Jednoduchý postup: Sanácia vlhkého muriva
star_border

Ako správne postupovať pri sanácii muriva?

Náročnosť: stredná  
Doba spracovania: 10 až 20 minút na m² (bez času státia a sušenia) 

Zoznam produktov a nástrojov, ktoré na sanáciu muriva potrebujete 

Nástroje

 • Dlhá vodováha 
 • Vedro na maltu 
 • Kefa na odstránenie nečistôt 
 • Ručná uhlová brúska  
 • Dlhá sťahovacia lata 
 • Maliarsky štetec 
 • Príklepová vŕtačka 


 • Metla
 • Stolárska ceruzka
 • Elektrické miešadlo
 • Murárska lyžica
 • Murárske hladidlo s rúčkou
 • Meter 

Na čo by ste si pred sanáciou muriva mali dať pozor? 

Pred sanáciou muriva by ste mali mať zodpovedané otázky ohľadom vlhkosti, obsahu a množstve vodorozpustných solí nachádzajucich sa v murive, aby ste vedeli aký sanačný systém a postup zvoliť.

Už pred samotnou sanáciou je dôležité, aby bol podklad rovný, bez hrán, bez opadávajúcich a odlupujúcich sa častí ako napr. staré nátery, opadávajúca omietka. Podklad by mal byť suchý, bez prachu, bez zarastajúcich rastlín a koreňov, ale musia byť odstránené aj časti s povlakmi znižujúce priľnavosť ako napr. formovacie oleje, mach či riasy. 
Všetky práce by mali byť vykonávané iba pri teplotách od 5°C do 30 °C.
Okolité konštrukcie odporúčame pred vykonávaním sanačných prác ochrániť. 

Naše odporúčanie pred sanačnými prácami
 • Používajte vhodné pracovné oblečenie, pracovné rukavice a ochranné okuliare. 
 • Dávajte pozor na svoju vlastnú bezpečnosť. 
 • Používajte vhodné a bezpečné pracovné pomôcky ako rebríky, lešenia, pomôcky na stúpanie. 
 • Pri omietaní v interiéroch zabezpečte dostatočné vetranie počas doby schnutia. 
 • Pri relatívnej vlhkosti vzduchu vyššej ako 65 % nie je zaručené dostatočné vysušenie omietky, čo môže ovplyvniť samotnú funkčnosť sanačnej omietky, resp. predĺžiť celý proces sanačných prác. 

Pri sanácii muriva ide o rôznorodé podmienky a preto všetky práce majú byť prispôsobené pre konkrétne murivo, pre konkrétne stavenisko. Postup opráv má byť prispôsobený aktuálnemu stavu muriva. Naše odporúčania vychádzajú z dlhoročných skúseností. 
Ešte predtým ako sa pustíte do opravy, preštudujte si aktuálnu technickú dokumentáciu ako sú technické listy jednotlivých výrobkov, technologický predpis a ostatné technické informácie, poprípade sa poraďte s odborne spôsobilou osobou (projektant, architekt, výrobca stavebných materiálov či realizačná firma). 

Návod na správne nanášanie sanačnej omietky

1. Nájdite a odstráňte príčinu vlhkosti 

Pred renováciou vlhkého a zasoleného muriva je potrebné zistiť príčinu vlhkosti muriva a odstrániť ju. Aplikácia sanačnej omietky bez riešenia týchto príčin je iba dočasným riešením. Najčatejším problémov, ktorý stojí za vznikom vlhkosti je chýbajúca hydroizolácia (vodorovná, zvislá). Jednou z možností ako vyriešiť tento problém je podrezanie muriva s následným vložením hydroizolácie. Túto časť prác však radšej prenechajte na skúseného odborníka, resp. stavebnú firmu so skúsenosťami, pretože počas samotného podrezania muriva zasahujete do statiky domu. 

2. Pravidlo 1m 

Pred začatím sanačných prác je potrebné odstrániť starú poškodenú omietku. Vyznačte miesto poškodenia a jednoducho pomocou metra vyznačte hranice v dĺžke a výške minimálne 1m od miesta poškodenia.
  
3. Vyznačte vodorovnú čiaru

Pomocou vodováhy vyznačte vodorovnú čiaru nad postihnutou oblasťou (nezabudnite dodržať bezpečnostné pravidlo 1m od miesta poškodenia). 


4. Oddeľte starú omietku 

Na oddelenie hraníc medzi pôvodnou a renovovanou časťou môžete použiť aj uhlovú brúsku, ktorou vytvoríte vodorovný okraj. 5. Odstráňte pôvodnú poškodenú omietku

Teraz úplne odstráňte povôdnú(starú) omietku vo vyznačenej oblasti (min. však 1 meter od poškodenej časti). Omietka má byť odstránená až po viditeľnú škáru muriva. 


Tip: Po odstránení poškodenej omietky skontrolujte aj hranice pôvodnej omietky poklepaním gumovým kladivom. Pôvodná omietka musí byť súdržná a neoddeľovať sa od podkladu. 

6. Odstráňte poškodené časti

Pomocou špachtle dôkladne odstráňte z muriva všetky zvyšky pôvodnej omietky. Taktiež odstráňte zvetrané, vlhkosťou a soľami poškodené murivo a poškodenú maltu z ložných a styčných škár do hĺbky 2-3 cm. 

7. Očistite murivo

Stenu pozametajte metličkou. Murivo nečistite vodou, pretože to spôsobí opätovné rozpúšťanie solí a ich prenikanie na povrch. 
V prípade potreby je vhodné nechať povrchovú vrstvu preschnúť po dobu 3 až 6 dní (v závislosti od počasia). Ideálne ak je vetraný aj interiér. Murivo chráňte pred pôsobením vody (napr. pred dažďom). 

Tip: Po odstránení poškodeného muriva, ale aj na opätovné vyplnenie škár v murive odporúčame použiť sanačnú omietku Baumit Sanova S. Pred začatím ďalších prác musí byť omietka Baumit Sanova S dostatočné pevná a vyzretá.

8. Odstráňte sutiny

Suť by ste mali odstrániť čo najskôr (ideálne ihneď). Zabránite tak rozpúšťaniu solí, ktorá sa nazberala v starej omietke.
Ak sa stavebná suť nachádza v blízkosti muriva, pôsobením vlhkosti(vody) môže soľ prenikať naspäť do muriva. Preto je potrebné ju čo najskôr odstrániť. 
9. Naneste sanačný prednástrek

Baumit Sanova Pre (sanačný prednástrek) pripravte podľa pokynov a pomocou murárskej lyžice ho naneste na murivo. Sanačný prednástrek vytvorí vhodný podklad(hrubý, jamkovitý povrch) a tým poskytne sanačnej omietke dobrý základ pre optimálnu priľnavosť. Sanačný prednástrek má pokrývať minimálne 50% plochy. 

Tip: Pred nanášaním ďalších vrstiev je potrebné dodržať technologické prestávky. Pri 100% krytí cca 7 dní a pri 50% krití cca 3 dni (v závislosti od vonkajších poveternostných podmienok - teplota, vlhkosť).

10. Príprava omietky

Sanačnú omietku Baumit pripravte podľa pokynov výrobcu, aby vznikla hladká homogénna zmes. 

Tip: Množstvo vody a prípravu sanačnej omietky Baumit nájdete na zadnej strane vrecka alebo v technickom liste na našej stránke. 

Pozor! Nie všetky sanačné omietky Baumit možno pripraviť ručne pomocou elektrického miešadla.
  

11. Nanášanie sanačnej omietky

Sanačnú omietku Baumit naneste v dvoch vrstvách, resp. viacvrstvovo. V jednom pracovnom kroku naneste hrúbku omietky max. do 20-30mm (v závislosti od použitej sanačnej omietky Baumit). 
Pred nanášaním ďalšej vrstvy omietky musí byť predchádzajúca vrstva omietky dostatočne vyzretá. 

Tip: Na nanášanie čerstvej sanačnej omietky odporúčame používať hladidlo z nehrdzavejúcej ocele. 

12. Stiahnutie povrchu sanačnej omietky

Čerstvo nanesenú sanačnú omietku stiahnite a vyrovnajte pomocou sťahovacej laty. 13. Vyrovanenie malých plôch

Sanačnú omietku môžete na menších alebo ťažko dostupných plochách rovnako dobre vyrovnať pomocou nerezového hľadidla. 14. Zdrsnite povrch sanačnej omietky

Po povrchu mierne zatvrdnutej omietky prejdite čistou metlou a zdrsnite ho. Vďaka zdrsneniu povrchu prvej vrstvy sanačnej omietky, druhá vrstva omietky lepšie priľne k podkladu. 


15. Schnutie omietky

Pred nanášaním ďalšej vrstvy omietky je potrebné dodržať technologickú prestávka cca 1mm/1deň. Napríklad pri hrúbke omietky 10 mm je potrebné nechať omietku cca 10 dní vyzrieť. Technologické prestávky sú uvedené v technických listoch sanačných omietok. Čerstvo nanesenú omietku je potrebné 2 dni udržiavať vo vlhkom stave.  

Tip: Omietku je potrebné chrániť pred pôsobením dažďa, mrazu. Chladné alebo vlhké počasie môže spomaliť proces vysychania. 

16. Pozor na rýchle vysychanie omietky 

Čerstvo nanesené omietky je potrebné prvé 2 dni chrániť pred rýchlym vysychaním. Najmä pri veľmi vysokých teplotách (> 25 °C), priamom slnečnom žiarení a silnom vetre je potrebné čerstvú vrstvu omietky chrániť . V takýchto prípadoch odporúčame zakryť povrch napríklad maliarskou fóliou alebo lešenárskou plachtou. Je však dôležité zabezpečiť, aby omietka zostala dostatočne vetraná, aby mohla správne vyschnúť. 

TIP: Ak renovujete počas horúcich dní, môžete omietku mierne navlhčiť vodou pomocou rozprašovača. Zabránite tak jej prípadnému praskaniu a vzniku trhlín. 

17. Očistite vrstvu omietky

Pred nanesením druhej vrstvy sanačnej omietky povrch dôkladne pozametajte. Odstránite tým prach a nečistoty, vďaka čomu sa nezníži priľnavosť. Na veľmi zasolených plochách môže zároveň dôjsť k prenikaniu solí cez prvú vrstvu. Keď povrch očistíte, tieto soli sa odstránia. 
18. Nanášanie druhej vrstvy sanačnej omietky

Pripravte si Baumit sanačnú omietku podľa pokynov výrobcu. Po vymiešaní naneste hladkú homogénnu zmes pomocou nerezového hladidla na pripravený podklad.


19. Vyrovnajte druhú vrstvu omietky

Druhú (finálnu) vrstvu čerstvej sanačnej omietky vyrovnajte rovnomerne pomocou laty alebo nerezového hladidla. Keďže často ide o poslednú vrstvu omietky, odporúčame tento krok vykonať čo najdôkladnejšie.

20. Vyhľadenie finálnej vrstvy

Zavädnutá druhá vrstva sanačnej omietky sa vyhladzuje pomocou plsteného hľadidla rovnomerne krúživými pohybmi. Počas tohto procesu sa odstránia ostré hrany a povrch omietky sa stane hladkým a rovnomerným. 

Tip: Pred samotným začatím vyhladzovania finálnej vrstvy omietky musí byť povrch omietky zavädnutý. Čo znamená, že omietka je dostatočne stuhnutá, aby sa pri vyhladzovaní neprehlbovala, ale nie je vytvrdnutá natoľko, aby sa jej povrch už nedal upraviť. Táto fáza môže trvať cca 1 - 4 hod. v závislosti od hrúbky omietky, poveternostných podmienok a okolitej teploty či vlhkosti.  

Povrchová úprava

Ak plánujete použiť ako finálnu vrtsvu štukovú sanačnú omietku Baumit Sanova Fine, druhá vrstva sanačnej omietky sa len mierne hrubšie vyhladí. 

Ako konečnú povrchovú úpravu môžete zvoliť sanačnú farbu Baumit Sanova Color alebo niektorú z našich Baumit tenkovrstvových fasádnych omietok, resp. Baumit fasádnych farieb

Sanačná omietka a cena

Vypočítajte si spotrebu materiálu a cenu sanačného systému Baumit pomocou nášho kalkulátora. Pomôžeme vám s rozpočtom na akékoľvek stavebné práce.