Slovensko

Baumit Life: 0441

Správny výber farby pre fasádu by mal reflektovať prostredie, v ktorom sa budova nachádza. Fasáda by mala prirodzene zapadnúť do okolitého prostredia. Ak dokážeme zladiť fasádu s okolím a zároveň sa odlíšiť v jemných detailoch, potešíme nielen seba, ale každé okoloidúce oko.

star_border
Číslo farby
0441
HEX: #504746
RGB: 80/71/70
HBW: 7

Kombinácie

star_border
Číslo farby
0448
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0472
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0879
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
1111
Zistiť viac

Odtiene

star_border
Číslo farby
0441
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0442
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0443
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0444
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0445
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0446
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0447
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0448
Zistiť viac
star_border
Číslo farby
0449
Zistiť viac

Farebné odtiene

Zobrazenie farieb závisí od nastavenia monitora a nemusia vždy zodpovedať reálnym vzorkám. Vybrané odtiene odporúčame si vždy porovnať so vzorkovníkom Baumit a s reálnymi vzorkami. Mierne odlišnosti medzi vzorkovníkom farieb, dodanými vzorkami a zrealizovanou fasádou alebo vnútorným náterom na stenách sú z výrobných dôvodov možné a nemôžu byť predmetom reklamácie.