Slovensko

Baumit Life: 0511

Správny výber farby pre fasádu by mal reflektovať prostredie, v ktorom sa budova nachádza. Fasáda by mala prirodzene zapadnúť do okolitého prostredia. Ak dokážeme zladiť fasádu s okolím a zároveň sa odlíšiť v jemných detailoch, potešíme nielen seba, ale každé okoloidúce oko.

star_border
Číslo farby
0511
HEX: #D6443B
RGB: 214/68/59
HBW: 19

Kombinácie

star_border
Číslo farby
0881
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0887
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0014
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0441
Zistiť viac

Odtiene

star_border
Číslo farby
0511
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0512
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0513
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0514
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0515
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0516
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0517
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0518
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0519
Zistiť viac

Farebné odtiene

Zobrazenie farieb závisí od nastavenia monitora a nemusia vždy zodpovedať reálnym vzorkám. Vybrané odtiene odporúčame si vždy porovnať so vzorkovníkom Baumit a s reálnymi vzorkami. Mierne odlišnosti medzi vzorkovníkom farieb, dodanými vzorkami a zrealizovanou fasádou alebo vnútorným náterom na stenách sú z výrobných dôvodov možné a nemôžu byť predmetom reklamácie.