reflektovať prostredie, v ktorom sa budova nachádza. Fasáda by mala prirodzene zapadnúť do okolitého prostredia. Ak dokážeme zladiť fasádu s okolím a zároveň sa odlíšiť v jemných detailoch, potešíme nielen seba, ale každé okoloidúce oko.

star_border
Číslo farby
0861
HEX: #545B60
RGB: 84/91/96
HBW: 10

Kombinácie

star_border
Číslo farby
0135
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0866
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0513
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0188
Zistiť viac

Odtiene

star_border
Číslo farby
0861
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0862
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0863
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0864
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0865
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0866
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0867
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0868
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0869
Zistiť viac

Farebné odtiene

Zobrazenie farieb závisí od nastavenia monitora a nemusia vždy zodpovedať reálnym vzorkám. Vybrané odtiene odporúčame si vždy porovnať so vzorkovníkom Baumit a s reálnymi vzorkami. Mierne odlišnosti medzi vzorkovníkom farieb, dodanými vzorkami a zrealizovanou fasádou alebo vnútorným náterom na stenách sú z výrobných dôvodov možné a nemôžu byť predmetom reklamácie.