Postup: Brúsenie stien svojpomocne
star_border

Brúsenie stien: Jednoduchý postup, ktorý zvládne každý

Obtiažnosť: Stredná
Trvanie: 20 - 30 minút na 1 m² (penetrovanie, stierkovanie a brúsenie)

Čo budete potrebovať?

Náradie

 • Špachtľa / Štukatérska špachtľa / Sadrová špachtľa / Špachtľa na sadrokartón
 • Orezávač
 • Hladidlo s brúsnym papierom
 • Ručné elektrické miešadlo
 • Brúska na steny
 • Metla
 • Veľký držiak na valček
 • Plochá špachtľa / stierka
 • Nerezové / antikorové hladidlo
 • Maliarsky valček
 • Mriežka
 • Maliarska špachtľa
Produkty

Doplňujúce produkty

 • Ochranná fólia alebo kartón na zakrytie
 • Maliarska páska
 • Výstužná páska

Na čo nezabudnúť


 • Pred brúsením stien a stierkovaním odstráňte zo stien zvyšky tapiet a iných separačných vrstiev. 
 • Staré omietky musia byť pevné, bez uvoľňujúcich sa častí a dier. 
 • Podklad musí byť suchý, bez prachu, nečistôt a odformovacích prostriedkov. 
 • Skontrolujte dostatočnú rovinnosť podkladu.
 • Ak máte sadrokartón, skontrolujte či je pevne uchytený a namontovaný. Nesmie dôjsť k prehýbaniu dosiek.
 • Dbajte na vlastnú bezpečnosť. Používajte pracovný rebrík, istenie. Noste vhodné pracovné oblečenie, rukavice a ochranné okuliare.

*Vzhľadom na rôzne podmienky na stavbe a pri rekonštrukcii uvedené pracovné kroky nezohľadňujú/nemôžu zohľadňovať všetky prípady. Pracovný postup zohľadňuje aktuálne podmienky pri danej rekonštrukcii a naše odporúčania na základe našich doterajších skúseností. Odporúčame vám pozrieť si aktuálne technické dokumenty ako technické listy produktov, technologické predpisy či smernice.

Postup brúsenia stien

Brúsenie stien

1. Pozametanie podlahy


Podlahu pozametajte a odstráňte hrubé nečistoty. Následne podlahu zakryte. 

Brúsenie stien

2. Položenie ochrannej fólie / Prekrytie podlahy


Na zakrytie podlahy použite ochrannú fóliu alebo kartón. Spoje prelepte výstužnou páskou. 

Brúsenie stien

3. Ochrana okolitých konštrukcií


Okolité konštrukcie ako okná, dvere, parapety, vypínače, elektrické zástrčky prekryte vhodným spôsobom, napríklad prekrytím PE fóliou a okraje prelepte maliarskou páskou. 

Brúsenie stien

4. Odstráňte hmoždinky


Pokiaľ je to možné, odstráňte zo stien a stropov hmoždinky, klince, skrutky. Hmoždinky môžete zatlačiť aj do otvoru tak, aby neboli viditeľné.

Brúsenie stien

5. Vyplňte otvory


Otvory, diery alebo drážky pred stierkovaním vyplňte vhodným materiálom. V prípade vápennocementových a vápenných stierok použite rýchloschnúcu maltu napr. Baumit Preciso Speed. V prípade stierkovania sadrovými stierkami použite materiál na báze sadry. 

Brúsenie stien

6. Penetračný náter na pieskujúce a kriedujúce povrchy


V prípade jemne pieskujúceho alebo kriedujúceho povrchu je potrebné steny napenetrovať penetračným náterom, napríklad pomocou Baumit EasyPrimer alebo MultiPrimer. Nátery rozrieďte s vodou v pomere uvedenom na obale. Pri silno nasiakavom alebo pieskujúcom podklade  odporúčame viacnásobné nanášanie. Prvý náter naniesť s väčším pomerom riedenia, vďaka čomu sa dosiahnutie lepšie vniknutie náteru do podkladu. Jednotlivé vrstvy náteru je potrebné nechať zaschnúť. Pred stierkovaním počkajte cca 6 - 12 hodín, podľa typu náteru. 

Brúsenie stien

7. Uzatvárací základ pre silne znečistené povrchy


Silno znečistené steny od nikotínu, fľakov od zatečenia alebo podklady zo sadrokartónu môžete ošetriť špeciálnym náterom Baumit Uzatvárací základ, ktorý eliminuje riziko vyplavovania látok a zabraňuje tvorbe žltých fľakov na stene.

Brúsenie stien

8. Kontrola a vyplnenie trhlín


Skontrolujte trhliny v podklade. Do šírky 0,5 mm penetráciu Baumit FillPrimer. Pasívne trhliny (trhliny, ktoré sa v čase nepohybujú) so šírkou viac ako 1 mm rozšírte maliarskou špachtľou a vyplňte vhodnou stierkou

Tip: Oprava aktívnych trhlín vyplnením pomocou pružného
tmelu


Pôvodnú trhlinu je potrebné rozšíriť na škáru tak, aby bola jej šírka asi 4 krát väčšia ako očakáný pohyb okrajov trhliny, mininálne však 8 mm. Hĺbka škáry musí byť zhodná s hrúbkou omietky. Okraje trhliny spevniť penetráciou (podľa výrobcu tmelu) a do škáry vložiť výplňový polyetylénový povrazec

príslušného priemeru (priemer povrazca by mal byť cca o 25 %
väčší ako šírka trhliny). Následne škáru vyplniť trvale pružným
pretierateľným tmelom.

Brúsenie stien

9. Miešanie stierky


Obsah vreca Baumit KlimaFino alebo Ionit Fino nasypte do predpísaného množstva vody uvedeného na obale a nechajte 5 až 10 minút odležať. Následne rozmiešajte elektrickým miešadlom s nízkymi otáčkami na hladkú hmotu krémovej konzistencie. Pre jednoduchšiu prácu môžete použiť aj pastéznu stierku pripravenú na okamžité použitie, napríklad Baumit Ionit Finish. Stačí len zamiešať obsah vedra.

Brúsenie stien

10. Začnite stierkovaním stropu


Pri stierkovaní odporúčame začať od stropu a následne prestierkovať steny. Zabránite tak prípadnému znečisteniu stien od prípadne spadnutej stierky. Stierku naneste na podklad antikorovým hladidlom v hrúbke 1 - 3 mm, zahlaďte a nechajte zavädnúť 4 - 6 hodín. Následne naneste ešte jednu vrstvu stierky a povrch zahlaďte.

Brúsenie stien

11. Zahladenie stierky


Nanesenú stierku vyhladiť širokou antikorovou špachtľou. Čím lepšie povrch vyhladíte, tým menej budete musieť povrch dodatočne lokálne vyhladzovať napríklad brúsením.

Brúsenie stien

13. Stierkovanie stien


Po prestierkovaní stropu sa môžete pustiť do stierkovania stien. Náš tip: Všetko si pripravte tak, aby ste zamiešanú stierku stihli spracovať. Pastéznu stierku je potrebné po zamiešaní spracovať rýchlejšie do cca 15 minút, Ionit Finish do cca 60 minút. Stierka Klima Fino má dlhší čas spracovania, až do 8 hodín, čo pomôže aj menej skúseným remeselníkom.

Brúsenie stien

14. Zahladenie stierky


Podobne ako pri strope, stierku hladidlom naniesť rovnomerne na stenu.

Brúsenie stien

12. Skontrolujte rovinnosť


V prípade, že sa rozhodneme stierkovať povodné steny v rámci rekonštrukcie svojho bytu či domu, je potrebné si vopred premerať rovinnosť pôvodných stien. Je nutné si uvedomiť, že nanesením tenkej vrstvy stierky (bavíme sa o hrúbkach cca 1-3 mm) nerovný povrch už nevieme vyrovnať a len kopírujeme plošné nerovnosti. Práve z toho dôvodu vopred odporúčame vyrovnať plošné nerovnosti (napr. stierkou Baumacol PrecisoSpeed) aby sme dosiali požadovanú rovinnosť.

Brúsenie stien

15. Ostenia


Stierku na ostenia okien a dverí, v závislosti od hrúbky, naniesť antikorovým hladidlom alebo plochou špachtľou. 

Brúsenie stien

16. Rohy stien


Omietacie profily slúžia na zabezpečenie požadovanej zvislosti a na vystuženie omietky na nárožiach stien. Profily je potrebné osadiť ešte pred stierkovaním. Na nalepenie profilov pri omietaní vápennocementovými alebo vápennými stierkami použiť maltu Baumit Speed Fix, v prípade omietania sadrovými stierkami maltu na báze sadry. Maltu nanášať na terče (bodovo). Stierku naniesť v takej hrúbke, aby nebol viditeľný ochranný profil, ale len kraj. 

Brúsenie stien

17. Brúsenie stropu


Stierky Baumit  Ionit Finish/Fino umožňujú dosiahnuť pri optimálnom spracovaní vysokú kvalitu povrchu. Na dosiahnutie najvyššej triedy kvality povrchu Q4 je potrebné po vyzretí plochu dostatočne prebrúsiť jemným brúsnym papierom.

S brúsením stien môžete začať najskôr po 24 hodinách od nanesení stierky. Na veľké plochy odporúčame elektrickú brúsku na sadrokartón. Menšie plochy a detaily je možné prebrúsiť aj ručne brúsnym papierom.

 Použite jemný brúsny papier.  V praxi sa na nerovné plochy osvedčil brúsny papier zrnitosti 80 až 120. Na väčšie lokálne nerovnosti zrnitosť 180 až 220. 

Vápenná stierka Klima Fino sa nanáša bez brúsenia. V prípade drobných korekcií povrchu je možné povrch stierky Baumit Klima Fino ručne prebrúsiť brúsnym papierom.

Brúsenie stien

18. Brúsenie stien


Na zabezpečenie minimálnej prašnosti odporúčame použiť elektrickú brúsku napojenú na priemyselný vysávač. 

Brúsenie stien

19. Ručné brúsenie stien


Malé plochy, ťažko prístupné miesta, hrany, prechody alebo ostenia prebrúste ručne hladidlom s brúsnym papierom.

Brúsenie stien

20. Špeciálna brúska na zle prístupné miesta


Pre rýchlejší postup prác môžete na horšie prístupné miesta použiť špeciálnu elektrickú brúsku s trojuholníkovou vibračnou hlavicou na brúsenie stien. 

Brúsenie stien

21. Kvalita a rovinnosť podkladu


Brúsenie stien a požiadavky na kvalitu povrchu závisia od vašich očakávaní a od účelu využívania miestnosti. Vopred si premyslite, ako bude daná miestnosť osvetlená. 

Prihláste sa do newslettera a nenechajte si ujsť nielen pracovné postupy, ale aj zaujímavé novinky zo sveta stavebníctva. Čakajú vás v ňom napríklad rady a tipy na stavbu či rozhovory so zaujímavými osobnosťami. 

Urobte si predbežnú kalkuláciu materiálu na brúsenie stien pomocou Baumit Kalkulátora.

Náš tip: 

Pre zadefinovanie kvality povrchu stien a stropov, ako aj pri ich posudzovaní  je možné použiť odporúčania úrovne kvality povrchu podľa normy  STN EN 13914-2

Úroveň kvality Q 1: pre použitie v miestach, kde konečná úprava nie je významná,  
Úroveň kvality Q 2: na nalepenie štruktúrovaných tapiet, náterov alebo povrchových úprav,  
Úroveň kvality Q 3: na aplikáciu matných malieb alebo hladkých krycích vrstiev, hladkých tapiet,  
Úroveň kvality Q 4: na aplikáciu pololesklých malieb a/ alebo malieb pre lesklé efekty osvetlenia.

Spôsob osvetlenia má rozhodujúci vplyv na konečnú povrchovú úpravu stien. Pri stierkovaní preto použite väčšiu intenzitu osvetlenia ako pri bežnom osvetlení miestnosti. Vzhľad povrchu môže byť ovplyvnený aj uhlom dopadajúceho osvetlenia. Nastavte si preto pri práci smer dodatočného osvetlenia tak, aby sa predišlo problematickým miestam. Dbajte napríklad na dopadajúce svetlo z okien na konci chodby, svetlo v rohu miestnosti, umelé svetlo nainštalované na stene, atď.

Ak plánujete nejaké špeciálne bodové osvetlenie miestnosti, nastavte si simuláciu daného osvetlenia aj pri práci, ako je brúsenie stien. Pri kontrole povrchu odporúčame miestnosť zatemniť a zapnúť pripravené osvetlenie. Trvalé alebo dočasné osvetlenie nezabudnite namontovať ešte pred začatím stierkovania.