Baumit MultiPrimer

Hĺbkový základ

Penetračný náter na spevnenie omietok

Paropriepustný penetračný náter na spevnenie minerálnych podkladov (omietky, betón) a fasádnych omietok a farieb pred následným nanesením povrchovej úpravy Baumit. Tento produkt poznáte aj pod názvom TiefenGrund alebo Hĺbkový základ.

  • Hĺbková penetrácia

  • Vyrovnanie nasiakavosti podkladu

  • Paropriepustný

Baumit Hĺbkový základ dôkladne premiešať a nanášať na podklad celoplošne valčekom alebo štetcom. Technologická prestávka pred nanášaním ďalšej povrchovej úpravy je min. 12 hodín.

Baumit MultiPrimer

Ekologický produkt s označením EMICODE®EC1 PLUS­­ pre zdravé bývanie

Toto označenie udeľuje od roku 1997 medzinárodne uznávané nezávislé odborné združenie GEV – Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e. V. (v preklade Združenie pre podlahové materiály, lepidlá a stavebné výrobky s kontrolovanými emisiami).
Udeľuje sa na základe náročných skúšok v akreditovaných skúšobných laboratóriách, ktoré posudzujú stavebné výrobky ako potenciálny zdroj emisií VOC, ktoré znižujú kvalitu vnútorného vzduchu v budovách.
Označenie výrobkov EMICODE® poskytuje spotrebiteľom, spracovateľom i architektom istotu pri výbere výrobkov s minimálnym negatívnym vplyvom na kvalitu vnútorného vzduchu a ochranu zdravia, pričom Baumit výrobky s označením EC1 PLUS spĺňajú tie najprísnejšie kritériá EMICODE® stanovené na hranici súčasnej technickej realizovateľnosti.
Viac informácií nájdete na www.emicode.com. 

Baumit Kalkulátor

Potrebujete zistiť cenu a spotrebu?

Vyberte si želaný spôsob obnovy fasády a vytvorte si jednoducho základný cenový rozpočet spolu so spotrebou materiálu.