< name="google-site-verification" contenmetat="ZAPVNQ0ctPAKy9aOGCmu1DPRbtKmL0FldgJLl6Tw7V8" />

Slovensko

Menu

clear

Baumit MultiPrimer

Hĺbkový základ

Penetračný náter na spevnenie omietok a vyrovnanie nasiakavosti.

Paropriepustný penetračný náter na spevnenie minerálnych podkladov (omietky, betón) a fasádnych omietok a farieb pred následným nanesením povrchovej úpravy Baumit. Tento produkt poznáte aj pod názvom Baumit TiefenGrund.

  • Hĺbkové spevnenie

  • Paropriepustný

  • Ľahko spracovateľný

Baumit Hĺbkový základ dôkladne premiešať a nanášať na podklad celoplošne valčekom alebo štetcom. Technologická prestávka pred nanášaním ďalšej povrchovej úpravy je min. 12 hodín.

Balenie
10 l nádoba
Hustota
cca 1 kg/dm³
Doba schnutia
cca 12 h
Spotreba
cca 0.1 - 0.25 l/m²
Výdatnosť
cca 40 - 100 m²/vedro
Baumit MultiPrimer
star_border

Ekologický produkt s označením EMICODE®EC1 PLUS­­ pre zdravé bývanie

Toto označenie udeľuje od roku 1997 medzinárodne uznávané nezávislé odborné združenie GEV – Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e. V. (v preklade Združenie pre podlahové materiály, lepidlá a stavebné výrobky s kontrolovanými emisiami).
Udeľuje sa na základe náročných skúšok v akreditovaných skúšobných laboratóriách, ktoré posudzujú stavebné výrobky ako potenciálny zdroj emisií VOC, ktoré znižujú kvalitu vnútorného vzduchu v budovách.
Označenie výrobkov EMICODE® poskytuje spotrebiteľom, spracovateľom i architektom istotu pri výbere výrobkov s minimálnym negatívnym vplyvom na kvalitu vnútorného vzduchu a ochranu zdravia, pričom Baumit výrobky s označením EC1 PLUS spĺňajú tie najprísnejšie kritériá EMICODE® stanovené na hranici súčasnej technickej realizovateľnosti.
Viac informácií nájdete na www.emicode.com. 

Baumit Kalkulátor

Potrebujete zistiť cenu a spotrebu?

Vyberte si želaný spôsob obnovy fasády a vytvorte si jednoducho základný cenový rozpočet spolu so spotrebou materiálu.